Publikační činnost

Autor Spoluautor Publikace
D. Slouka a kolektiv   Otorinolaryngologie
D. Slouka et al.   Otorhinolaryngology
(M. Táborský a kol) K.Linhartová, R.Rokyta, H.Rosolová Novinky v kardiologii 2016
(Z. Moťovská a kol.) M. Hromádka Novinky v akutní kardiologii
(M. Táborský a kol.) R. Rokyta, V. Pechman Novinky v kardiologii 2015
D. Slouka   Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi
J. Dort   Metabolizmus vápníku, fosforu a vítamínu D a vývoj kostí nedonošených dětí
J. Dort a kolektiv   Ošetřovatelské postupy v neonatologii
J. Dort, E. Dortová, P. Jehlička   Neonatologie
S. Vokurka a kol.   Postižení dutiny ústní onkologických pacientů
S. Vokurka   Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky
S. Vokurka a kol.   Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie
V. Eret, M. Hora   Současné možnsti miniinvazivní chirurgické léčby nádorů ledvin
(M. Souček, T. Kára a kol.) J. Filipovský, O. Mayer, H. Rosolová Klinická patofyziologie hypertenze
M. Michal, O. Hes, P. Mukenšnabl   Nádory ledvin dospělého věku
O. Hes, M. Michal, P. Mukenšnabl   Nádory varlat
H. Rosolová   Kardiometabolický syndrom průvodce ošetřujícího lékaře
H. Rosolová a kol.   Preventivní kardiologie v kostce
J. Ferda, H. Mírka, J. Baxa   Multidetektorová výpočetní tomografie Technika vyšetření
J. Vodička a kol.   Speciální chirurgie
V.Třeška   Traumatologie břicha a retroperitonea
O. Růžičková-Kirchnerová, M. Teřl   Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství
(J. Štork) K. Pizinger Dermatovenerologie
K. Pizinger   Kožní pigmentové projevy
P. Cetkovská, K. Pizinger, (J. Štork)   Kožní změny u interních onemocnění
(D. Jilich, V. Kulířová a kol.) D. Sedláček HIV infekce Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství
(P. Kuklínek) J. Hanzlíková   Hereditární angioedém
(Ševčík,Černý,Cvachovec)M.Matějovič,I.Chytra   Intenzivní medicína
(V. Černý, P. Dostál), M. Matějovič   Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně
I. Novák, M. Matějovič, (V. Černý)   Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči
(V. Džupa, S. Taller) T. Pavelka   Léčba zlomenin pánve a acetabula
(J. Mlkulka), N. Müllerová   Prevence dekubitů
J. Kreuzbergová   Dna-životospráva v klidové fázi onemocnění vhodná i pro diabetiky
M. Emmerová   Pivo a zdraví
(Š. Svačina a kol.) K. Kovářová, J. Kreuzbergová, D. Müllerová, Z. Rušavý Klinická dietologieV Plzni 6.3.2019
Zapsala: M. Kropíková 

Czech