Nursing now

AKTIVITY NURSING NOW V ČR 2020

Projekt NURSING NOW je celosvětová kampaň určená k pozdvižení statutu ošetřovatelství a zviditelnění významu sester v systému zdravotní péče. Tento projekt probíhá pod hlavičkou Mezinárodní asociace sester a Světové zdravotnické organizace. Vrcholí 12. května 2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství, která svými myšlenkami ovlivnila vzdělávání sester a rozvoj ošetřovatelské péče. Patronkou celé kampaně Nursing now je její královská výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která vyjádřila touto formou poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Patrony projektu v České republice jsou Česká asociace sester, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Fakultní nemocnice Plzeň se k projektu připojuje celou řadou aktivit a v první řadě přáním sestrám k jejich svátku.

Ukázky některých uniforem

 

I sestry Florance Nightingalové při pošetřování v Krymské válce měly stejnokroj. Oděv, který si oblékaly, byl velmi ovlivněn jejím absolvováním dvou kurzů v německé ošetřovatelské škole založené Theodorem Fliednerem. Velmi se podobal oděvu diakonek, které nosily jednoduchý šat vdaných měšťanek, čímž se vyznačovaly vyšší úrovní péče a hlavně vyšší úrovní vzdělání. Jednalo se o tmavé, černé šaty, které si setry při práci částečně chránily bílou zástěrou. Hlavu měly krytou bílým čepcem, který byl nedílnou součástí tehdejšího běžného civilní oděvu.

 

Třetím typem uniformy, kterou nosily české sestry po roce 1920, byla uniforma pro návštěvní službu. Skládala se z šatů šedé barvy, u nichž nesměl chybět bílý límeček, odznak a manžety na dlouhých rukávech. Šaty byly doplněny dlouhou pláštěnkou a čepec byl nahrazen tmavočerveným baretem. Jako svrchní oblečení nosívaly sestry složitý tmavý hubertus.

 

Oděv používaný členy Červeného kříže byl civilní. Své šaty si případně kryly bílou zástěrou, jak tomu bylo u sester Florence Nightingalové, či diakonek. Jednotliví dobrovolníci nosili na paži bílou pásku se znakem organizace. Postupem času se však i tento oděv začal měnit.

 

V 50. letech dochází ke změně ochranného oděvu, někdy zvaného uniforma. Uniforma jako taková zanikla společně se Spolkem diplomovaných sester. Oděv používaný v tomto období se skládal z bledě modrých šatů a naškrobeného bílého límečku, který se připínal na šaty. Součástí byla bílá zástěra a čepec

Czech