sanitář - § 42

Kariéra ve FN Plzeň - detailní informace

< zpět na výběr kategorií
Pracoviště: Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B

WWW stránky pracoviště
Úsek:
Kategorie: sanitář - § 42
Provoz: nepřetržitý
Délka směn: 12 hodin
Úvazek: plný 1,0
Nástup od: 01.10.2022
Požadovaná kvalifikace: střední vzdělání s výučním listem
sanitářský kurz výhodou
Popis činnosti: Poskytuje přímou obslužnou péči o pacienty, podporuje jejich soběstačnost, nacvičuje s nimi jednoduché denní činnosti a poskytuje pomoc při osobní hygieně, manipuluje s přístroji, pomůckami a prádlem a udržuje čistotu a hygienu u klientů. Transportuje biologický a zdravotnický materiál, obstarává pochůzky pro potřeby pracoviště a pacientů, manipuluje s čistým a špinavým prádlem. Doprovází a převáží pacienty na vyšetření. Provádí manipulace s lůžkem pacientů, jeho očistu, dezinfekci a úpravu. Podílí se na zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a manipulaci s nimi. Pomáhá při rozdělování stravy pacientům, pomáhá při jídle nepohyblivým nebo ležícím pacientům. Podílí se na péči o tělo zemřelého a manipulaci s ním.
Kontakt: