Otorhinolaryngologická klinika

Czech

Prázdninový provoz

O NÁS

ORL klinika patří k největším pracovištím ve svém oboru v rámci České republiky. Disponuje 81 lůžkem pro hospitalizované pacienty rozděleným na tři lůžkové stanice – dvě pro dospělé a jednu dětskou. Pacientům vyžadujícím větší komfort nabízíme hospitalizaci na pěti nadstandardně upravených pokojích. Operativa probíhá na třech operačních sálech pro výkony v celkové anestezii a na jednom pro výkony v anestezii lokální. Součástí kliniky je dále ambulantní trakt, který slouží kromě provozu všeobecné ORL ambulance a specializovaných poraden, i k zajištění nepřetržité pohotovostní služby pro akutní stavy v širokém regionu západních Čech. V ambulantní části dále poskytuje péči specializovaná ambulance audiologicko-foniatrická a otoneurologická a dvě pracoviště klinických logopedů.
Klinika je pracoviště vybavené jednak přístrojově, jednak erudicí zdravotnického personálu na současné špičkové evropské úrovni.

Chirurgická léčba
Provádíme základní operativu oboru (adenotomie, tonzilektomie, tracheotomie, septoplastiky, mukotomie, exstirpace lymfatických uzlin a dalších útvarů na krku, excize kožních lézí hlavy a krku atp.) a specializované výkony: sanační a rekonstrukční operace ucha, v oblasti nosu a vedlejších dutin nosních funkční endonazální operace i radikální zevní výkony, korektivní operace nosu, operace pro obstrukční syndrom spánkové apnoe a ronchopatii, operace slinných žlaz, endolaryngeální mikrochirurgii, thyroplastiky, operace maligních tumorů faryngu, laryngu, hypofaryngu, blokové disekce krčních uzlin, operace štítné žlázy a příštítných tělísek a další. Operační sály jsou vybaveny dvěma operačními mikroskopy, dvěma videořetězci pro přenos endoskopického a mikroskopického obrazu včetně záznamového zařízení pro foto a videodokumentaci, CO2 laserem, přístrojem Celon pro radiofrekvenční termoablaci. Experimentálně jsou využívány další typy přístrojového vybavení, jako je Waterlase a IDAS laser.
Ambulance
Denně jsou v provozu čtyři vyšetřovací místa: dvě pro všeobecnou ambulanci, jedno ve specializované poradně a jedno v dětské ambulanci. Všechna jsou standardně vybavena zdroji studeného světla, rigidními endoskopy pro rinoskopii a laryngoskopii a vyšetřovacími mikroskopy. K dispozici jsou dále elektrokoagulační jednotky, endokamera s monitorem, flexibilní endoskop, rinomanometr, Sinuscope pro ultrazvukové vyšetření paranazálních dutin. Specializované poradny organizují péči a dispenzarizují pacienty v těchto oblastech: onkologie, otologie, laryngologie, rinologie, thyreologie, OSAS a ronchopatie.
Foniatrie a audiologie
Při podezření na poruchu sluchu jsme schopni objektivně vyšetřit dítě již od 1.dne života. K rehabilitaci sluchových vad nabízíme pacientům sluchadla od 6 renomovaných firem ve všech funkčních i cenových kategoriích. Nemocní s  poruchou hlasu jsou vyšetřováni pomocí videolaryngostroboskopu, jako jediní v republice. Dále používáme objektivní posuzování hlasu metodou počítačové analýzy. O pacienty s poruchou řeči pečují dvě klinické logopedky.
Otoneurologie
Kvalitní diagnostika poruch vnitřního ucha, zejména závrativých stavů je zajištěna použitím moderních metod, ve kterých dominuje videonystagmograf.

Z HISTORIE
Po 2. světové válce byla v Plzni založena Lékařská fakulta a do nemocnice byl povolán žák proslulého profesora Přecechtěla docent a později profesor Kotyza, aby jako ostatní noví přednostové přetvořil oddělení Městské nemocnice na klinické pracoviště s patřičnou úrovní léčebné, pedagogické a badatelské práce. Ten vychovává mladé otolaryngology, aby je postupně pověřil řízením oddělení, která se rozrůstala v okresních městech. Kolem sebe na klinice shromažďuje tým spolupracovníků, jejichž úkolem je rozvíjet nové trendy v oboru. Ve spolupráci s imunologem se tak specializuje péče o alergiky, vzniká samostatná stanice dětské ORL. Je zaváděno přístrojové vyšetřování rovnovážného ústrojí a objektivní vyšetřování sluchu metodami sledování akusticky evokovaných potenciálů kmene a kůry mozkové. Tato aktivita umožnila později vytvoření nového systému preventivní péče a hodnocení poruch sluchu z hluku, který byl přijat jako metodický pokyn pro celou ČR. Jeho nástupcem na místě přednosty se stal profesor Rems a jako první zavádí do republiky novou techniku endoskopické mikrochirurgie hrtanu a v průběhu let školí v této disciplině řadu lékařů z celé ČSSR.
Od 1. 1. 1996 nastupuje na místo přednosty doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. a dochází k nejefektivnějšímu rozvoji kliniky. Díky cílevědomému úsilí se daří získat rozsáhlé přístrojové vybavení, umožňující užívání nových diagnostických a léčebných postupů.

Plánované odborné aktivity kliniky v roce 2007

Ve spolupráci s klinikou TRN se spoluúčastníme na zavedení nepovinného předmětu Syndrom spánkové apnoe na LF UK v Plzni. Spolupracujeme úzce na výuce se spánkovou laboratoří nemocnice Sebnitz (SRN). Studenti fakulty zde mají možnost stážovat, stáž je zakončena zkouškou týkající se teorie operačního řešení obstrukcí v ORL oblasti.
Výzkumná činnost kliniky probíhá i nadále v těchto klíčových oblastech:
1. Hrtanová onkologie centrovaná na výzkum prekanceroz
2. Poruchy sluchu z hluku
3. Obstrukční sleep apnoe syndrom, diagnostika a léčba
4. Výzkum hlasové analýzy
5. Laserová chirurgie hlavy a krku.
6. Morfogeneze hrtanového komplexu 

Specializované poradny ORL kliniky:

Onkologická

Rhinologická

Otologická

Ronchopatická

Thyreologická (indikace)

Sonografie a biopsie

Na uvedené poradny je možné se telefonicky objednat na čísle 377 402 971

 

 

Přednosta

Doc. MUDr. David Slouka Ph.D., MBA

SLOUKA@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladan Hrabě MBA

HRABE@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Jana JANSKÁ

JANSKA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Stanislava Síbalová
Tel.: 377 402 248
sibalovas@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Audiologie + foniatrie

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22
Telefonní číslo: 377 402 349
ve středu 12:30 - 17:00 ambulance pouze pro objednané pacienty
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:3014:00
Úterý07:0014:00
Středa08:3017:00
Čtvrtek08:3014:00
Pátek08:3014:00

Dětská ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:3012:00
Úterý08:3012:00
Středa08:3012:00
Čtvrtek08:3012:00
Pátek08:3012:00

Dospělá ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:3014:30
Úterý08:3014:30
Středa08:3014:30
Čtvrtek08:3014:30
Pátek08:3014:30