Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieProvoz
Klinika ortopedie a traumatologie
lékařjednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lékařjednosměnný
Centrální sterilizace Lochotín
CSL
Pracoviště CS Bory
praktická sestra - § 21bdvousměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Ambulance
porodní asistentka - § 6nepřetržitý
Obchodně-technický odbor
OTO - Obchodně technický odbor
pozice: referent majetkové správy
THPjednosměnný
Centrální sterilizace Lochotín
CSL
Příjem a zpracování nástrojů z operačních sálů
sanitář - § 42dvousměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
praktická sestra - § 21bnepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
sanitář - § 42nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
sanitář - § 42nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka B
sanitář - § 42nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Odbor služeb
OSLUŽ - OLVaS Lochotín
THPjednosměnný
Odbor služeb
OSLUŽ - PRAD Lochotín
praní prádla - čistá část
pracovník prádelnyjednosměnný
Provozní odbor
PO - POB - Administrativní činnost Bory
Centrální archiv
dělnícijednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - anestézie
lékařjednosměnný
Transfúzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
SDK, výroba TP
všeobecná sestra - § 5jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka II.B
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.A
porodní asistentka - § 6nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče
pracovník v sociálních službáchnepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIOP
sanitář - § 42nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 5nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - Sociální lůžka, zdravotní péče
praktická sestra - § 21bnepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
sanitář - § 42nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Radioterapie
Radiační onkologie
radiologický asistent - § 8jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
KCH JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 5jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 5nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Radiofarmaceutický úsek
farmaceutický asistent - § 19jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
RES
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Stomatologická laboratoř
zubní technik - § 16jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
sanitář - § 42nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka A
lékařjednosměnný
Odbor údržby
OÚ - KOVOB Bory
instalatér
dělnícijednosměnný
I. interní klinika
1IK - Lůžka C
praktická sestra - § 21bnepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka B
ORAK lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Oční klinika
OČNÍ - Ambulance
sítnicové centrum Oční kliniky
biomedicínský technik - § 20jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - Úsek fyziologických novorozenců
porodní asistentka - § 6nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Ambulance
porodní asistentka - § 6nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
sanitář - § 42nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek kon. radiodiag. a ultrasonog.
Lochotín
radiologický asistent - § 8nepřetržitý
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 25jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
Bory
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Oddělení klinické dietologie
nutriční terapeut - § 15jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP I
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Sanitáři
sanitář - § 42nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka C
lékařjednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Lůžka dlouhodobě nemocných
LDN 1
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Alogenní JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS - Neurochirurgie
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - ambulance
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 3.patro
standardní oddělení
praktická sestra - § 21bnepřetržitý
Ústav mikrobiologie
MIKRO - bakteriologie
FN Lochotín, vchod B. 2.NP
zdravotní laborant - § 9jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 2.patro
standardní oddělení
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Ústav mikrobiologie
MIKRO - bakteriologie
lékařjednosměnný
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka Lochotín
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Transfúzní oddělení
TO - Laboratoře
pracovní zařazení - bioanalytik
odborný pracovník v laboratorních metodách - § 26jednosměnný
Neonatologické oddělení
lékařnepřetržitý
II. interní klinika
2IK - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Laboratoř
zdravotní laborant - § 9nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka A
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
lékařjednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Laboratoř
zdravotní laborant - § 9nepřetržitý
Stomatologická klinika
oddělení ústní chirurgie, odd. stomatologické protetiky, pedostomatologie a konzervační stomatologie
zubní lékařjednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
Bory - lůžka
lékařjednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Radiofarmaceutický úsek
farmaceutjednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
lékařjednosměnný

Životopisy zasílejte na personální oddělení FN Plzeň:
kariera@fnplzen.cz
tel. 377 402 702, 377 402 223