Kdo jsme

Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně vysoce specializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. Ale například v oblasti umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je význam Fakultní nemocnice Plzeň celorepublikový. Velice důležitá jsou též akreditovaná odborná centra. Nemocnice je provázána s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Zejména v oblasti takzvané speciální a superspeciální lůžkové i ambulantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná. 

 


areál FN BoryDíky dlouhodobé ekonomické stabilitě nemocnice investuje do svého rozvoje a nákupu nejlepší zdravotnické techniky tak, aby zajistila pacientům, zejména obyvatelům Plzeňského kraje, co nejlepší a dostupnou medicínskou péči. Máme například špičkovou diagnostiku pomocí počítačového tomografu (CT), magnetickou rezonanci (MR) a nejnověji také vyšetření pomocí PET / CT. Tato metoda dokáže odhalit rozvíjející se nádorové onemocnění ve chvíli, kdy pacient ještě nemá žádné potíže spojené s nemocí. Slouží rovněž k výběru optimálního způsobu léčby nově zjištěných nádorových onemocnění krvetvorby, nádorů plic, nebo také k posuzování zbytkového onemocnění po operacích pokročilejších nádorů tlustého střeva a prsu. 

Akreditovaná centra FN Plzeň

 • Traumacentrum pro dospělé
 • Traumacentrum pro děti a dorost
 • Komplexní kardiovaskulární centrum
 • Komplexní onkologické centrum

  areál FN Lochotín
 • Hematoonkologické centrum
 • HIV centrum
 • Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
 • Centrum pro screening nádorů prsu
 • Centrum pro transplantaci krvetvorných buněk
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
 • Komplexní cerebrovaskulární centrum
 • Centrum pro léčbu bolesti
 • Centrum vývojové péče
 • Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci
 • Diabetologické a nutriční centrum
 • Osteocentrum
 • Transplantační centrum (orgánové)
 • Centrum pro screeningovou kolonoskopii
 • Centrum asistované reprodukce
 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou

Fakta o FN Plzeň (k 31.12.2022) 

 • Rozmístění do dvou samostatných areálů v Plzni - Bory a Lochotín
 • Počet lůžek 1 759
 • Počet zaměstnanců 5 188
 • 59 210 hospitalizací
 • 3 083 porodů
 • 1 032 262 ambulantních vyšetření
 • Zdravotnická pracoviště: 21 klinik, 19 oddělení, 6 ústavů
 • Vyrovnané hospodaření

Hlavní poslání FN Plzeň  

 • poskytování základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče - lůžkové i ambulantní (zejména Plzeňský kraj, částečně Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj)
 • výuka (lékařů - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, nelékařských zdravotnických pracovníků - VŠ, SŠ, VOŠ a další)
 • základní a klinický výzkum

Rozmístění pracovišť 


areál bývalé Vojenské nemocnice

 

 • FN Plzeň - Lochotín
  • moderní areál
  • Specializovaná a zvlášť specializovaná péče 
   (Traumacentrum, Kardiocentrum...)
  • Od 2007 nové sídlo Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení
  • Od 2011 funguje nový Onkologický pavilon
 • FN Plzeň - Bory
  • původní nemocniční areál pavilonového typu
  • Základní péče a některé druhy specializované péče (infekce, plicní, kožní, ORL)
  • základní chirurgická a interní péče
  • Samostatně sídlí Transfuzní oddělení v ul. 17. listopadu

Pacienty může zajímat: 

 

 • Centrum asistované reprodukce a imunologie s programem tzv. umělého oplodnění a spolupracující s vynikající ambulancí reprodukční imunologie, která soustředí neplodné páry z tuzemska i zahraničí. Institut reprodukční medicíny a endokrinologie má partnerská pracoviště v rakouském Bregenzu, švýcarském Niederuzwilu a italském Meranu.
 • Důležitá jsou rovněž centra zabývající se léčbou bolesti, transplantacemi kostní dřeně, léčbou cévních mozkových příhod a nemocí srdce.
 • Pacientům se selháním funkce ledvin nabízíme špičkové a mezinárodně uznávané nefrologické pracoviště, včetně hemodialýzy.
 • Nový speciální diagnostický program pomocí vyšetření PET/CT (pozitronová emisní tomografie spojená s počítačovou tomografií), který se soustředí na diagnostiku nádorových onemocnění ve velmi ranném stádiu - tedy v době, kdy pacient ještě nemá potíže.
 • Špičkové diagnostické centrum Kliniky zobrazovacích metod, nejkvalitnější v ČR. Společně s PET / CT i MR a vysoce výkonné CT
 • Nově vybudovaný heliport ve FN Plzeň Lochotín navazuje na Emergency
 • Možnost ubytování na nadstandardně zařízených pokojích.
 • Na všech našich pracovištích se pacienti dohovoří velice dobře anglicky či německy. Dobrá bývá i možnost komunikace v ruštině. V případě potřeby zajistíme tlumočníka.
 • Na požádání zprostředkujeme duchovní službu - návštěvu kněze u pacienta
 • Díky systematickému vzdělávání našich předních odborníků a podpoře vedení FN Plzeň dochází k rychlému zavádění nejnovějších diagnostických a léčebných metod a nemocnice nabízí špičkovou péči i technické vybavení srovnatelné se zahraničními pracovišti.
Czech