lůžkové oddělení

Kariéra ve FN Plzeň - detailní informace

< zpět na výběr kategorií
Pracoviště: Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 1
Úsek: lůžkové oddělení
Kategorie: pracovník v sociálních službách
Provoz: nepřetržitý
Délka směn: 12 hodin
Úvazek: zkrácený 0,5
Nástup od: 01.01.2022
Požadovaná kvalifikace: základní vzdělání
Kurz pracovníka v sociálních službách (alespoň přihlášený), zkušenosti v sociální péči, spolehlivost, pracovitost, odpovědnost. kladný vztah k seniorům a jejich potřebám.
Popis činnosti: Přímá péče o klienty pobytové sociální služby FN v nepřetržitém provozu. Pomoc při zajišťování základních potřeb klientů s důrazem na zachování jejich práv a důstojnosti; individuální péče vedoucí k zachování/zlepšení sebepéče a zachování sociálních kontaktů. Plnění role Klíčového pracovníka.
Kontakt: