lékař

Kariéra ve FN Plzeň - detailní informace

< zpět na výběr kategorií
Pracoviště: Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - biochemie Lochotín

WWW stránky pracoviště
Úsek:
Kategorie: lékař
Provoz: jednosměnný
Délka směn: 8 hodin
Úvazek: plný 1,0
Nástup od: 01.10.2022
Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- vhodné pro absolventa LF
- úspěšné absolvování LF oboru všeobecné lékařství nebo ukončený základní interní nebo pediatrický kmen
- zájem o obor, po nástupu zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie
Popis činnosti: práci na akreditovaném pracovišti s možností uplatnění:
- při zavádění nových biomarkerů do klinické praxe, komunikace s klinickými pracovišti, konziliární činnost a vzdělávání kolegů z jiných oborů
- v klinickém výzkumu (vlastní vědecké projekty zaměřené na klinickou praxi)
- v pre- a postgraduální výuce lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
- v klinické ambulantní praxi (ambulance pro poruchy metabolismu)
- maximální podporu specializačního a celoživotního vzdělávání – účast na školeních, seminářích a kongresech
- podpora osobního rozvoje a akademické kariéry (možnost Ph.D. studia po atestaci)
Kontakt: