VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Vedoucí Ústavní lékárny Lochotín Fakultní nemocnice Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň - detailní informace

< zpět na výběr kategorií
Pracoviště: Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
Úsek: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Vedoucí Ústavní lékárny Lochotín Fakultní nemocnice Plzeň
Kategorie: farmaceut
Provoz: jednosměnný
Délka směn: 8 hodin
Úvazek: plný 1,0
Nástup od: 01.09.2022
Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Požadavky:

 VŠ vzdělání farmaceutického směru
 specializovaná způsobilost farmaceuta ve specializačním oboru nemocniční lékárenství, případně uznání této specializované
způsobilosti dle dřívějších předpisů
 splnění podmínek České lékárnické komory stanovených pro celoživotní vzdělávání farmaceutů
 minimálně 10 let souvislé praxe v oboru po ukončení studia
 zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb. v platném znění
 organizační a manažerské schopnosti
 zkušenosti s řízením kolektivu (nejméně dvouleté působení ve funkci vedoucího lékárníka nebo na jiné pozici s kompetencí řídit
činnost spolupracovníků)
 aktivní znalost anglického jazyka
Popis činnosti: Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, úředně ověřenými doklady o dosaženém vzdělání a platným výpisem z trestního rejstříku doručte do 15 dnů po uveřejnění na adresu: Fakultní nemocnice Plzeň – oddělení personálního řízení a organizace, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99, e-mail: kariera@fnplzen.cz, tel. 377 402 702.
Kontakt: