Neurologická klinika

Czech
Kontakty:
Recepce: 377 103 410
Sekretariát: 377 103 401

 

O NÁS
Neurologická klinika zajišťuje komplexní hospitalizační i ambulantní diagnosticko-léčebnou péči v celém rozsahu oboru neurologie. Jakožto pracoviště nejvyššího typu v Plzeňském kraji poskytuje vysoce specializovanou péči o neurologická onemocnění. Zajišťuje superspecializovanou, tzv. centrovou péči pro Plzeňský i Karlovarský kraj. Poskytuje rovněž superkonsiliární služby jak pro ambulantní specialisty - neurology v obou krajích, tak pro menší lůžková neurologická oddělení Městské nemocnice Privamed a.s., Klatovské nemocnice a.s. i pro neurologická lůžková oddělení Karlovarské nemocnice a.s. a Nemocnice Sokolov. Klinika je umístěna v areálu FN Plzeň Lochotín.
Neurologická klinika FN Plzeň vznikla v roce 1945 jako samostatné zdravotnické pracoviště tehdejší hlavní plzeňské nemocnice zajišťující péči o onemocnění nervového systému a zároveň jako klinické pracoviště nově vzniklé plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Z původního malého spíše komorního pracoviště se v průběhu let vytvořilo moderní centrum s kvalitní výbavou a špičkovou přístrojovou technikou. Kliniku tvoří sedmdesátičlenný kolektiv lékařského i nelékařského zdravotnického personálu s vysokou erudicí, ve kterém jsou obsaženy subspecializace schopné zajišťovat odbornou péči nejvyšší kvality v jednotlivých oborech neurologie. 

 

 

Lůžková část
Lůžkovou část tvoří Jednotka intenzivní péče - Iktová jednotka (6 lůžek), standardní lůžkové oddělení (43 lůžek, z nichž 30 pro dospělé a 13 pro děti) a
videoEEGmonitorační jednotka (1 lůžko).  

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC)
Péče o cerebrovaskulární onemocnění, z nichž většinu tvoří mozkové cévní příhody - ikty, má na klinice dlouhou tradici, její pracovníci se podíleli na základech moderní iktové péče v České republice, vytvořili a publikovali první standardy optimální léčby akutní mozkové cévní příhody a standardy pro diagnostický ultrazvuk v neurologii. Pracoviště bylo jedním ze dvou prvních v ČR, kde je rutinně prováděna tzv. trombolytická léčba (rozpuštění uzávěru mozkové tepny speciálním lékem) a počty nemocných takto léčených jsou dlouhodobě nejvyšší v zemi. Neurologická klinika toto centrum vede a koordinuje spolupráci s ostatními pracovišti FN. Klinika má edukační centrum iktového programu, které každoročně realizuje akreditovaný vzdělávací program v komplexní péči o nemocné s mozkovou cévní příhodou. KCC  Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje některé vysoce specializované výkony v cerebrovaskulární péči i pro Karlovarský kraj.

 

Pedagogická činnost
Neurologická klinika je výukovou základnou pro pregraduální i postgraduální výuku lékařského oboru neurologie. Probíhá zde úzká spolupráce s Lékařskou fakultou UK v Plzni a v oblasti specializačního vzdělávání lékařů v oboru neurologie spolupráce s ostatními lékařskými fakultami Karlovy, Masarykovy i Palackého univerzity. Věnuje se intenzivně studentům doktorandského postgraduálního studia. 

Vědecko-výzkumná činnost
Tato oblast rovněž představuje úzké propojení s Lékařskou fakultou. Většina výzkumných aktivit se týkala a týká cerebrovaskulární problematiky, kde nejvýznamnějším úspěchem byla mezinárodní spolupráce na třech výzkumných projektech, jejichž výsledky tvoří součást evropských doporučení pro péči o nemocné s cerebrovaskulárními poruchami. Klinika se aktivně zúčastnila řešení řady dalších výzkumných projektů i v ostatních neurologických specializacích a má významné publikační výstupy. V současné době jsou řešeny 3 projekty Institucionálního výzkumu Fakultní nemocnice Plzeň (týkající se iktové problematiky, primárních mozkových nádorů a epilepsie). Klinika je zapojena do projektu řešícího problematiku molekulární genetiky nádorových onemocnění a v zahraniční spolupráci problematiku personalizované medicíny.

 

Přednosta

MUDr. Jiří Polívka CSc.

POLIVKA@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jitka Rokytová MHA

ROKYTOVA@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. MHA Lucie POSSELTOVÁ

POSSELTOVAL@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Stanislava Růžková
Tel.: 377 103 401
Fax: 377 103 078
ruzkovas@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance 6 -děti

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00

Neurologická ambulance 1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Speciální ambulance 2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek09:0014:00
Pátek08:0015:00

Speciální ambulance 3

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Středa08:0014:30
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Speciální ambulance 4

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:30
Středa08:0012:00
Čtvrtek08:0013:00
Pátek08:0014:00

Speciální ambulance 5

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:3015:00
Úterý08:0013:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0013:00

Vyšetřovna EEG

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Vyšetřovna EMG

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Vyšetřovna ultrazvukové diagnostiky

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D, F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí12:4514:00
Úterý12:4514:00
Středa08:0011:00
Čtvrtek12:4514:00
Pátek12:4514:00