Vzdělávací akce pořádané FN

Veřejný příslib

Nabídka vzdělávacích akcí FN Plzeň 2023

Informace pro žadatele o zařazení do spec. vzdělávání [SV] v základních oborech - lékaři a zubní lékaři

Organizační zajištění na oddělení dalšího vzdělávání

Informační leták pro účastníky vzdělávacích akce ve FN Plzeň

Nabídka - Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář Praktická sestra Autoptický laborant Ošetřovatel

Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii
Certifikovaný kurz - Péče o pacienty se zavedeným portem
Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče v onkologii
Certifikovaný kurz - Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace
Certifikovaný kurz - Zobrazování výpočetní tomografií
Certifikovaný kurz - Zobrazování magnetickou rezonancí
Certifikovaný kurz - Analogová a digitální skiagrafie
Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče o nemocné s kardiovaskulárním onemocněním, edukace
Certifikovaný kurz - Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích
Certifikovaný kurz - Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin
Certifikovaný kurz - Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
Certifikovaný kurz - Komplexní péče o žilní vstupy
Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče o pacienta v dialyzačním programu ve zdravotnickém zařízení
Certifikovaný kurz - Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby

Žádost o zařazení do nástavbového oboru (CK) ve FN – lékaři
Žádost o vydání certifikátu

Přihláška na školící místo
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Praktická sestra
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant

Přihláška do certifikovaného kurzu-NELZP
Žádost o umožnění odborné stáže (na základě dohody o dočasném přidělení k výkonu práce v jiné organizaci)
Žádost o odklad/ukončení/přerušení specializačního vzdělávání/změnu akreditovaného zařízení pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání

Specializační studium pro radiologické asistentyprezentace

Atestace (atestační zkoušky):
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – 22.6.2023

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicině - 22.6.2023
 

Nový ročník specializačního studia Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
OM1 18.9.2023
OM2a Analogová a digitální skiagrafie termín zahájení leden 2024, 3a praxe následuje podle dohody

OM2 b Zobrazování výpočetní tomografií termín zahájení leden 2024, 3b praxe následuje podle dohody

OM2 d Zobrazování magnetickou rezonancí termín zahájení leden 2024, 3d praxe následuje podle dohody

Nový ročník specializačního studia Zobrazovací technologie v nukleární medicíně
OM1 18.9.2023
OM2, 3 leden - duben 2024

 

Kontakty pro informace a přihlášky:

Marie Malá, malama@fnplzen.cz, 377 402 386



Specializační vzdělávání v oboru “Všeobecná sestra – intenzivní péče“ – teorie a praxe

Název specializačního vzdělávání: Intenzivní péče
Rozsah akreditace: teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace: do 31. 12. 2025
Maximální počet míst pro vzdělávací program: 40
Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace:    ke stažení zde
Vzdělávací program:    ke stažení zde
Vzdělávací plán č. studia 2022.2025:    ke stažení zde

Atestační zkoušky:

Informace k ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou:    jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR pod odkazem zde
Aktuální zkušební otázky (okruhy) k atestačním zkouškám:    jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR pod odkazem zde
Maximální kapacita uchazečů pro atestační zkoušky v 1 dni:    9 uchazečů pro praktickou i teoretickou část zkoušky
Kontakt pro informace:    Bc. Hana Čermáková, DiS., CERMAKOVAH@fnplzen.cz, 377 103 466





Přehled akreditací

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Fakultní nemocnici v Plzni rozhodnutí o udělení akreditace podle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta těmto oborům:

Dále v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) má Fakultní nemocnice Plzeň udělenou akreditaci pro tyto obory: 

Druh vzdělání

Název

Specializační vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikovaný kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz

 

Klinický psycholog   teoreticko – praktická část, praktická část 

Psycholog ve zdravotnictví - Psychoterapie

Dětská klinická psychologie

Intenzivní péče -  celý program

Dětská sestra - Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii - praxe 

Klinická biochemie pro zdravotní laboranty - praxe

Lékařská mikrobiologie pro zdravotní laboranty - praxe

Lékařská genetika pro zdravotní laboranty - praxe   

Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně-  celý program  

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii - celý program

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice  - ZM, OM1, OM2a, OM3a

Ošetřovatelská péče v pediatrii - praxe

Mikrobiologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe

Lékařská genetika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe

Klinická hematologie a transfúzní služba pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe

Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní lékařství- praxe

Zdravotní laborant - Alergologie a klinická imunologie - praxe

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Alergologie a klinická imunologie - praxe

Ošetřovatelská  péče v chirurgii  - praxe

Ošetřovatelská  v interních oborech – praxe

Ošetřovatelská  péče v psychiatrii - praxe

Perioperační péče - praxe

Výživa dospělých a dětí - praxe

 

 

Certifikovaný kurz v audiometrii  - praxe

Resuscitační a intenzivní péče o děti  - praxe

Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí - praxe   

Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích – celý program

Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii – celý program

Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace – celý program

Péče o pacienta se zavedeným portem – celý program

Specifická ošetřovatelská péče v onkologii – celý program

Ošetřovatelská péče o nemocné s kardiovaskulárním onemocněním, edukace

Zobrazování výpočetní tomografií – celý program

Zobrazování magnetickou rezonancí – celý program

CK  Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin

CK Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

Analogová a digitální skiagrafie – celý program

Metody sterilizace a dezinfekce - způsoby jejich kontroly - praxe

 

 

Sanitář

(pro uchazeče se základním vzděláním)

Ošetřovatel

(pro uchazeče s dokončeným tříletým učebním oborem nebo středoškolským vzděláním)

Praktická sestra

(pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou a AKK Ošetřovatel)

AKK Autoptický laborant

 

Rezidenční místa

Czech