Neurochirurgická klinika

Czech

Prázdninový provoz

Neurochirurgická klinika v Plzni je schopna poskytovat komplexní péči nejvyšší úrovně v celé šíři oboru. 

Stěžejními programy jsou oblast cévní neurochirurgie, neuroonkologie, neurotraumatologie, spondylochirurgie a chirurgie periferních nervů.

Pracoviště má dostatek zkušeností jak v cerebrální, tak se spinální a míšní traumatologií. Je součástí traumacentra FN v Plzni a má vlastní zázemí oborové neurochirurgické JIP.

V oblasti cévních onemocnění mozku je neurochirurgická klinika součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra. Úzce spolupracuje se skupinou intervenčních neuroradiologů Kliniky zobrazovacích metod a s iktovou jednotkou Neurologické kliniky. Neurochirurgická klinika řeší všechny typy chirurgicky ovlivnitelných ischemických a hemoragických cévních příhod a stavů, které by k cévní příhodě mohly vést.

Léčba nádorových onemocnění mozku ve funkčně důležitých oblastech je praktikována v posledních letech s využitím nejnovějších metod předoperačního plánování, operační navigace, elektrofyziologického sledování funkcí mozkových struktur umožňujících minimální invazivitu výkonu. V této oblasti má naše pracoviště velkou tradici a zkušenost v rámci v České republiky.

Neurotraumatologie je pevnou součástí neurochirurgické praxe a plzeňská klinika v této oblasti patří k vedoucím pracovištím již od dob svého založení.

Na velmi vysoké úrovni je chirurgie páteře (spondylochirurgie) a míchy. Převažují operační výkony pro degenerativní onemocnění a poranění páteře. V paletě neurochirurgických výkonů jsou všechny druhy míšních operací (vrozené vady, nádory, cévní patologie, úrazy) s perioperačním elektrofyziologickým monitoringem míšních funkcí. Dále jsou prováděny všechny modality páteřních stabilizačních výkonů k obnově opěrné a ochranné funkce páteře a implantace funkčních náhrad meziobratlových plotének k zajištění mobility poškozených segmentů páteře.

Klinika je zapojena do pregraduální i postgraduální výuky studentů plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy i jiných fakult, včetně výuky na Fakultě zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni. Probíhá zde také předatestační specializační příprava lékařů chirurgických oborů.

Výzkumné projekty jsou pevnou součástí činnosti plzeňské neurochirurgie. Mezi studovaná témata patří problematika v oblasti cerebrální traumatologie, neurochirurgické intenzivní péče, spondylochirurgie, cévní neurochirurgie a elektrofyziologie.

Neurochirurgická klinika je organizačně rozdělena do několika úseků.

  • Oborová jednotka intenzivní péče (NCH-JIP) s týmem specialistů, neurointenzivistů, s možností péče o pacienty s umělou plicní ventilací.

  • Standardní stanice „A“ a „B“. Ssoučástí každé z nich je intermediální pokoj zajišťující přechod pacienta z JIP ke standardnímu ošetřování. Výhodou přítomnost fyzioterapeutů z Oddělení léčebné rehabilitace FN, kteří se každodenně zapojují do péče o naše pacienty.

  • Úsek ambulancí je zásadní součástí chodu kliniky. Zajišťuje předoperační diagnostiku i důležité pooperační sledování. Kromě specializovaných poraden jsou již dlouhodobě pevnou části i ambulance elektrofyziologická a logopedická.

  • V rámci Centrálních operačních sálů jsou pro Neurochirurgickou kliniku vyhrazeny dva plně vybavené operační sály spolu s vyškolenými specialisty. Akutní výkony jsou prováděny na speciálně vyhrazeném dalším (akutním) sále.

 

Ročně je prováděno téměř 2000 operačních výkonů. Z toho kolem 600 spondylochirurgických operací. Komplexní přístup k celému spektru neurochirurgické péče a počet ošetřených pacientů v ambulantní i hospitalizační péči řadí Neurochirurgickou kliniku k předním pracovištím v rámci ČR.

Podrobnější údaje o historii, personálnímu obsazení, typu výkonů a další fakta naleznete na vlastním webu Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni.

 

kontaktní telefony

 

sekretariát

+420 377 104 371

NCH-JIP

+420 377 104 470

NCH-A

+420 377 104 413

NCH-B

+420 377 104 472

ambulance I

+420 377 103 259

ambulance II

+420 377 104 601

Elektrofyziologie

+420 377 104 477

Logopedie

+420 377 104 416

Provoz ambulancí

 

Vchod F, 6.NP

 

registrace pacientů

08:30-12:00

 

Pondělí

 Ambulance I

 ambulance přednosty (po tel. objednání)

 doc.MUDr. Vladimír Přibáň, PhD.

MUDr. M. Choc, CSc.

 Ambulance II

 spinální

 MUDr. S. Žídek

 

Úterý

 Ambulance I

indikační

MUDr. V. Runt

 Ambulance II

SONO kontroly + ambulance bolesti (po tel. objednání)

MUDr. J. Mork

MUDr. S. Žídek

 

Středa

 Ambulance I

dětská

MUDr. P. Vacek

 Ambulance II

spinální

MUDr. D. Bludovský

 

Čtvrtek

 Ambulance I

kontroly

MUDr. I. Škúci, PhD

 Ambulance II

cévní + onkologická

doc. MUDr. J. Mraček, PhD

 

 

 

Přednosta

Doc. MUDr. Vladimír Přibáň Ph.D.

PRIBANV@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. David Štěpánek PhD.

STEPANEKD@fnplzen.cz 

Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

Doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

mracek@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Bc. Věra BERKOVÁ

BERKOVAV@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Bc. Jitka Korecká
Tel.: 377 104 371
Fax: 377 103 075
korecka@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance č.1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 06.0926
Telefonní číslo: 377 103 259
8:30 - 10:30 dětská ambulance 10:30 - 12:00 dospělí
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:3012:00
Úterý08:3012:00
Středa08:3012:00
Čtvrtek08:3012:00

Ambulance č.2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 06.0925
Telefonní číslo: 377 104 601
cévní a onkologická ambulance
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:3012:00
Úterý08:3012:00
Středa08:3012:00
Čtvrtek08:3012:00

Ambulance SONO

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 06.0923
Telefonní číslo: 377 104 600
SONO děti po předchozím objednání
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:3012:00
Středa09:0010:30