Management FN Plzeň

Ředitel

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Sekretariát: 
Ing. Jitka Šárová 
Tel.: 377 402 221 
Fax: 377 441 850 
e-mail: sekretariat@fnplzen.cz

Ekonomický náměstek

Ing. Viktor Wendler, MBA
e-mail: wendler@fnplzen.cz 

Sekretariát: 
Alena Topinková 
Tel.: 377 402 040 
e-mail: topinkova@fnplzen.cz

Náměstek pro investice a centrální nákup

Ing. Libor Svoboda
e-mail: svoboda@fnplzen.cz 

Sekretariát: 
Martina Sedláčková  
Tel.: 377 103 904 
e-mail: sedlackovam@fnplzen.cz

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.
e-mail: masinova@fnplzen.cz 
Tel.: 377 402 207 

Sekretariát: 
Lada Benešová 
Tel.: 377 103 202 
Fax: 377 103 959 
e-mail: benesovala@fnplzen.cz

Náměstek pro léčebně preventivní péči

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., zastupující náměstek pro LPP
e-mail: kasal@fnplzen.cz 

Sekretariát: 
Miroslava Kropíková 
Tel.: 377 402 463 
Fax: 377 402 170 
e-mail: kropikova@fnplzen.cz

Technicko – provozní náměstek

Bc. Milan Topinka, MBA
e-mail: topinkam@fnplzen.cz 

Sekretariát: 
Gabriela Čermáková 
Tel.: 377 402 440 
e-mail: cermakovag@fnplzen.cz

Náměstek pro vědu a výzkum

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
e-mail: topolcan@fnplzen.cz 

Sekretariát: 
Jana Čapková 
Tel.: 377 402 948 
Fax: 377 402 454 
e-mail: capkovaj@fnplzen.cz

Mluvčí nemocnice

Mgr. Gabriela Levorová
vedoucí Oddělení pro komunikaci s veřejností

Tel.: 377 402 289 
Mobil: 702 204 497 
e-mail: mluvci@fnplzen.cz 

Zaměstnanecký odbor

JUDr. Jaroslava Nováková 
vedoucí odboru 

e-mail: jaroslava.novakova@fnplzen.cz 

Sekretariát: 
Lenka Dobrá 
Tel.: 377 402 788 
Fax: 377 402 168 
e-mail: dobral@fnplzen.cz

Odbor správy informačního systému

Ing. Martin Tauchen, MBA 
vedoucí odboru 

Tel.: 377 103 639 
Fax: 377 103 959 
e-mail: tauchen@fnplzen.cz

Oddělení zdravotnického práva a pracovně-právních vztahů

Mgr. Bohumír Mičan 
vedoucí oddělení 

e-mail: micanb@fnplzen.cz

Sekretariát: 
Lenka Dobrá 
Tel.: 377 402 788 
Fax: 377 402 168 
e-mail: dobral@fnplzen.cz

Oddělení interního auditu

Bc. Libuše Kufnerová 
vedoucí oddělení 

Tel.: 377 402 504 
Fax: 377 441 850 
e-mail: kufnerova@fnplzen.cz

Oddělení krizového managementu

Ing. Miloslav Beneš 
vedoucí oddělení 

Tel.: 377 401 295 
Fax: 377 441 850 
e-mail: benesm@fnplzen.cz

Útvary nákupu FN Plzeň

Obchodně-technický odbor

Ing. Lukáš Ureš 
vedoucí odboru 

Tel.: 377 103 645 
e-mail: uresl@fnplzen.cz 

Sekretariát: 
Tel.: 377 103 660 
Fax: 377 103 697

Oddělení nákupu a distribuce SZM

Bc. Lenka Pletichová
vedoucí oddělení 

Tel.: 377 103 585, 377 103 565 
e-mail: pletichoval@fnplzen.cz

Odbor investiční výstavby

Ing. Miloslav Šoltys 
vedoucí odboru 

Tel.: 377 103 354, 377 103 545 
e-mail: soltys@fnplzen.cz

Obchodně-lékárenský odbor

Mgr. Alena Dvořáková 
vedoucí odboru 

Tel.: 377 402 056 
e-mail: dvorakovaal@fnplzen.cz

Lékárna Bory

Mgr. Radka Boudová 
vedoucí lékárny 

Tel.: 377 402 524  
e-mail: boudovar@fnplzen.cz 

Lékárna Lochotín

Mgr. Milan Vébr 
vedoucí lékárny 

Tel.: 377 103 755 
e-mail: vebr@fnplzen.cz

 

Czech