Gynekologicko-porodnická klinika

Czech

Informace pro pacientky z Ukrajiny / ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВАГІТНІМ

  • Všeobecná gynekologická akutní (příjmová) ambulance: 377 105 254 (nonstop).
  • Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň nabízí předporodní kurzy a těhotenské cvičení. Všechny účastnice musí mít platný doklad o bezinfekčnosti.
  • Vzhledem k současné epidemiologické situaci se odkládá pravidelné setkání veřejnosti s odborníky Gynekologicko-porodnické kliniky.
  • Prohlídky Gynekologicko-porodnické kliniky budou obnoveny po zlepšení epidemiologické situace. Budoucím maminkám doporučujeme přečíst si všechny důležité informace

 

Od 1.3. 2016 je zrušen poplatek za přítomnost otce u porodu.

   

 

Online brožura                                Video

  

 

 

Úvod

 

V roce 2007 bylo otevřeno nové sídlo Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň v areálu na Lochotíně http://gpk.fnplzen.cz/. Nová stavba je jako jediné gynekologicko-porodnické a neonatologické pracoviště vybudované v ČR v posledních desetiletích maximálně přizpůsobena požadavkům moderní medicíny a nárokům na pohodlí pacientek i jejich právě narozených dětí. Standardně nabízí takový komfort, jaký nemá v tuzemsku obdoby. Zároveň je zajištěna bezprostřední návaznost na další medicínské specializace, čímž je zajištěno udržení požadované nejvyšší kvality.

 

Gynekologicko-porodnická klinika má 133 lůžek a rozsáhlou ambulantní činnost, na klinice pracuje 37 lékařů. Má tradičně špičkovou úroveň v porodnické péči, v prevenci a léčbě prekanceróz a zhoubných nádorů děložního hrdla, v gynekologické endoskopii, v urogynekologii a asistované reprodukci.

 

Perinatologie

 

Gynekologicko-porodnická klinika je jedním ze 12-ti perinatologických center v ČR ustanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR http://gpk.fnplzen.cz/cs/node/285. Centrum řeší nejkomplikovanější případy z celého západočeského regionu (Plzeňský a Karlovarský kraj), centralizuje předčasné porody, závažné kardiopatie, diabetes mellitus včetně gestačního inzulin dependentního, závažné preeklapsie, hypotrofické plody, vrozené vady diagnostikované prenatálně a další závažné stavy s možným vitálním ohrožením ženy nebo plodu.

 

Onkogynekologie,  Urogynekologie

 

Dále slouží klinika jako onkogynekologické doškolovací a referenční centrum http://gpk.fnplzen.cz/cs/node/262. Jako jediné pracoviště v regionu zajišťuje komplexní péči o pacientky s přednádorovými stavy a gynekologickými malignitami. Tato péče spočívá v  odborných konzultacích s onkogynekology-specialisty, dále v provádění celého spektra diagnostických metod, které zahrnují základní i specializované histologické vyšetřovací techniky, vyšetření nádorových markerů  krve, expertní sonografické vyšetření, magnetickou rezonanci, CT, PET/CT, PET/MR atd. S ohledem na zjištěný rozsah onemocnění centrum provádí preventivní operační zákroky i rozsáhlé radikální výkony řešící patologie jak pánevní, tak postižení celé dutiny břišní.

 

Onkogynekologické centrum organizuje nebo je zapojeno v celé řadě domácích i mezinárodních výzkumných projektů. Spolupracuje s univerzitními pracovišti ve Vídni, Grazu, Groningenu, Madridu, Varšavě, z českých pracovišť pak zejména se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Fakultní nemocnicí v Motole.

 

Urogynekologické pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky má rovněž postavení  doškolovacího a referenčního centra http://gpk.fnplzen.cz/cs/node/294. Zabývá se zvláště managementem sestupu pánevních orgánů, močovou inkontinencí a patologií pánevního dna v souvislosti s porodem. Spolupracuje s univerzitními pracovišti z mnoha evropských zemí (např. Birmingham, Helsinki, Nîmes, Oslo, Rotterdam), se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Fakultou aplikovaných věd ZČU. V rekonstrukčních operacích defektů pánevního dna laparoskopickou technikou se v současné dobějedná o největší pracoviště v ČR. K dispozici je komplexní výčet možností řešení problémů sestupu, inkontinence a jiných poruch pánevního dna.

 

V endoskopii provádí klinika celé spektrum operačních zákroků včetně onkogynekologických a urogynekologických, je referenčním a doškolovacím pracovištěm v regionu. Dále nabízí komplexní péči pacientkám s endometriózou a děložními myomy - diagnostiku, chirurgickou léčbu i celé spektrum hormonální terapie včetně nejnovějších preparátů, rovněž i formou klinických studií. 

 

Asistovaná reprodukce

 

Nedílnou součástí gynekologicko-porodnické kliniky je detašované pracoviště v centru Plzně (ulice B. Smetany 2) zaměřené na diagnostiku a léčbu neplodnosti http://www.ivf-institut.cz/cs-cz/zentren/(cz)pilsen.aspx Jedná se o úsek asistované reprodukce, který zde již od roku 2004 velmi úzce pracuje s IVF centrem Prof. Zecha. Je součástí renomované mezinárodní skupiny vyhlášených IVF center v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Lichtenštejnsku a Nigérii. Zde je neplodným párům nejen z našeho regionu, ale i z celé ČR a zahraničí poskytována péče na špičkové světové úrovni. Tento mezinárodní tým odborníků spolu každodenně on-line spolupracuje a společně léčí přes 4000 párů ročně. Kvalita je zde zaručena nejen personálním a technickým vybavením, ale i certifikací ISO 9001. Činnost centra asistované reprodukce samozřejmě zahrnuje celý rozsah výkonů v této oblasti, včetně preimplantační genetické diagnostiky a dárcovství pohlavních buněk (vajíček i spermií). Příjemné prostředí, osobní přátelský přístup a nejnovější léčebné techniky a možnosti jsou zde samozřejmostí pro každý léčený pár.

 

Na gynekologicko-porodnické klinice v Plzni má svou tradici vysoce specializované centrum pro imunologii reprodukce http://gpk.fnplzen.cz/cs/node/266. Toto pracoviště centralizuje, kromě párů s jinak nevysvětlenou poruchou plodnosti, i pacientky s Ashermanovým syndromem (syndromem nitroděložních srůstů). Centrum reprodukční imunologie úzce spolupracuje s centrem asistované reprodukce.

 

Školící činnost

 

Gynekologicko-porodnická klinika v Plzni patří co do počtu lůžek, zaměření, rozsahu činnosti a mezioborové spolupráci mezi největší pracoviště svého druhu v České republice. Provádí školící činnost doktorského studia z oboru Gynekologie a porodnictví. Je výukovým pracovištěm pro studenty medicíny, kteří zde skládají závěrečnou státní zkoušku z oboru Gynekologie a porodnictví. Provádí také výukovou činnost pro studenty bakalářství a je též školícím a spolupracujícím pracovištěm s IPVZ Praha, provádí doškolování lékařů před atestací z oboru Gynekologie a porodnictví a v rámci další postgraduální specializace v onkogynekologii, urogynekologii a materno-fetální medicíně.

 

Gynekologicko-porodnická klinika svým školícím a výukovým zaměřením zahrnuje obor Gynekologie a porodnictví v plném rozsahu. V současné době na klinice vyučuje celkem šest odborných asistentů a čtyři docenti. Do současné doby sedm z aktivně pracujících lékařů v minulosti obhájilo titul Ph.D., dalších 10 lékařů je v přípravě. V minulých letech bylo na gynekologicko-porodnické klinice obhájeno několik grantů a v současné době řešitelství nebo spoluřešitelství grantů pokračuje.

 

 

 

Z historie

 

Prof. MUDr. Vladimír Mikoláš za 36 let svého působení ve funkci nejprve primáře oddělení (od roku 1935 do roku 1945), poté přednosty gyn.-por. kliniky vtiskl pracovišti vysokou míru náročnosti v léčebně preventivní péči, výuce i výzkumu. Klinika plnila plně úlohu centra gyn.-por. péče západočeského regionu.

 

Po odchodu prof. Mikoláše byl přednostou gynekologicko - porodnické kliniky v letech 1972 až 1990 prof. MUDr. František Macků, CSc. V létech 1990 až 1996 byl přednostou kliniky prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc., od roku 1996 do roku 2010 doc. MUDr. Zdeněk Rokyta,CSc.

 

Přednosta

Doc. MUDr. Jiří Presl Ph.D.

PRESLJ@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

Prof. MUDr. Vladimír Kališ Ph.D.

KALISV@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Bc. Marie ŠEDIVÁ

SEDIVAM@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Ivana Kubíčková, Pavlína Kotyková
Tel.: 377 105 430, 377 105 229
kubickovai@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Všeobecná gynekologická - akutní ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 254
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí00:0023:59
Úterý00:0023:59
Středa00:0023:59
Čtvrtek00:0023:59
Pátek00:0023:59

Ultrasonografické centrum

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 254
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3014:00
Úterý08:0014:00
Středa07:3014:00
Čtvrtek07:3014:00
Pátek07:3014:00

Poradna pro fyziologické těhotenství

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 462, 377 105 461
ambulance č.3
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0014:30
Úterý07:0014:30
Středa07:0014:30
Čtvrtek07:0014:30
Pátek07:3013:30

Poradna pro rizikové těhotenství

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 241
Ambulance č.2
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Středa09:0014:30
Čtvrtek08:0014:30

Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 219
ambulance ONKOGYN I
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0009:00
Čtvrtek08:0009:00

Poradna pro onemocnění děložního hrdla

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 266, objednávky 377 105 250
ambulance č.5
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0014:00
Středa08:0014:00

Poradna pro onemocnění zevních rodidel

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 219
ambulance ONKOGYN I
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0014:30

Onkogynekologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 219
ambulance ONKOGYN I
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0014:00
Čtvrtek09:0014:00

Laparoskopická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 266
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pátek08:0013:30

Hysteroskopická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 283
ambulance č.4
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30

Urogynekologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 283
ambulance č.4
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0014:00
Středa08:3014:00
Čtvrtek08:0012:00

Endokrinologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 270,pátek377105284
ambulance úterý ONKO III, pátek ambulance č.4
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0011:30
Pátek08:0013:00

Ambulance dětské a dorostové gynekologie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377 105 241
ambulance č.2 tel. konzultace: Pátek 12:00 - 13:00
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0010:00
Pátek08:0012:00

Ambulance kontrol

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu R
Telefonní číslo: 377105442
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30
Úterý08:0014:30
Středa08:0014:30
Čtvrtek08:0014:30
Pátek08:0014:30