Vedoucí oddělení personální práce a mezd

Kariéra ve FN Plzeň - detailní informace

< zpět na výběr kategorií
Pracoviště: Zaměstnanecký odbor
ZO - Zaměstnanecký odbor
Úsek: Vedoucí oddělení personální práce a mezd
Kategorie: THP
Provoz: jednosměnný
Délka směn: 8 hodin
Úvazek: plný 1,0
Nástup od: 01.01.2022
Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• VŠ vzdělání ekonomického, nebo právního zaměření
• zkušenosti s řízením kolektivu – schopnost vést tým cca dvaceti zaměstnanců
• zkušenosti s mzdovou/platovou agendou
• organizační schopnosti
• schopnost samostatné i týmové práce
• zodpovědnost, spolehlivost, přesnost a pečlivost
• časovou flexibilitu
• dobrou znalost práce na PC – Microsoft Office podmínkou, ASPI, Vema, ShiftMaster – výhodou, znalost legislativy specifické pro zdravotnické prostředí – Zákon č. 95/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; Zákon č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních); Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, atd. K výkonu této pozice je zapotřebí také některých odborných znalostí, zejména problematiky účetnictví, daní, HR, zdravotního a sociálního pojištění a pracovněprávní legislativy (Zákoníku práce, platové předpisy apod.).

Nabízíme
• práci ve stabilní a silné společnosti
• práci v přátelském a příjemném prostředí
• 5 týdnů dovolené
• práci ve společnosti, kde se klade důraz na hodnoty – pomáháme tam, kde je potřeba
• zaměstnanecké benefity (nadstandardní platové ohodnocení a odměny, jistota stabilního zaměstnání, vysoký potenciál odborného růstu, příspěvek na stravování zaměstnanců, ubytování (ubytovny FN Plzeň, služební byty), příspěvky na rekreaci, sportovní činnost a dětský tábor, příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění, finanční dary při životních a pracovních výročích, vstupenky na kulturní akce za zvýhodněné ceny, zájezdy pořádané FN Plzeň, slevy u smluvních partnerů (kosmetika, optika, masáže, fitness, rekreace apod.)

Pracoviště: FN Plzeň Bory i FN Plzeň Lochotín
Předpokládaný nástup: co nejdříve – dle možností uchazeče
Pracovní poměr: založený jmenování na dobu určitou s výhledem doby neurčité
Pracovní úvazek: plný, tj. 40 hodin týdně
Platové zařazení: 11. platová třída (platový stupeň dle odborné praxe), osobní příplatek, příplatek za vedení

Požadované materiály pro zařazení do výběrového řízení:
• motivační dopis
• strukturovaný životopis vč. kontaktních údajů
• reference z předchozích zaměstnání, příp. kontakt na osoby poskytující tyto reference
• kopie VŠ diplomu
Posouzeny budou materiály doručené do 15. 12. 2021, výběrové řízení je plánováno na 2. polovinu 12/2021
a bude složeno z ústního pohovoru a písemného testu prokazující znalost dané problematiky.
Popis činnosti: Náplň práce:
• souhrn administrativních prací, které souvisejí se zaměstnáváním pracovníků v oblasti nejen zpracování mezd, srážek z nich, daní a jiných odvodů, ale také veškeré personální a mzdové evidence, kterou je například uzavírání pracovních smluv (případně DPČ, DPP) nebo jejich ukončování
• zodpovědnost za kompletní zpracování personální a platové agendy cca 5 tisíc zaměstnanců 20 personalistkami/mzdovými účetními
• zodpovědnost za sestavování rozpočtu osobních nákladů, realizaci ročních plánů směn ve specifickém prostředí nemocnice
• provádění kontrolní činnosti podle pokynů a stanovených postupů
• zajišťování odměňování zaměstnanců dle platné legislativy
• zajišťování agendy cestovních náhrad dle platné legislativy
• zpracování statistických výstupů
• zasílání dat do celostátních registrů (ÚZIS, ČSSZ apod.)
• příprava a realizace účetní závěrky
• komunikace s úřady
• tvorba vnitřních předpisů v oblasti odměňování a personalistiky
Kontakt: