standardní oddělení

Kariéra ve FN Plzeň - detailní informace

< zpět na výběr kategorií
Pracoviště: II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro

WWW stránky pracoviště
Úsek: standardní oddělení
Kategorie: ošetřovatel - § 36
Provoz: nepřetržitý
Délka směn: 12 hodin
Úvazek: plný 1,0
Nástup od: 01.12.2021
Požadovaná kvalifikace: střední vzdělání s výučním listem
možno obsadit i sanitářem
Popis činnosti: Ošetřovatel vykonává pod odborným dohledem všeobecné sestry činnosti spojené s poskytováním základní ošetřovatelské péče, jako např.:
Provádí hygienickou péči u pacientů, včetně prevence proleženin a úpravy lůžka,
pomáhá při podávámí léčebné výživy pacientům, popř. je krmí,
pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu,
měří teplotu, doprovází pacienty na odborná vyšetření, pečuje o úpravu prostředí pacienta, provádí úpravu těla zemřelého.
Přejímá, kontroluje a manipuluje s léčivými přípravky, prádlem.
Kontakt: