Informace pro dodavatele

Fakturační údaje Fakultní nemocnice Plzeň

Na každém daňovém dokladu je nutno uvést následující fakturační údaje:

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
301 00  PLZEŇ

IČO: 00669806
DIČ: CZ00669806

Doručovací adresy pro zasílání daňových dokladů poštou

Fakultní nemocnice Plzeň v současné době má následující doručovací adresy pro daňové doklady dle předmětu dodávky zboží, či služby:

Dodávky léčiv či léčivých přípravků

Fakultní nemocnice Plzeň                                  Fakultní nemocnice Plzeň
Lékárna Bory                                                        Lékárna Lochotín
Edvarda Beneše 1128/13                                   alej Svobody 80
301 00  PLZEŇ                                                      323 00  PLZEŇ

Doručovací adresa daňového dokladu pro dodávky léčiv a léčivých přípravků se liší v závislosti na místě dodávky daného zboží.                                                                                       

Dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM)

Fakultní nemocnice Plzeň
Oddělení nákupu a distribuce SZM
alej Svobody 80
323 00  PLZEŇ

Dodávky potravin pro Oddělení léčebné výživy a stravování (OLVaS)

Fakultní nemocnice Plzeň
Oddělení léčebné výživy a stravování
alej Svobody 80
323 00  PLZEŇ

Dodávky veškerého ostatního zboží a služeb

Fakultní nemocnice Plzeň
Oddělení financování
Edvarda Beneše 1128/13
301 00  PLZEŇ

Důležité upozornění: Je nezbytné, aby dodavatelé vystavovali daňové doklady s uvedenými fakturačními údaji FN Plzeň (viz výše) a rovněž i to, aby je zasílali dle předmětu dodávky na věcně příslušnou adresu pro doručování. V opačném případě se dodavatelé vystavují reálnému riziku zdržení celého procesu financování.


Bezpečnostní požadavky na dodavatele

Fakultní nemocnice Plzeň požaduje po dodavatelích dodržování Pravidel chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací viz:

     • Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací 


V případě potřeby vzdáleného přístupu k informačním a komunikačním systémům, zdravotnickým prostředkům a informacím Fakultní nemocnice Plzeň je požadováno po dodavatelích uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu viz:

     • Smlouva o vzdáleném přístupu 


V případě, že dodavatel bude v rámci zajištění servisních služeb pro Fakultní nemocnice Plzeň zpracovávat data (osobní údaje), je požadováno po dodavatelích uzavření zpracovatelské smlouvy (GDPR) viz:

     • Zpracovatelská smlouva

Czech