Večery spolku lékařů

Dovolujeme si Vás informovat, že koncem roku 2023 proběhnou volby do výboru a revizní komise SL v Plzni na příští volební období. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém vyhlášení voleb.

Od září 2022 se odborné večery SL v Plzni budou konat v Azurové posluchárně Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni UniMeC, alej Svobody 76, 301 00 Plzeň.

Od června 2021 obnovujeme tradiční večery Spolku lékařů, je nutné jen dodržet opatření uvedená v programu.

Aktuální složení SL a revizní komise SL

Předseda: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Místopředseda: prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
Pokladník: MUDr. Tamara Bergerová
Členové výboru:
prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.
prim. MUDr. Jindřich Šebor
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
Předseda RK: MUDr. Zdenka Poklopová
Člen RK: prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.
Člen RK: MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

Postgraduální lékařské dny

Postgraduální lékařské dny 2020 - program
Postgraduální lékařské dny 2019 - program
Postgraduální lékařské dny 2016 - Program
Postgraduální lékařské dny 2015 - Program
Postgraduální lékařské dny 2014 - Program
Postgraduální lékařské dny 2012 - Program
Postgraduální lékařské dny 2011 - Program

Večery Spolku lékařů

2023

Prosinec 2023
Listopad 2023
Říjen 2023
Září 2023
Červen 2023
Květen 2023
Duben 2023
Březen 2023
Únor 2023
Leden 2023
Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2023

2022

Prosinec 2022
Listopad 2022
Říjen 2022
Září 2022
Květen 2022
Duben 2022
Březen 2022
Únor 2022
Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2022

2021

Prosinec 2021
Listopad 2021
Říjen 2021
Září 2021
Červen 2021

2020

Říjen 2020
Večer Kliniky zobrazovacích metod dne 27.10.2020 neproběhl.
Září 2020
Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie 30.9.2020 neproběhl.
Večer Oddělení plastické chirurgie 23.9.2020 neproběhl.
Večer Psychiatrické kliniky FN Plzeň a Psychiatrické nemocnice Dobřany dne 16.9.2021 neproběhl.
Červen 2020
Březen 2020
Únor 2020
Leden 2020
Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2020

2019

Prosinec 2019
Listopad 2019
Říjen 2019
Září 2019
Červen 2019
Květen 2019
Duben 2019
Březen 2019
Únor 2019
Leden 2019

2018

Prosinec 2018
Listopad 2018
Říjen 2018
Září 2018
Červen 2018
Květen 2018
Duben 2018
Březen 2018
Únor 2018
Leden 2018

2017

Prosinec 2017
Listopad 2017
Říjen 2017
Září 2017
Červen 2017
Květen 2017
Duben 2017
Březen 2017
Únor 2017
Leden 2017

2016

Prosinec 2016 - program
Listopad 2016 - program
Říjen 2016 - program
Září 2016 - program
Červen 2016 - program
Květen 2016 - program
Duben 2016 - program
Březen 2016 - program
Únor 2016 - program
Leden 2016 - program
Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2016

2015

Prosinec 2015 - program
Listopad 2015 - program
Říjen 2015 - program
Září 2015 - program
Červen 2015 - program
Květen 2015 - program
Duben 2015 - program
Březen 2015 - program
Únor 2015 - program
Leden 2015 - program

2014

Prosinec 2014 - program
Listopad 2014 - program
Říjen 2014 - program
Září 2014 - program
Červen 2014 - program
Květen 2014 - program
Duben 2014 - program
Březen 2014 - program
Únor 2014 - program
Leden 2014 - program
Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2014

2013

Prosinec 2013 - program
Listopad 2013 - program
Říjen 2013 - program
Září 2013 - program
Večer Geriatrického oddělení Spolku lékařů v Plzni, který se měl konat 18.9.2013, byl z provozních důvodů zrušen. 
Doc. MUDr. J. Motáň, CSc., předseda SL 

Červen 2013 - program
Květen 2013 - program
Duben 2013 - program
Březen 2013 - program
Únor 2013 - program
Leden 2013 - program
Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2013

Czech