Oddělení léčebné rehabilitace

Czech

O nás

Komplexní rehabilitační program u pacientů po cévní mozkové příhodě se stanovením celoživotní perspektivy, spolupráce s logopedem, psychologem, ergoterapeutem, protetikem a sociální pracovnicí. Podpora a edukace rodiny v rehabilitaci a RHC ošetřovatelství v domácím prostředí u pacientů s CMP.
Ovlivnění chronické bolesti u pacientů s onemocněním páteře /FBSS, FNSS/ rehabilitačními prostředky včetně individuální psychoterapie.
Komplexní postup v léčení funkční sterility (cvičení dle Mojžíšové, dle Dr. Vojty, manipulačních a mobilizačních technik, psychoterapie).
Včasná rehabilitační léčba u rizikových novorozenců (reflexní lokomoce, cvičení dle Bobatha)

Z historie

Do r. l962 - rehabilitace spadala pod ORT kliniku, pracovníci RHC byli začleněni do týmu jednotlivých klinik a oddělení.
Od r. 1962 – RHC se stává samostatným oddělením pod vedením primáře:

1962 - 1976 MUDr. Suchan
1976 - 1984 MUDr. Kubín
1984 - 1995 MUDr. Jiroušek
1996 - dosud MUDr. Hladová

Od r. 1962 do r. 1984 - pouze ambulantní provoz v suterénu Interní kliniky FN Plzeň včetně detašovaných pracovišť, rehabilitační program zajišťován fyzioterapeuty na více klinikách a odděleních FN.
V r. 1984 - otevření lůžkového RHC oddělení v areálu FN Plzeň Bory, pavilon č.5 (29 lůžek), ambulantní provoz přestěhován do nově vybudovaného pavilonu č. 29 (FN Plzeň Bory), detašovaná pracoviště /FN Lochotín, Bory).

V roce 2007 – přestěhování RHC na Lochotín, pavilon F.

Primář oddělení

MUDr. Andrea Kunschová

KUNSCHOVAA@fnplzen.cz

Vrchní fyzioterapeut

Mgr. Jitka MARXOVÁ

MARXOVAJ@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jana Nekolová
Tel.: 377 104 201
nekolovaj@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance 1 dospělí

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 06.0902
Telefonní číslo: 377 104 228
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ambulance II - kontroly

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 06.0902
Telefonní číslo: 377 104 226
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0012:00
Úterý13:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek09:0012:00

Ambulance 3 děti

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 06.0912
Telefonní číslo: 377 104 223
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek09:0015:00
Pátek08:0015:00