Kardiologická klinika

Czech

Kardiologická klinika FN a LF Plzeň je nosným pracovištěm Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče FN Plzeň. Poskytujeme komplexní kardiologickou péči dospělým pacientům se srdečními a cévními chorobami z celého Plzeňského a části Karlovarského kraje.

Prioritou našich 154 zaměstnanců je poskytování péče ve všech segmentech moderní kardiologie na profesionální úrovni. Ročně hospitalizujeme 4 000 pacientů a 17 000 jich ošetříme v našich ambulancích. Léčíme srdeční a cévní choroby jako ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, záněty srdce, chlopenní vady, plicní embolie a další.

Základem neinvazivní diagnostiky jsou vysoce specializovaná echokardiografická vyšetření, kterých je více než 6000 ročně.

Na 2 moderních sálech Intervenční kardiologie provedeme ročně přes 2500 srdečních katetrizací. Pro pacienty s akutním srdečním infarktem, u nichž je indikovaná okamžitá katetrizace, zajišťujeme, jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji, nepřetržitý provoz. V České republice jsme leaderem v systematickém přístupu ke katetrizacím ze zápěstí, ošetříme takto ročně 800 nemocných na Kardiostacionáři bez nutnosti přespání v nemocnici. Katetrizačně (bez operace) implantujeme také aortální chlopně a uzavíráme defekty síňové přepážky.

Vysoký standard si udržuje Kardiologická jednotka intenzivní péče. S kardiochirurgy zde rozvíjíme program mechanických srdečních podpor. Nepřetržitě monitorujeme srdeční akci také pacientům na lůžkovém oddělení. Na moderním sále Arytmologie implantujeme kardiostimulátory (400-500/rok, včetně bezelektrodových), defibrilátory (200/rok) a přístroje pro resynchronizační léčbu. Katetrizačně ročně provedeme 200 radiofrekvenčních ablací pro poruchy srdečního rytmu (včetně fibrilace síní).

Věnujeme se klinickému výzkumu. Naše studie jsou publikovány i v prestižních zahraničních časopisech a jejich výsledky v posledních letech ovlivnily i mezinárodní a tuzemské doporučené postupy. Výzkum je podporován Institucionálním výzkumem FN Plzeň a programem Univerzity Karlovy COOPERATIO.

Jsme pregraduálním a akreditovaným postgraduálním výukovým pracovištěm. Vyučujeme v rámci magisterského studia na LF UK Plzeň v českém i anglickém jazyce a jsme zapojeni do výuky v simulačním centru. Opakovaně jsme organizovali atestace z kardiologie.

Přednosta

Prof. MUDr. Richard Rokyta Ph.D.

ROKYTA@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

Prof. MUDr. Milan Hromádka Ph.D.

HROMADKA@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Pavlína MOKREJŠOVÁ

MOKREJSOVA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Halka Kiliánová
Tel.: 377 103 343
Fax: 377 103 343
kilianovah@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Arytmologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0114
Telefonní číslo: 377 103 170
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:30
Úterý07:3015:30
Středa07:3015:30
Čtvrtek07:3015:30
Pátek07:3015:30

Echokardiografická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0128
Telefonní číslo: 377 103 342
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:30
Úterý08:0015:30
Středa08:0015:30
Čtvrtek08:0015:30
Pátek08:0015:30

Kardiologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0124
Telefonní číslo: 377 103 340
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30