Lokální Etická komise FN Plzeň

Posuzování návrhů klinických hodnocení léčiv (studií), které mají být v ČR realizovány, nezávisle na sobě provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv a nejméně jedna etická komise. Etické komise se při posuzování zaměřují zejména na posouzení etické stránky klinického hodnocení, kvalifikaci lékařů a vybavení pracoviště.

Adresa: E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Sekretariát: Dolejšová Lenka
Tel:/Fax: 377 402 239, 377 423 275

Předseda EK: Prim.MUDr. David Suchý, Ph.D

e-mail: etickakomise@fnplzen.cz

vědecký sekretář: Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D 
lokální adresa ve FN: sekretariát Odd. klinické farmakologie

Jednací řád EK
Příloha č.1 - Žádost

Platební podmínky
Před vydáním písemného znění souhlasu je nutno zaplatit poplatek za projednání Kč 24200,- včetně DPH.
V případě projednání dodatku k již schválené studii Kč 3630,- včetně DPH.
Poplatek zadavatele klinické studie za předložení dalšího souvisejícího dokumentu k prostudování 605,- včetně DPH.
Fakturu za projednání Vám vystaví finanční účtárna FN. K vystavení faktury je nutné dodat při podání žádosti název firmy, IČO a DIČ.

Czech