Operační sály Lochotín

Czech

Oddělení Centrálních operačních sálů Lochotín je samostatné oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, které organizačně spadá pod Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.
Centrální operační sály Lochotín (COSL) zajišťují operační výkony pro kliniku chirurgickou, ortopedickou, interní, anesteziologickou o pro oddělení neurochirurgie na 10 určených operačních sálech rozdělených na septické a aseptické. V případě nutnosti i pro jiná pracoviště FN po dohodě s vedením operačních sálů a anesteziologicko-resuscitační kliniky (ARK). Plastické operační výkony se provádějí na operačním sále v 8. NP mimo operační trakt COSL. Výkony pro jednodenní chirurgii a ortopedii se provádějí na operačním sále 4.NP a 9.NP vchod F.
Centrální operační sály Lochotín řídí vrchní sestra, která je podřízená v ošetřovatelské péči a personalistice NPOP FN. Úzce spolupracuje s koordinátorem COSL v oblasti lékařských výkonů a ostatními lékaři na zajištění bezproblémového chodu oddělení. Přímo řídí staniční sestry a jejich prostřednictvím řídí práci ostatních pracovních profesí NELZP.

Personální obsazení :

 • Koordinátor COSL
 • Vrchní sestra COSL
 • Staniční sestry 4
 • THP- kodérka 1
 • Všeobecná sestra 49,863 ( 24 sester SV - Perioperační péče )
 • Sanitář/sanitárka 20 ( kurz sanitář )

  Všeobecné sestry - perioperační sestry zajišťují provoz ve třísměnném provozu. Ve směně je určena vedoucí sestra směny - na základě získané kvalifikace a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je oprávněna provádět odborný dohled zdravotnickým pracovníkům s nižší kvalifikací v rámci své specializace (Specializační vzdělávání - Perioperační péče).
  Sanitář na operačním sále pracuje pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu a provádí pomocné a obslužné práce nutné pro poskytování ošetřovatelské péče.
  Kodérka COS - pracovnice s ekonomickým vzděláním zpracovává úlohy na výpočetní technice a zajišťuje sběr vstupních a distribuci výstupních dat. Zadává do PC spotřebu zdravotnického materiálu pacienta na operačním sále a realizuje předávání ekonomických dat podle platného číselníku směrem ke zdravotním pojišťovnám a ÚZIS.

  Operační výkony:
  Plánované operační výkony se provádějí od 7.00 hod. do 15.30 hod. podle programu, který je předložen primáři ARK a vrchní sestře COSL nejpozději předchozí den v poledne. Pondělní program musí být předložen do pátku odpoledne.
  Neplánované akutní či urgentní operace se provádějí 24 hod. denně. O sledu jednotlivých operací v pracovní době rozhoduje koordinátor COSL, mimo pracovní dobu vedoucí lékař chirurgické služby. Vznikne-li nutnost současného operování z několika klinik, je nutná dohoda mezi koordinátorem COSL resp. vedoucími služby operačních oborů a vedoucím služby ARK.

  Vybavení operačních sálů:
  Na COSL je používáno vysoce kvalitní instrumentárium uložené ve sterilizačních ventilových kontejnerech k jednotlivým operačním výkonům. Od 1. 1. 2011 se na COSL a zároveň v celé FN používá jednorázové operační rouškování.

  COSL disponují nejmodernější přístrojovou technikou ke speciálním operačním výkonům - koagulační přístroje, argonové koagulace, harmonické skalpely, Ligasure, laserové přístroje, moderní HD endoskopické věže, sonografické přístroje, radiofrekvenční přístroje využívané v jaterní i hrudní chirurgii. K dispozici je operatérům rovněž několik mikroskopů pro mikrochirurgické a plastické výkony. Dále navigační přístroje pro neurochirurgické a ortopedické operační výkony, pojízdná RTG C-ramena.

  Oddělení operačních sálů patří k nejmodernějším oddělením ve FN. Díky tomu je možno provádět i ty nejnáročnější operace v dokonale aseptickém prostředí s moderní technikou.
  Ročně provádíme na COSL kolem 11 500 operací.

  Provoz operačních sálů je úzce spjat s činností Oddělení centrální sterilizace. Toto propojení umožňuje bezpečné a okamžité zabezpečení materiálu a instrumentária nezbytného k operačním výkonům.

Vrchní sestra

Bc. Ivana VOHRNOVÁ

VOHRNOVA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát