Šiklův ústav patologie

Czech

Žádanka o bioptické vyšetření

Laboratorní příručka

Cíle kvality pro rok 2023

Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3

Šiklův patologicko-anatomický ústav prodělal za posledních 15 let důležité organizační změny. Nejdůležitější bylo přestěhování imunohistochemické laboratoře a laboratoře elektronové mikroskopie do nových prostor v areálu lochotínské Fakultní nemocnice v prosinci 1999. Vznikla tak zcela nová, moderní diagnostická část Šiklova ústavu - Laboratoře speciální diagnostiky.
V rámci této laboratoře se provádějí i peroperační vyšetření pro všechny chirurgické obory v lochotínském areálu fakultní nemocnice. Laboratoře speciální diagnostiky neslouží pouze jako diagnostická část ústavu, ale jsou i důležitým výukovým centrem moderních vyšetřovacích metod patologické anatomie pro studenty lékařství.

Šiklův patologicko-anatomický ústav je vědecky jednoznačně nejúspěšnější patologické pracoviště v republice, které publikuje ročně kolem 70 vědeckých prací, zhruba 20-30 v časopisech s faktorem impaktu (impact factor). Publikace jsou mnohokráte do roka citovány v nejprestižnějších světových časopisech. Za posledních 10 let bylo publikováno přes 250 původních vědeckých prací. Jen za poslední 2 roky bylo otištěno přes 50 původních vědeckých pracích v časopisech s faktorem impaktu (impact factor) a přes 90 prací v ostatních periodikách, nepočítaje abstrakta ze sjezdů. Prof. M. Michal, prof. A. Skálová a dr. D. Kazakov jsou spoluautory posledních klasifikací nádorů měkkých tkání, slinných žláz a kožních lymfomů Světové zdravotnické organizace (WHO).

V současnosti jsme jednoznačně největší konzultační centrum, kam jsou zasílány biopsie ke druhému, ev. třetímu čtení z celé ČR a ze zahraničí. Ročně vyřídíme kolem 3000 konzultací.

Přednosta

Prof. MUDr. Michal Michal

MICHAL@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Petr Mukenšnabl Ph.D.

MUKENSNABL@fnplzen.cz 

Vrchní zdravotní laborant

Mgr. Lenka KRAUSOVÁ

KRAUSOVALE@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Irena Kratochvílová, Zuzana Vávrová
Tel.: 377 402 251, 377 104 631
siklak@medima.cz