Seznam písemných informovaných souhlasů

KódNázev
INS/0001/08Informovaný souhlas pacienta s hospitalizací
INS/0002/02Léčba inzulínovou pumpou (děti)
INS/0003/03Operace podčelistní slinné žlázy
INS/0004/03Mastoidektomie - operativní uvolnění sklípků spánkové kosti
INS/0006/05Operace podle Armstronga - drenáž středouší
INS/0007/05Katetrizační ablace pro poruchu srdečního rytmu (arytmii)
INS/0008/03Ošetření kůže vysokovýkonným ablačním (vaporizačním) laserem
INS/0009/04Artroskopická operace v ortopedii
INS/0010/04Bronchoprovokační test
INS/0011/03Angiografické vyšetření dolních končetin
INS/0012/03Biopsie ledviny
INS/0013/03Dárcovství ledviny ze živého dárce
INS/0014/03Kardioverze
INS/0015/01Endosonografické vyšetření horního zažívacího traktu
INS/0016/05Endoskopické vyšetření horní části trávicí trubice (esofagogastroduodenoskopie)
INS/0017/04Endoskopické vyšetření tlustého střeva (koloskopie)
INS/0018/04Endoskopické vyšetření žlučových cest a slinivky břišní - E.R.C.P.
INS/0019/02Podání dárcovských lymfocytů
INS/0020/03Jaterní biopsie
INS/0021/04Jícnová echokardiografie
INS/0022/04Kanylace centrální žíly
INS/0023/05Léčba v barokomoře
INS/0024/04Žilní lokální trombolýza
INS/0025/01Pleurodéza
INS/0026/07Pravostranná srdeční katetrizace
INS/0027/04Punkční biopsie štítné žlázy tenkou jehlou (s aspirací)
INS/0028/02Podání botulotoxinu do stěny močového měchýře
INS/0029/03Transplantace ledviny - zařazení na čekací listinu
INS/0030/03Uzávěr pseudoaneurysmatu aplikací trombinu
INS/0031/03Vyšetření hyperinzulinemickým euglykemickým clampem
INS/0032/03Založení arteriovenózní píštěle
INS/0033/04Vyšetření chloridů v potu (potní test) - děti
INS/0034/03Zařazení do pravidelného hemodialyzačního léčení
INS/0035/04Zavedení implantabilního venózního portu - dospělí
INS/0036/01Medicínská torakoskopie
INS/0037/06Cyklokryokoagulace nebo cyklofotokoagulace
INS/0038/05Enukleace (vynětí oka)
INS/0039/05Operace blefarochalázy - dermatochalázy
INS/0040/06Operace nezhoubných nádorů očních víček, spojivky, rohovky
INS/0041/04Operace odchlípení sítnice
INS/0042/06Operace vchlípeného okraje očního víčka - entropia
INS/0043/05Operace vyvráceného okraje víčka - ektropia
INS/0044/04Operace - rekonstrukce slzných cest
INS/0045/04Dobutaminová echokardiografie
INS/0046/03Punkce plic tenkou jehlou
INS/0047/04Zavedení tunelizovaného centrálního žilního katétru
INS/0048/03Elektrokonvulzívní terapie
INS/0049/04Bronchoskopie
INS/0050/03Kardiochirurgická operace
INS/0051/03Radikální prostatektomie - úplné odstranění předstojné žlázy (pro nádor)
INS/0052/03Operace vezikoureterálního refluxu
INS/0053/03Miniinvazivní odstranění ledviny (laparoskopická nefrektomie)
INS/0054/03Miniinvazivní odstranění části ledviny (laparoskopická resekce ledviny)
INS/0055/03Léčba injekční alergenovou imunoterapií
INS/0056/04Celková anestezie
INS/0057/04Podání analgosedace
INS/0058/04Podání celkové anestezie k ambulantnímu výkonu a k výkonu s krátkodobou hospitalizací
INS/0059/03Podání kombinované anestezie a pokračující epidurální analgezie
INS/0060/04Podání porodnické epidurální analgezie
INS/0061/03Podání subarachnoidální anestezie
INS/0062/03Podání svodné anestezie
INS/0063/03Implantabilní venózní port - děti
INS/0064/04Odběr vzorku mozkomíšního moku a podání cytostatika do páteřního kanálu
INS/0065/04Vyšetření kostní dřeně - trepanobiopsie
INS/0066/04Vyšetření kostní dřeně pomocí její punkce
INS/0067/04Zavedení dlouhodobého centrálního žilního vstupu
INS/0068/03Operace hydrokély
INS/0069/03Operace hydrokély v dětském věku
INS/0070/03Operace varikokély
INS/0071/04Punkční epicystostomie
INS/0072/01Vylučovací urografie
INS/0073/03Dynamická scintigrafie jícnu
INS/0074/03Fázová scintigrafie ledvin
INS/0075/03Scintigrafické vyhledávání zánětlivých ložisek značenými bílými krvinkami
INS/0076/01Studie játra + pankreas
INS/0077/03Scintigrafie jater a sleziny
INS/0078/03Scintigrafie jater a žlučových cest (cholescintigrafie)
INS/0080/03Vylučovací urografie
INS/0081/03Mikční cystoureterografie
INS/0082/03Odstranění prostaty pro nezhoubné zvětšení (transvesikální prostatektomie – TVPE)
INS/0084/01Odběr mononukleárních buněk aferézou (leukaferézou)
INS/0085/01Defekografie
INS/0086/03Radionuklidová lymfografie
INS/0087/03Scintigrafická diagnostika neuroektodermálních nádorů 111IN Octreoscan
INS/0088/01Kontrola punkční nefrostomie
INS/0089/01Ascendentní a descendentní ureterografie
INS/0090/01Léčba extrakorporální fotoferézou
INS/0091/03Scintigrafické vyšetření plicní ventilace
INS/0092/04Scintigrafické vyšetření prokrvení plic
INS/0093/03Scintigrafické vyšetření štítné žlázy
INS/0094/03Akutní břišní operace
INS/0095/03Amputace končetin
INS/0096/04Chirurgické ošetření ran, hnisavých ložisek, opouzdřených krevních výronů, popálenin
INS/0097/03Operace jater a žlučových cest
INS/0098/03Laparoskopické operace
INS/0099/03Operace jícnu
INS/0100/03Operace křečových žil
INS/0101/03Operace kýly
INS/0102/03Operace na cévním (tepenném) systému včetně angiografické diagnostiky a radiointervence
INS/0103/03Operace plic, mezihrudí a hrudní stěny
INS/0104/03Operace prsu
INS/0105/03Operace slinivky břišní
INS/0106/04Operace štítné žlázy a příštítných tělísek
INS/0107/04Operace tlustého střeva a konečníku
INS/0108/03Operace tříselné a pupeční kýly, hydrokély (vodní kýly) a operace nesestouplého varlete u dětí
INS/0109/03Operace žaludku a tenkého střeva
INS/0110/03Transplantace ledviny, odběr ledviny
INS/0111/03Fixace varlete - orchiopexe
INS/0112/02Selektivní katetrizace adrenálních žil
INS/0113/03Operace zúženiny močové trubice (uretroplastika)
INS/0114/03Laparoskopická nefropexe (upevnění ledviny ve správné poloze)
INS/0115/03Ošetření chrupu v celkové anestezii
INS/0116/04Operační výkon u novorozence - neprůchodnost střevní
INS/0117/04Operační výkon u novorozence - podvaz otevřené tepenné dučeje
INS/0118/04Operační výkon u novorozence (obecný)
INS/0119/04Operační výkon u novorozence - tříselná kýla
INS/0120/03Operační výkon u novorozence - ventrikuloperitoneální drenáž / podkožní reservoir
INS/0121/04Operační výkon u novorozence - zanoření stomie
INS/0122/07Vyšetření magnetickou rezonancí
INS/0123/04Vyšetření výpočetní tomografií (CT)
INS/0124/03Kožní excize
INS/0125/05Darování kostní tkáně
INS/0126/03Operační léčba zlomeniny acetabula (kloubní jamky kyčelního kloubu)
INS/0127/03Operační léčba zlomeniny pánve
INS/0128/03Přijetí kostní tkáně od dárce
INS/0129/03Reoperace kyčelního kloubu
INS/0130/03Částečné odstranění penisu (amputatio penis partialis)
INS/0131/03Plastika ledvinné pánvičky (pyeloplastika)
INS/0132/03Transuretrální resekce prostaty (TUR-P)
INS/0133/03Odstranění ledviny otevřenou operací v poloze na boku (tzv. translumbální nefrektomie)
INS/0134/03Odstranění píštěle mezi pochvou a močovým měchýřem (fistula vesicovaginalis)
INS/0135/03Odstranění varlete ze šourku (skrotální orchiektomie)
INS/0136/02Operační řešení močové inkontinence (TOT - transobturator TAPE)
INS/0137/03Optická uretrotomie
INS/0138/03Operace fimózy
INS/0139/03Aplikace vazoaktívní látky do topořivých těles penisu při léčbě a vyšetření potíží se ztopořením penisu
INS/0140/03Perkutánní extrakce konkrementu
INS/0141/03Punkční nefrostomie
INS/0142/03Ureterorenoskopie (URS)
INS/0143/03Endoskopické vyšetření močového měchýře (uretrocystoskopie - UCSK)
INS/0144/03Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (LERV)
INS/0145/03Odstranění poloviny ledviny (heminefrektomie)
INS/0146/03Punkční biopsie ledviny
INS/0147/03Transrektální sonografie a biopsie z prostaty (trus s biopsií prostaty)
INS/0148/03MESA a TESE
INS/0149/03Transuretrální resekce nádoru močového měchýře (TUR-T)
INS/0150/04Exstirpace (vynětí) slzného váčku
INS/0151/06Fluorescenční angiografie
INS/0152/03Laserová iridotomie
INS/0153/04Laserová kapsulotomie - laserová membránotomie
INS/0154/04Laserová koagulace sítnice
INS/0155/06Nitrooční aplikace Triam/Volon A 40 do sklivcového prostoru
INS/0156/04Odstranění nitra oka (eviscerace)
INS/0157/04Operace „vlčího zrna“ (chalazea) / „ječného zrna“ (hordeola)
INS/0159/05Operace šedého zákalu - katarakty
INS/0160/04Pronikající poranění oka
INS/0161/04Transplantace oční rohovky
INS/0162/03Odstranění varlete z třísla
INS/0163/01Zátěžové EKG vyšetření
INS/0164/02Test na nakloněné rovině (HUTT)
INS/0165/03Odstranění ledviny otevřenou cestou přes dutinu břišní (transperitoneální nefrektomie)
INS/0166/03Odstranění předstojné žlázy laparoskopicky (laparoskopická radikální prostatektomie)
INS/0167/05Biopsie prsu „core“ jehlou (pod ultrasonografickou kontrolou)
INS/0168/05Vakuová biopsie prsu (odběr vzorků tkáně prsu speciální jehlou, pod stereotaktickou kontrolou)
INS/0169/04Protibolestivý léčebný postup
INS/0170/03Fibrobronchoskopie
INS/0171/03Rektální biopsie
INS/0172/04Rigidní rektosigmoideoskopie
INS/0173/03Náhrada kolenního kloubu
INS/0174/03Náhrada kyčelního kloubu
INS/0175/04Operace léčení zlomenin
INS/0176/03Operace páteře
INS/0177/02Souhlas s podmínkami léčby silnými opioidy
INS/0178/03Odstranění kondylomat - špičatých bradavic
INS/0179/03Císařský řez (sectio caesarea)
INS/0180/04Císařský řez (sectio caesarea) se sterilizací
INS/0181/02Informovaný souhlas s molekulárně genetickým laboratorním vyšetřením
INS/0182/05Hysteroskopie
INS/0183/03Konizace děložního hrdla
INS/0185/01Medikamentózní umělé ukončení těhotenství (MUUT)
INS/0186/04Ošetření děložního hrdla metodou LEEP
INS/0187/05Snesení sliznice hrdla a těla děložního
INS/0188/03Odstranění močového měchýře - radikální cystektomie
INS/0189/03Odstranění části ledviny otevřenou operací (translumbální resekce ledviny)
INS/0190/03Arteriovenózní malformace
INS/0191/04Hydrocefalus - děti
INS/0192/04Hydrocefalus - dospělí
INS/0193/03Karotická endarterektomie
INS/0194/04Kraniostenóza
INS/0195/04Meningo(myelo)kéla
INS/0196/01Souhlas s podmínkami léčby konopím
INS/0197/04Odstranění výhřezu bederní meziobratlové ploténky
INS/0198/03Operace bederní páteře z předního přístupu
INS/0199/03Operace hrudní páteře z předního přístupu
INS/0200/03Operace krční páteře z předního přístupu
INS/0201/03Operace mozkového nádoru
INS/0202/03Operace nádoru míchy, kořenů míšních
INS/0203/03Poranění periferního nervu
INS/0204/03Rozšíření kanálu páteřního – laminektomie, hemilaminektomie
INS/0205/05Úžinový syndrom (syndrom chronické komprese nervu)
INS/0206/03Vertebro a kyfoplastika
INS/0207/03Vnitřní transpedikulární fixace bederní páteře
INS/0208/02Periradikulární terapie míšního kořene pod kontrolou výpočetní tomografie
INS/0209/04Angiografie oka pomocí kontrastní látky ICG (indocyaninová zeleň)
INS/0210/04Odběr vzorku kostní dřeně punkcí
INS/0211/05Trepanobiopsie kostní dřeně
INS/0212/03Plazmakinetická vaporizace prostaty (PKV)
INS/0213/04Hrudní drenáž
INS/0214/03Vynětí peritoneálního katétru
INS/0218/01Rigidní esofagoskopie
INS/0219/04Informace pro dárce biologického materiálu/Souhlas s odběrem a uchováním biologického materiálu pro účely klinického výzkumu
INS/0220/01Parciální/totální odstranění ušního boltce
INS/0221/01Záznam o souhlasu s provedením preventivní prohlídky
INS/0223/02Souhlas s transferem embrya s mosaikovým nálezem (IVF)
INS/0238/03Dočasný pobyt novorozence s rodiči na porodním sále bez trvalého zdravotnického dohledu
INS/0239/04Autologní odběr krve a autotransfuze
INS/0240/04Fotodynamická terapie s Verteporfinem (Visudyne)
INS/0241/01Radikální operace pro hlubokou infiltrující endometriózu
INS/0242/02Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) Greenlight laser
INS/0243/03Statická scintigrafie ledvin
INS/0244/04Léčba hypoxicko-ischemické encefalopatie řízenou hypotermií
INS/0245/05Zátěžové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu
INS/0247/04Sterilizace vejcovodů - zákrok trvale znemožňující možnost spontánního otěhotnění
INS/0248/02Kanylace slzných cest
INS/0249/02Parciální vertikální laryngektomie
INS/0250/01Punkční biopsie tenkou jehlou pod sonografickou kontrolou
INS/0251/02Aplikace růstových faktorů na hojení chronických defektů
INS/0252/02Aplikace kmenových buněk k hojení chronických defektů
INS/0253/04Podání transfuzních přípravků
INS/0254/02Aplikace růstových faktorů do kloubních dutin
INS/0255/03Adenotomie (odstranění nosní mandle)
INS/0256/03Antikoantrotomie s případnou tympanoplastikou
INS/0257/02Bloková resekce krčních uzlin
INS/0258/02Operace příušní žlázy
INS/0259/03Umělé ukončení těhotenství do 12. týdne
INS/0260/03Umělé ukončení těhotenství po 12. týdnu těhotenství - intraamniální aplikace prostaglandinů
INS/0261/03Myringoplastika (operační uzávěr otvoru v bubínku)
INS/0262/03Bronchoprovokační test fyzickou zátěží
INS/0263/02Odstranění nádorů měkkých tkání a kostí
INS/0264/04Vynětí implantátů
INS/0265/03Operace otosklerózy
INS/0266/03Tonzilektomie nebo tonzilotomie krčních mandlí
INS/0267/03Endonazální operace vedlejších dutin nosních (FESS)
INS/0268/03Plazmaferéza
INS/0269/04Uzavření defektu síňového septa či otevřeného foramen ovale
INS/0270/03Esofagogastroduodenoskopie (děti)
INS/0271/03Jaterní biopsie (děti)
INS/0272/03Koloskopie (děti)
INS/0274/04Biopsie prsu „core“ jehlou (pod stereotaktickou kontrolou)
INS/0275/02Vylučovací urografie (děti)
INS/0276/02Mikční cystouretrografie (děti)
INS/0277/03Odběr krve pro laboratorní účely
INS/0278/02Zkrácený synacthenový test
INS/0279/03Operace strabismu (šilhání)
INS/0280/04Sondáž slzných cest u malých dětí
INS/0281/03Založení peritoneálního katétru a dlouhodobá léčba peritoneální dialýzou
INS/0282/0424 hodinová pH-metrie jícnu u dětí
INS/0283/03Souhlas vyšetřované osoby (zákonného zástupce) s prenatálním genetickým laboratorním vyšetřením
INS/0284/03Souhlas vyšetřované osoby (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením
INS/0285/02Informovaný souhlas pacienta s použitím neregistrovaného léčivého přípravku
INS/0286/02Manometrie jícnu
INS/0287/03Chordektomie (odstranění hlasivky)
INS/0288/03Laserová uvulopalatoplastika (laserová úprava měkkého patra)
INS/0289/03Laterální faryngotomie
INS/0290/03Laryngektomie (odstranění hrtanu)
INS/0291/03Operace čelistní dutiny
INS/0292/03Imunoadsorpce
INS/0293/04Reoperace kolenního kloubu
INS/0294/03Amniocentéza, kordocentéza
INS/0295/03Fetální redukce (snížení počtu plodů u vícečetného těhotenství)
INS/0296/05Radikální operační odstranění dělohy a okolního vaziva, mízních uzlin, vejcovodů a event.vaječníků (radikální hysterektomie)
INS/0297/03Laparotomie (otevření dutiny břišní) s výkonem dle nálezu
INS/0298/02Odstranění abscesu nebo odstranění cysty Bartholiniho žlázy
INS/0299/02Operační laparoskopie
INS/0300/02Poševní plastiky
INS/0301/02Přední plastika poševní
INS/0302/05Operační odstranění vaječníků, vejcovodů, dělohy, slepého střeva, břišní předstěry a lymfatických uzlin
INS/0303/04Revize dutiny děložní
INS/0305/02Zadní plastika poševní
INS/0306/03Závěsná operace močové trubice poševní cestou pomocí tahuprosté pásky
INS/0307/02Radikální operace čelní dutiny
INS/0308/02Septoplastika (operace přepážky nosní)
INS/0309/02Tracheotomie (otevření průdušnice)
INS/0310/02Trepanopunkce čelní dutiny podle Becka
INS/0311/02Rekonstrukce sestupu pánevního dna a poševních stěn s použitím síťky
INS/0313/03Odstranění zevních rodidel - vulvektomie, rozšířené odstranění zevních rodidel - radikální vulvektomie
INS/0314/02Nízkodávkovaný dexametazonový supresní test
INS/0315/02Kalcitoninový test
INS/0316/02Angioplastika arteriovenózní píštěle
INS/0317/03Perorální podání jodové kontrastní látky
INS/0318/03Nitrožilní podání jodové kontrastní látky
INS/0319/03Perimyelografie
INS/0320/04Flebografie, PTA, stent
INS/0321/03Artrografie
INS/0322/02Laserová uvulopalatoplastika s oboustrannou tonzilektomií
INS/0323/03Mukotomie - operace nosních skořep
INS/0324/02Operace exostóz
INS/0325/02Operace mízních uzlin na krku
INS/0326/03Tympanoplastika
INS/0327/02Odstranění příštítných tělísek
INS/0328/02Operace krční cysty nebo píštěle
INS/0329/02Strumektomie (operace štítné žlázy)
INS/0330/02Mikrolaryngoskopická operace hrtanu
INS/0331/02Laparoskopická adrenalektomie
INS/0332/05Angiografické vyšetření
INS/0333/01Souhlas s podmínkami léčby konopím
INS/0334/01Medikamentózní vyvolání potratu odumřelého těhotenství, dokončení nekompletního potratu
INS/0336/04Operace lagoftalmu (neschopnosti uzavřít oční štěrbinu)
INS/0337/05Operace pars plana vitrektomie (PPV)
INS/0338/04Operace pterygia / pseudopterygia (patologický růst spojivky na rohovku)
INS/0339/05Filtrační operace zeleného zákalu - trabekulektomie
INS/0340/04Operace ptózy (poklesu) horního víčka
INS/0341/03Implantace nitrooční čočky po předchozí operaci
INS/0342/03Dacryocystorhinostomie (operace slzných cest)
INS/0343/03Hrudní punkce
INS/0344/04Darování kostní tkáně - autologní odběr
INS/0345/03Laparoskopická sakrokolpopexe
INS/0346/02Abdominální sakrokolpopexe
INS/0347/03Našití amnionové membrány
INS/0348/02Cerclage (obšití děložního hrdla stehem)
INS/0349/02Obrat zevními hmaty
INS/0353/02Vasektomie (podvázání obou chámovodů jako trvalá antikoncepční metoda)
INS/0354/03Detekce sentinelových uzlin u karcinomu vulvy
INS/0355/04Scintigrafické vyšetření kostí
INS/0356/03Detekce sentinelové uzliny u melanomu
INS/0357/03Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu
INS/0358/03Léčebné podání radioaktivního přípravku do kloubu (radiační synovektomie, synoviortéza)
INS/0359/03Scintigrafické vyšetření příštítných tělísek
INS/0360/01Cystoradiografie (+ mikční cystoradiografie)
INS/0361/01Spiroergometrické vyšetření
INS/0362/03Scintigrafické vyšetření prokrvení mozku
INS/0363/02Screeningová mamografie
INS/0364/02Dodatek k informovanému souhlasu s IVF léčbou pomocí darovaných vajíček (IVF)
INS/0365/03Fázová scintigrafie transplantované ledviny
INS/0366/03Označení nehmatného ložiska v prsu drátkem
INS/0367/0324 hodinová pH metrie jícnu s impedancí
INS/0368/04Vnitřní ureterální stent
INS/0369/05Kavální filtr
INS/0370/01Medtronic iPro2 CareLink
INS/0371/04Vyšetření horních oddílů trávicí trubice
INS/0372/01Bronchoskopie v celkovém znecitlivění
INS/0373/01Laparoskopická pektokolpopexe
INS/0374/01Aplikace Bulkamidu do močové trubice
INS/0375/03Kanylace arterie
INS/0376/01Stanovení troponinu u dětí do 2 let
INS/0377/02Odběr vzorků a jejich molekulárně genetickým vyšetřením pro účely výzkumného projektu (Adjuvance)
INS/0378/02Kranioplastika autologní kostní ploténkou
INS/0379/04Transjugulární jaterní biopsie
INS/0382/04PTC/PTD
INS/0385/01Léčba pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)
INS/0386/02Perikardiocentéza
INS/0387/01Huminoterapie - Informovaný souhlas pacienta vstupujícího do klinického hodnocení
INS/0388/02Zavedení intraaortální balónkové kontrapulzace
INS/0389/04Zavedení dočasné kardiostimulace
INS/0390/04Detekce sentinelových uzlin u karcinomu penisu
INS/0391/03Sterilizace vejcovodů metodou oboustranné salpingektomie - zákrok trvale znemozňující možnost spontánního otěhotnění
INS/0395/02Scintigrafické vyšetření vyprazdňování žaludku
INS/0396/03Účast v projektu LUCAS
INS/0397/01Souhlas před bronchokostrikčním testem
INS/0398/02Zavedení senzoru pro kontinuální měření glukózy
INS/0399/03Perkutánní biopsie pod kontrolou výpočetní tomografie
INS/0400/03Perkutánní drenáž pod kontrolou výpočetní tomografie
INS/0401/04Brachyradioterapie - intrakavitární vaginální aplikace pomocí vaginálního válce v pooperační léčbě nádoru děložního těla
INS/0402/02Test na nakloněné rovině (TILT test)
INS/0403/02Informovaný souhlas s provedením potravinového provokačního testu
INS/0404/03Výměna trvalého kardiostimulátoru
INS/0405/03Výměna kardieverteru/defibrilátoru
INS/0406/04Elektrofyziologické vyšetření
INS/0407/04Implantace trvalého kardiostimulátoru
INS/0408/04Implantace přístroje pro srdeční resynchronizační léčbu
INS/0409/04Implantace kardioverteru/defibrilátoru se současnou srdeční resynchronizační léčbou
INS/0410/04Implantace kardioverteru/defibrilátoru
INS/0411/01Ošetření chemickým peelingem
INS/0412/04Katetrizační ablace pro fibrilaci síní
INS/0413/03Perkutánní drenáž pod sono kontrolou
INS/0414/03Perkutánní biopsie pod sono kontrolou
INS/0415/03Kontrastní ultrasonografie
INS/0416/02Laserová mukotomie (operace nosních skořep)
INS/0417/02Radiofrekvenční mukotomie (operace nosních skořep)
INS/0418/02Rekonstrukce sestupu poševních stěn provedením uzávěru pochvy - kolpokleiza
INS/0419/02Embolizace děložních myomů
INS/0420/02Radiofrekvenční tonzilektomie - odstranění krčních mandlí
INS/0421/02Radiofrekvenční nebo laserová redukce kořene jazyka
INS/0422/02Laserová tonzilektomie - odstranění krčních mandlí
INS/0423/02Radiofrekvenční tonzilotomie
INS/0424/02Laserová tonzilotomie - zmenšení krčních mandlí
INS/0425/0224hodinová pH metrie jícnu s impedancí u dětí
INS/0426/02Souhlas se sonografickým vyšetřením průchodnosti vejcovodů - HyFoSy (IVF)
INS/0427/01Aplikace léku Lucentisu do sklivcového prostoru u retinopatie předčasně narozených dětí
INS/0428/04Program dárcovství oocytů - část B - Poučení a informovaný souhlas s darováním oocytů - vajíček (IVF)
INS/0429/05Informovaný souhlas s ambulantní anestezií (IVF)
INS/0430/01Informovaný souhlas se zavedením PICC/MIDLINE katétru
INS/0431/01Injekční léčba plastické indurace penisu
INS/0435/03Irrigoskopické vyšetření
INS/0436/01Výměna stentu v urostomii
INS/0437/02Videopolysomnografie
INS/0438/04Odběr autologních chondrocytů a aplikace neregistrovaného léčivého přípravku pro moderní terapie NTC chondrograft v režimu SpLP
INS/0439/01Stereotaktické značení ložiska prsu lokalizačním drátkem
INS/0440/01Očkování - souhlas se základní, nebo ekonomicky náročnější variantou zdravotní péče (tzv.nadstandard)
INS/0441/01Informovaný souhlas s aplikací metotrexátu při těhotenství neznámé lokalizace
INS/0442/01Použití neablačního CO2 laseru na pochvě a zevním genitálu
INS/0443/01Použití ablačního CO2 laseru na zevním genitálu, pochvě nebo hrdle děložním
INS/0445/01Obstřik trojklanného nervu pod CT kontrolou
INS/0446/01Adenotomie plazmou (endoskopické odstranění nosní mandle plasmovou koblací)
INS/0447/01Léčba Qadrametem
INS/0449/01Informovaný souhlas - PEPTEST
INS/0450/01Fotodynamická terapie keratokonu (cross-linking rohovky)
INS/0453/02Podání premedikace před objektivním vyšetřením sluchu
INS/0455/03Hemodialyzační zkrat
INS/0456/03Laparoskopické operační výkony při neplodnosti
INS/0457/02Scintigrafické vyšetření loktů
INS/0458/01Hysteroskopie v místním znecitlivění
INS/0464/03Žilní portkatétr
INS/0465/03Tunelizovaný hemodialyzační katétr
INS/0466/02Sanační operace - operativní uvolnění, vyčištění sklípků spánkové kosti a dtředoušní dutiny
INS/0467/02Operace Atresie zvukovodu (znovuvytvoření zaniklého zvukovodu)
INS/0468/02Sanačně - rekonstrukční operace - operativní uvolnění, vyčištění sklípků spánkové kosti a středoušní dutiny, rekonstrukce převodního systému kůstek středního ucha
INS/0469/03Tunelizovaný nutriční katétr
INS/0471/02Laparoskopická plastika ledvinné pánvičky
INS/0472/02Podání premedikace/inhalační analgézie před stomatologickým ošetřením
INS/0473/04Angiografie a intervence na mozkových tepnách
INS/0474/03Sklerotizace žil dolních končetin
INS/0478/02Souhlas s odběrem vzorků a jejich molekulárně genetickým vyšetřením - Radiogenomika
INS/0479/03Bronchiální angiografie a embolizace
INS/0480/02Cystoskopie se zavedením ureterálního stentu
INS/0481/03Zátěžové dynamické vyšetření srdce výpočetní tomografií (CT)
INS/0482/03Alergologický test na lék - kožní a/nebo provokační test s lékem...
INS/0483/04Umělé ukončení těhotenství s použitím preparátu s obsahem léku Misoprostol
INS/0484/02Operace chronického subdurálního hematomu
INS/0485/02Karotický stent
INS/0486/03Mozkové aneuryzma neprasklé
INS/0487/02Odstranění nádoru hypofýzy endoskopicky endonazálním přístupem
INS/0488/03Mozkové aneuryzma - subarachnoideální krvácení
INS/0489/03Nitrokloubní aplikace léčiva a diagnostická punkce kloubu
INS/0490/02Kryoterapie
INS/0491/02Ošetření kůže vysokovýkonným cévním laserem
INS/0492/02Ošetření výplňovým materiálem
INS/0494/02Operace hypospádie
INS/0496/02Explantace implantabilního EKG monitoru
INS/0498/02Léčba Antabusem, Alkohol-Antabusová reakce
INS/0499/02Léčba radioterapií (ozářením)
INS/0500/02Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)
INS/0501/02Transarteriální radioembolizace jater (TARE)
INS/0502/02Operace dislokované (posunuté) nitrooční čočky
INS/0503/02Laváž (výplach) přední komory oka
INS/0504/04Endomyokardiální biopsie
INS/0506/02Fototerapie (světloléčba)
INS/0507/02Léčba vitiliga pomocí UVB 311 nm
INS/0508/02Lumbální punkce - odběr vzorku mozkomíšního moku
INS/0510/04Informovaný souhlas s IVF léčbou pomocí darovaných (cizích) vajíček a zároveň darovaných (cizích) spermií - embrya z dárcovské kryobanky IVF centra
INS/0511/02Zachování žilního vstupu při ambulantním podání chemoterapie nebo opakované bronchodilatační infuzní léčby
INS/0512/02Podávání chemoterapie do implantabilního venozního portu při ambulantní léčbě
INS/0513/01Subkutánní mastektomie
INS/0514/05Souhlas s intrauterinní inseminací spermiemi anonymního dárce (IVF)
INS/0515/06Prohlášení partnerů a souhlas s asistovanou reprodukcí spermiemi dárce
INS/0516/08Informovaný souhlas s IVF léčbou pomocí darovaných (cizích) oocytů (vajíček)
INS/0517/07Informovaný souhlas partnerů/manželů s léčbou neplodnosti pomocí mimotělního oplodnění - IVF/ICSI a kryokonzervací embrií
INS/0518/05Souhlas s intrauterinní inseminací spermiemi manžela (partnera) (IVF)
INS/0519/06Informovaný souhlas partnerů/manželů s rozmrazením kryokonzervovaných embryí před plánovaným kryoembryotransferem (KET) a souhlas s výkonem samotným (KET)
INS/0520/09Informovaný souhlas partnerů/manželů s vyšetřením neplodnosti a léčbou pomocí metod asistované reprodukce
INS/0521/05Aplikace léku Lucentisu do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0522/05Aplikace léku Ozurdexu do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0523/03Embolizace krvácení
INS/0524/03Embolizace patologického cévnatého procesu
INS/0525/03Katétrová náhrada aortální chlopně (TAVI)
INS/0526/03Souhlas s provedením výkonu - odběr vajíček (punkce folikulů) (IVF)
INS/0527/04Aplikace léku EYLEA do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0528/02Vyšetření srdce magnetickou rezonancí (MR) včetně zátěžové perfuze myokardu
INS/0531/01Laparoskopické odstranění děložního těla a vejcovodů, případně vaječníků (laparoskopická supracervikální hysterektomie s oboustrannou salpingektomií, případně s oboustrannou adnexektomií)
INS/0533/02Odběr vzorku tkáně (biopsie) silnou jehlou pod ultrazvukovou kontrolou (tru-cut biopsie)
INS/0535/03Označení ložiska v prsu před plánovanou chemoterapií
INS/0536/01Abdominoplastika
INS/0537/02Bronchoprovokační test - reexpoziční testy s látkami z pracoviště
INS/0539/02Cholangiografie t-drénem
INS/0540/02Fistulografie
INS/0541/02Pasáž trávicím traktem pord RTG kontrolou (dítě)
INS/0542/01Léčba gamaglobuliny
INS/0543/01Anorektální manometrie
INS/0544/02Léčba Xofigem
INS/0545/02Hybridní vyšetření PET/CT nebo PET/MR
INS/0547/03Fekální bakterioterapie
INS/0548/03Katetrizační ablace pro poruchu srdečního rytmu (arytmii) z epikardiálního přístupu (z osrdečníkového vaku)
INS/0549/02Mobilizace a odběr (leukaferéza) autologních periferních krvetvorných buněk
INS/0550/02Radiofrekvenční ablace pod kontrolou výpočetní tomografie
INS/0552/02Brachyradioterapie - intrakavitární uterovaginální aplikace pomocí uterovaginálního aplikátoru v radikální (kurativní) léčbě
INS/0553/02Brachyradioterapie - intrakavitární uterinní aplikace pomocí tzv. Y sondy v radikální (kurativní) léčbě nádoru děložního těla
INS/0554/03Aortální stentgraft
INS/0555/01Prevence zubního kazu a preventivní výplně
INS/0556/01Endodoncie – ošetření kořenového kanálku
INS/0557/02Ortodontická léčba
INS/0558/01Celkové snímatelné náhrady
INS/0559/01Ošetření zubního kazu
INS/0560/01Bělení zubů
INS/0561/01Dentoalveolární chirurgické výkony
INS/0562/01Extrakce zubu
INS/0563/01Resekce kořenového hrotu zubu
INS/0564/01Ošetření čelistních zlomenin
INS/0565/01Zavedení zubního implantátu
INS/0566/01Chirurgická léčba čelistních anomálií
INS/0567/01Sinusoskopie – endoskopické vyšetření čelistní dutiny
INS/0568/01Preprotetická chirurgie
INS/0569/01Chirurgická léčba nádorových onemocnění hlavy a obličeje
INS/0570/01Konzervativní léčba parodontopatií
INS/0571/01Chirurgická léčba parodontopatií
INS/0572/01Nákusné dlahy
INS/0573/01Imediátní náhrady
INS/0574/01Provizorní fixní náhrady
INS/0575/01Fixní náhrady
INS/0576/01Částečné snímatelné náhrady
INS/0577/01Hybridní celková náhrada
INS/0578/01Ganglion (zduřeniny na ruce, zápěstí v okolí šlach a kloubů) - LA
INS/0581/01Skákavý (lupavý) prst - stenozující tendovaginitis
INS/0584/01Rekonstrukce prsu po mastektomii
INS/0589/02Autologní transplantace krvetvorných buněk
INS/0590/03Dárcovství a odběr (leukaferéza) periferních krvetvorných buněk
INS/0591/02Dárcovství kostní dřeně
INS/0592/02Dárcovství lymfocytů a leukaferéza
INS/0593/02Transplantace krvetvorných buněk (kostní dřeně) od dárce
INS/0594/01Souhlas s odběrem a uchováním tkáně nádorů ledviny pro genetické vyšetření v rámci klinického výzkumu
INS/0595/01Kapslová enteroskopie
INS/0596/01Implantace EKG monitoru
INS/0597/01Ajmalinový test
INS/0599/01Zavedení tenkého hrudního drénu
INS/0600/03Kanylace centrální žíly pro leukaferézu
INS/0601/02Odběr materiálu z přední komory oka nebo ze sklivce oka
INS/0602/01Zavedení tunelizovaného hrudního drénu
INS/0603/01Scintigrafické vyšetření Meckelova divertiklu
INS/0604/02Selektivní koronarografie, levostranná ventrikulografie, bulbografie, perkutánní koronární intervence (PCI), IVUS, FFR/CFR
INS/0605/02Valvuloplastika aortální chlopně
INS/0606/01Mezoterapie
INS/0608/01Informovaný souhlas s hospitalizací - GPK
INS/0609/01Možné podání transfuzního přípravku v průběhu operace
INS/0612/01Angiografie a intervence na supraaortálních tepnách
INS/0613/01Chemoembolizace jater
INS/0614/01Karotická PTA a stent
INS/0615/01Trombolýza tepenná (TL, PST)
INS/0616/01Spinální angiografie a intervence
INS/0617/01Embolizace portální žíly
INS/0618/01Meatoplastika (rozšíření vchodu zevního zvukovodu)
INS/0619/01Mikrovaskulární dekomprese
INS/0620/01Anoskopie a ligace vnitřních hemoroidů
INS/0621/01Plastika ledvinné pánvičky pomocí robotu (roboticky asistovaná pyeloplastika)
INS/0622/01Odstranění části ledviny pomocí robotu (roboticky asistovaná resekce ledviny)
INS/0623/01Odstranění předstojné žlázy pomocí robotu (roboticky asistovaná radikální prostatektomie)
INS/0624/02Lymfodrenáže
INS/0625/01Radionuklidová terapie nitroočního nádoru očním aplikátorem RU-106 (BRACHYTERAPIE)
INS/0626/02COVID- 19 - Souhlas s odběrem a uchováním biologického materiálu pro účely klinického výzkumu
INS/0627/01Sakrospinální fixace
INS/0628/01Paravaginální repair (PVDR)
INS/0629/02Souhlas s odběrem biologického materiálu za účelem srovnání testů na diagnostiku COVID-19
INS/0630/01Operační odstranění dělohy, vejcovodů, vaječníků a lymfatických uzlin s asistencí robotického systému da Vinci Xi (roboticky asistovaná totální laparoskopická hysterektomie s oboustrannou adnexektomií a pánevní a paraaortální lymfadenektomií)
INS/0631/01Operační odstranění dělohy, vejcovodů a vaječníků s asistencí robotického systému da Vinci Xi (roboticky asistovaná totální laparoskopická hysterektromie s oboustrannou adnexektromií)
INS/0633/01Operační odstranění dělohy, vejcovodů a vaječníků, pánevních a paraaortálních mízních uzlin břišní cestou (abnominální hysterektomie, adnexektromie, pánevní a paraaortální lymfadenektromie)
INS/0634/01Klidové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu
INS/0635/03Souhlas s odběrem vajíček a jejich zamrazením pro pozdější použití za účelem reprodukce (OVITA)
INS/0636/01Robotická operace tlustého střeva a konečníku
INS/0637/01Odstranění píštěle mezi pochvou a močovým měchýřem laparoskopicky / poševní cestou
INS/0638/01Aplikace léku Beovu do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0639/01Odstranění dělohy, vejcovodů, popř. vaječníků (hysterektomie s oboustrannou salpingektomií, příp. s oboustrannou adnexektomií)
INS/0640/01Odstranění maligního melanomu
INS/0641/01Vrozené vady ruky
INS/0642/01Rekonstrukční operace šlach ruky
INS/0643/01Operace Dupuytrenovy kontraktury ruky
INS/0644/01Operace jizvy/jizev
INS/0645/01Operace odstálých ušních boltců (otoplastika)
INS/0646/01Robotická operace tlustého střeva a konečníku s podáním kontrastní látky
INS/0647/01Odstranění preaurikulárních výrůstků
INS/0648/01Operace karpálního tunelu
INS/0649/01Odstranění kožního útvaru
INS/0650/01Angiografie a intervence na periferních / viscerálních cévách
INS/0651/01COVID-19 - Souhlas s odběrem a uchováním biologického materiálu pro účely klinického výzkumu nasofaryngealní stěr
INS/0652/07Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine proti nemoci COVID-19
INS/0653/01COVID - 19 Souhlas s odběrem biologického materiálu
INS/0655/01Terapie lymfocyty s chimerickým antigenním receptorem (CAR-T)
INS/0656/02Informovaný souhlas s podáním neregistrovaných monoklonálních protilátek pro infuzní roztok
INS/0657/01Ošetření pomocí BTL-6000 Super Inductive System PRO
INS/0658/01APLIKACE NEREGISTROVANÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU AUTOLOGNÍ SÉROVÉ OČNÍ KAPKY
INS/0659/01Souhlas s odběrem vzorků a jejich molekulárně genetickým vyšetřením pro účely výzkumného projektu (ctDNA)
INS/0660/02Souhlas dárce krve s poskytnutím krevního vzorku na TO FN Plzeň pro vědecké, výzkumné a výukové účely LF UK v Plzni a FN Plzeň
INS/0661/01Estetická operace - zmenšení místních tukových polštářů liposukcí
INS/0662/01Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COVID-19 Vaccine Janssen proti nemoci COVID-19
INS/0663/01Transuretrální odstranění prostaty holmiovým laserem (HOLEP)
INS/0664/01Aplikace radiofrekvenční energie o nízké frekvenci do dolního jícnového svěrače (Stretta)