Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Bory veřejnost
farmaceutický asistent - § 191,0jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - ambulance
Elektrofyziologické laboratoře EMG a evokované potenciály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Centrální sterilizace Lochotín
CSL
Příjem a zpracování mat. z OS, rozvoz a svoz mat., tavení mat. ke sterilizaci, obsluha plazm. steril
sanitář - § 421nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
lékař1,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
ošetřovatel - § 361nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
ambulance KPL
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek magnetické rezonance (MR)
radiologický asistent - § 81nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 50,507nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka Isolace
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Transfuzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 3.patro
sanitář - § 420,5nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
ošetřovatel - § 360,5nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Transfuzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
sanitář - § 421nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Dialýza lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka B
lékař1,0nepřetržitý
Ústav soudního lékařství
SOUD - celý provoz
toxikologická laboratoř
zdravotní laborant - § 91jednosměnný
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Lůžka B
ORL lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance gastroenterologie
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Ambulance
všeobecná sestra - § 51,0dvousměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 50,267nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
farmaceut1jednosměnný
Odbor správy informačního systému
SIS - Odbor správy informačního systému
Oddělení webových a provozních aplikací
THP1jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lékař0,2nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - ambulance
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP+lůžka
zdravotnický záchranář - § 180,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
31007 - stomatochirurgie
zubní lékař0,213nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
Pedostomatologie
zubní lékař0,5jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKB Na Schodech
farmaceut1,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221,0jednosměnný
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Radioterapie
lékař1jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - bronchologie
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
lékař1,0jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - Centrální sanitáři
sanitář - § 421nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP I
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí L
měření a regulace
pracovník údržby1,0jednosměnný
Interní oddělení
INTO - COVID lůžka D
neurorehabilitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
RES
všeobecná sestra - § 50,25nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog - § 430,3jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
lékař0,2jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Ambulance diabetologie
všeobecná sestra - § 50,1jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
trakt operačních sálů Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 50,875jednosměnný
Interní oddělení
INTO - ambulance
kardiologie
lékař1,0jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - ambulance
Elektrofyziologické laboratoře EMG a evokované potenciály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka D
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžková část 20 geriatrických lůžek
lékař1,0jednosměnný
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 1
lůžkové oddělení
praktická sestra - § 21b0,75nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - rehabilitace
ergoterapeut - § 71jednosměnný
Interní oddělení
INTO - COVID lůžka D
neurorehabilitační lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - Výdejna zdravotnických potřeb
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Operační sály lokální
porodní asistentka - § 60,5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 251,0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka A
lékař1,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
KCH - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 430,4jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín veřejnost
farmaceutický asistent - § 190,8jednosměnný
Interní oddělení
INTO - režijní středisko
lékař0,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka A
Bory
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
farmaceutický asistent - § 191,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - spánková laboratoř - lůžka
lékař0,8nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 50,773nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog a klinický psycholog - § 220,8jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař0,2jednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek nukleární medicíny
lékař0,4nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,4nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
úsek ředění cytostatik
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
lékař0,2jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 50,76nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,8nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Stomatologická laboratoř
Stomatologická laboratoř - vedoucí úseku
zubní technik - § 161.0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Oddělení klinické farmakologie
OKF - lůžka
lékař0,8jednosměnný
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí B
pracovník údržby1jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,25nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
31008 - pedostomatologie
zubní lékař0,2jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,4jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,5jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
výdej léčiv na nemocnici
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékař1,0jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,7jednosměnný