Kardiochirurgické oddělení

Czech

Poskytujeme specializovanou zdravotní péči pacientům s chorobami srdce a cév v celém spektru kardiochirugických výkonů. Naším cílem je zlepšení kvality života pacientů a jejich spokojenost s průběhem léčby.

Rozsah poskytovaných služeb je komplexní s využitím vlastního kardiologického servisu, včetně předoperačního vyšetření pacienta , pooperační dispenzarizace s návaznou rehabilitací a lázeňskou léčbou.

Progresivně zavádíme nové postupy v chirurgické léčbě kardiovaskulárních onemocnění.

Jsme zaměřeni na záchovné operace chlopní k náhradě chlopní využíváme preferenčně biologické chlopenní protezy v souladu se světovými trendy jsme jedno z prvních pracovišť používající rutinně minimalizovaný mimotělní oběh patříme mezi pracoviště zabývající se chirurgickou léčbou fibrilace síní / MAZE operace / k revaskularizaci myokardu užíváme tepenné štěpy, upřednostňujeme kompletní tepennou revaskularizaci endoskopicky odebíráme štěpy k revaskularizaci / a.radialis, v. saphena magna /

S těmito typy výkonů se u nás seznamují lékaři a stážisté z ostatních českých i zahraničních kardiochirurgických center.

Naše centrum má špičkové vybavení a podporu rozsáhlého zázemí fakultní nemocnice. Jsme akreditovaným pracovištěm pro obor kardiochirurgie a intenzivní medicíny, získali jsme a již jednou recertifikačním auditem obhájili Mezinárodní certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Pro úspěšnou budoucnost a rozvoj našeho Kardiocentra považujeme za důležité sledování nejnovějších poznatků v medicíně a jejich zavádění do praxe.V rámci fakultní nemocnice probíhá pregraduální i postgraduální výuka českých i zahraničních studentů . Naše služby využívají pacienti z regionu západních Čech a také ze zahraničí. Pro zahraniční pacienty je k dispozici rusky a anglicky mluvící personál.

Primář oddělení

MUDr. Viktor Zlocha

ZLOCHA@fnplzen.cz

Vrchní sestra

Mgr. Dagmar PINKASOVÁ

PINKASOVAD@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Leona Jáglová
Tel.: 377 104 134
Fax: 377 104 133
jaglovah@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Kardiochirurgická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 01.0030
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0015:00
Úterý09:0015:00
Středa09:0015:00
Čtvrtek09:0015:00
Pátek09:0015:00