Oční klinika

Czech

Prázdninový provoz

O NÁS

Hlavní priority

Oční klinika provádí diagnostiku a léčbu očních onemocnění v celé šíři. Na klinice se provádí celé spektrum mikrochirurgických operací oka: od operací šedého zákalu nejmodernější technikou přes operace zeleného zákalu, operace slzných cest, operace šilhání, nádorů oka, plastické operace víček až po mikrochirurgické operace sklivce a sítnice oka. Nedílnou součástí je také operační řešení vážných úrazů oka ze spádu celých západních Čech. Jsou ošetřovány nejen samostatné úrazy očí, ale i úrazy, které jsou součástí polytraumat hlavy, v návaznosti na činnost traumacentra Fakultní nemocnice.
Díky modernímu přístrojovému vybavení (HRT, OCT, 3D scan ultrazvuk) došlo v posledních letech k výrazné modernizaci diagnostiky glaukomu a závažných onemocnění sítnice.

Oční klinika provede ročně cca 38 000 ambulantních ošetření a na lůžkové části je hospitalizováno cca 2000 nemocných. Mikrochirurgických operací se ročně provede 800 a dalších 1000 operací je provedeno ambulantně. Ročně se provede 3800 laserových ambulantních zákroků, většinou v rámci ošetření sítnice při diabetické retinopatii. Dále je ročně aplikováno cca 2900 intravitreálních injekcí a provedeno 550 malých výkonů.

Z HISTORIE

Oční oddělení v plzeňské nemocnici bylo otevřeno v roce 1903 a prvním ordinujícím lékařem byl MUDr. Jaroslav Muška. Od roku 1920-1938 primářem očního oddělení městské nemocnice v Plzni byl MUDr. Emil Vašek. Po primáři Vaškovi převzal primariát očního odd. plzeňské nemocnice MUDr. Rudolf Knobloch. Když byla v listopadu 1945 založena v Plzni Lékařská fakulta byl primář Knobloch pověřen budováním a vedením nově zřízené oční kliniky. MUDr. Rudolf Knobloch byl v roce 1946 habilitován na LF UK v Praze a v červnu 1948 byl jmenován mimořádným profesorem a prvním vedoucím katedry očního lékařství. Oční kliniku vedl až do roku 1975.
Vedení Oční kliniky v roce 1975 po profesorovi Knoblochovi převzal doc. MUDr. Karel Šaman, CSc. Vedle kurativní a pedagogické práce se docent Šaman věnoval i práci vědecké. V roce 1958 obhájil kandidátskou práci, v roce 1961 habilitační práci. Problematice glaukomu se věnoval i v dalších letech a publikoval se svými spolupracovníky řadu prácí týkajících se glaukomu. V roce 1980 obhájil doktorskou disertaci. Zaslouženého jmenování profesorem se však nedočkal.
Po odchodu docenta Šamana do důchodu převzal vedení oční kliniky prof. MUDr. Pavel
Těšínský, DrSc. Ve své výzkumné činnosti se rovněž jako jeho předchůdce věnoval
problematice glaukomu. V roce 1989 obhájil doc. MUDr. Pavel Těšínský, CSc. doktorskou disertační práci a byl v témže roce jmenován profesorem. Pod jeho vedením obhájily kandidátské práce asistentky MUDr. Renata Říčařová,CSc. a MUDr. Květoslava
Janoušková, CSc. Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. vedl kliniku až do roku 1997.

V roce 1998 byla přednostkou LF UK a FN v Plzni jmenována doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., která v témže roce habilitovala. Pod jejím vedením byl na Oční klinice zaveden moderní způsob operace katarakty (fakoemulsifikace) s implantací měkkých nitroočních čoček a mikrochirurgie zadního segmentu oka (zavedená v roce 2000). 

Od počátku roku 2019 doposud vede Oční kliniku MUDr. Štěpán Rusňák PhD.

Od roku 2003 se oční klinika přestěhovala do areálu FN Lochotín, získala tak nejen vyhovující zázemí, ale i moderní vybavení. Tím byl vytvořen další prostor pro rozvoj klinické i vědecko-výzkumné práce.

Přednosta

Doc. MUDr. Štěpán Rusňák Ph.D.

RUSNAK@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Ilona Rusňáková

RUSNAKOVAI@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Eva POLÍVKOVÁ

POLIVKOVAE@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Kristýna Hanová
Tel.: 377 104 402
Fax: 377 104 429
hanovak@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance - detašované pracoviště

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon BVN
Telefonní číslo: 377 401 242
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3013:00
Úterý07:3013:00
Středa07:0013:00
Čtvrtek07:3013:00
Pátek07:3013:00

Ambulance I.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 845
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ambulance II.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 845
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0013:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ambulance III.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 845
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0013:00
Pátek08:0015:00

Ambulance IV.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377104845
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Dětská ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 847
Objednání a přeobjednání 7,30 - 9,00 nebo 14,00 - 15,00 hod
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30
Úterý08:0014:30
Středa08:0014:30
Čtvrtek08:0014:30
Pátek08:0014:30

Ortoptika - pleoptika

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30

Ambulance sklivcové a sítnicové chirurgie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 854
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30
Úterý09:0014:30
Čtvrtek09:0014:30

Operační sálek

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0015:00
Úterý13:0015:00
Středa09:0015:00
Čtvrtek13:0015:00
Pátek13:0015:00

Glaukomová poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 853
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30
Úterý08:0014:30
Středa08:0014:30
Čtvrtek08:0014:30
Pátek08:0014:30

Orbitální a neurooftalmologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 854
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Středa08:0014:30
Pátek08:0015:00

YAG laser + Tyflo poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 865
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pátek08:0012:30

Rohovková poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 852
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Čtvrtek08:0015:00

Onkologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 852
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0015:00

Laser - sítnicová a dia poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 866
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Sítnicová poradna I.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 850
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Pátek08:0015:00

Sítnicová poradna II.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 865
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Středa07:3015:00

Uveální poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 850
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00