S dobrým srdcem


... s dobrým srdcem

Vážení přátelé,
na těchto stránkách Vám velmi rádi představíme lidi nebo organizace, které nezištně pomáhají naší nemocnici a přispívají pro lepší uzdravování našich malých a velkých pacientů. 
Fakultní nemocnice Plzeň je velké zdravotnické zařízení a byli bychom rádi, kdybychom na těchto stránkách mohli představit co nejvíce dobrých skutků či jedinců s dobrým srdcem.
Jsme si vědomi, že většina "dobrosrdečníků" svoji dobročinnost nedělá proto, aby se o ní psalo na webových stránkách nebo v médiích, přesto touto cestou chceme poděkovat lidem s dobrým srdcem a vždy napsat pár řádků o dobrém činu nebo člověku.

Někdo říká, že jsme národ závistivců, jiný posuzuje tento fenomén dle svých prožitků. Dobří lidé dělají dobré činy a jsme pevně přesvědčeni, že hodných lidí je mezi námi většina.

Dobré činy představujeme v těchto skupinách: 

Dobré činy

Dobrovolníci ve FN Plzeň

Spolupracující sdružení a nadační fondy

Jen pro zajímavost 
Slovo Dobročinnost je již popsáno v Ottovo naučném slovníku (sedmý díl, Praha: J.Otto, 1893, s.721-723)
Dobročinnost: Přirozený cit lidského soucitu s trpícími i blahovůle k jiným vede k dobročinnosti, která jest účinným projevem lásky člověka k člověku a kterou nejlépe se osvědčuje skutečné lidumilství. 

Děkujeme  

Czech