Prohlášení o přístupnosti webu

Prohlášení o přístupnosti webu

Fakultní nemocnice Plzeň se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Stav souladu

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.fnplzen.cz.

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedeným zákonem a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu prvků nesouladu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah je přístupný s komplikacemi:

  • Mobilní zobrazení - hlavní menu je prezentováno formou rozbalovacího seznamu. Uživatel nezíská informaci o struktuře menu a musí procházet všechny položky. Technické řešení menu neumožňuje přidat informaci o struktuře. Změna na jiný typ menu by přinesla jiné technické komplikace, a proto bylo menu ponecháno v tomto tvaru.
  • Výsledky vyhledávání nejsou uvozeny nadpisem. Vyhledávání je realizováno komponentou, která zobrazuje výsledky vyhledávání Google. Ty jsou generovány mimo server www.fnplzen.cz, proto nelze do výsledků vyhledávání doplnit nadpis.

Informace prezentované v jiných formátech

Na webových stránkách www.fnplzen.cz jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.4.2021

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce webu

Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na adresu fnplzen@fnplzen.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Ostatní sdělení

Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách.

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL+ a CTRL-.

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

 

Czech