radiologický fyzik - § 25

Kariéra ve FN Plzeň - detailní informace

< zpět na výběr kategorií
Pracoviště: Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
Úsek:
Kategorie: radiologický fyzik - § 25
Provoz: jednosměnný
Délka směn: 8 hodin
Úvazek: plný 1,0
Nástup od: 01.10.2022
Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
radiologický fyzik dle § 25 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění nebo absolvent magisterského studijního oboru matematicko – fyzikálního zaměření s potenciálem dostudování akreditovaného kvalifikačního kurzu radiologická fyzika
Popis činnosti: Optimalizace radiační ochrany, zavádění fyzikálních a technických postupů v oblasti ionizujícího záření do klinické praxe.
Fyzikálně-technické činnosti spojené s přejímáním a kontrolou radiologických zařízení, hodnocení fyzikálních měření zdrojů ionizujícího záření.
Stanovení a hodnocení dávek pacientů z lékařského ozáření, analýzy a interpretace expozičních údajů a hodnot.
Kontakt: