Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Šiklův ústav patologie
ŠÚP - Bioptická a nekroptická lab. Bory
5400 - ŠÚP - Bioptická a nekroptická laboratoř Bory
zdravotní laborant - § 91,0jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
nemocniční část lékárny FN Plzeň
THP1,0jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Sanitáři
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Dětské a dorostové oddělení
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Odbor údržby
OÚ - KOVO Bory
Úsek kovoúdržby Bory
pracovník údržby1,000jednosměnný
Oční klinika
OČNÍ - Operační sály lokální
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
lůžka
ošetřovatel - § 361,0nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
lůžka
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek kon. radiodiag. a ultrasonog.
Lochotín
radiologický asistent - § 81,0dvousměnný
Odbor služeb
OSLUŽ - PRAD Lochotín
880102 úsek krejčovna - švadlena
dělníci1,0jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lůžka A
lékař1,0nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Elektrofyziologická laboratoř
lékař0,4jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
lékař1,0jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka B
lékař1,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Neinvazivní kardiologie
odborná kardiologická ambulance
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
staniční sestra CHK - lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka A
lékař1,0jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
Oddělení klinické farmacie Lochotín
farmaceut0,6jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Iktová jednotka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Arytmologie
biomedicínský technik - § 201,0jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 3.patro
standardní lůžkové oddělení
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka
lékař1,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - Emergency
lékař1,0nepřetržitý
Transfuzní oddělení
TO - Laboratoře
zdravotní laborant - § 91jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka C
lékař1,0jednosměnný
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lůžka D
lékař0,5jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
lékař1,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Centrum klinických studií
THP - koordinátor klinických studií (koordinační, programový a projektový pracovník)
THP0,5jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - Centrální sanitáři
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,7jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka C
lékař1,0nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
lékař1,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
lékař1,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
lékař1,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
lékař1,0jednosměnný
Útvar náměstkyně pro OP
dentální hygiena
dentální hygienistka - § 170,8jednosměnný
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lékař1,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
Bory
všeobecná sestra - § 50,4jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,24nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékař anesteziolog
lékař1,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékař0,4nepřetržitý
Transfuzní oddělení
TO - krevní sklad Lochotín
zdravotní laborant - § 912 hod směnynepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance diabetologie
všeobecná sestra - § 50,1jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
lékař1,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
sanitář - § 420,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
zdravotnický záchranář - § 180,5nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek výpočetní tomografie (CT)
lékař1,0jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka C
lékař1,0nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
farmaceut1,0jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí L
obsluha Velínu EPS
THP1,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221.0jednosměnný
Odbor investiční výstavby
OIV - Oddělení stavebních oprav
THP1jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka
lékař1,0nepřetržitý
Transfuzní oddělení
TO - Laboratoře
pracovní zařazení- bioanalytik
odborný pracovník v laboratorních metodách - § 260,4jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Lůžka C
všeobecná sestra - § 50,6dvousměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
lékař1,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická laboratoř Lochotín
zdravotní laborant - § 91,0nepřetržitý
Provozní odbor
PO - VP - Úsek zahrady a manipulace B
dělníci1,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - Emergency
Lékař urgentního příjmu
lékař1,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221.0jednosměnný
Šiklův ústav patologie
ŠÚP - Bioptická a nekroptická lab. Bory
ŠÚP - Bioptická a nekroptická laboratoř Bory
zdravotní laborant - § 91,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky pro výkony v LA i CA
všeobecná sestra - § 50,875jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka A
lékař1,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
lékař1,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - COVID RES
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,494nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Vedoucí Ústavní lékárny Lochotín Fakultní nemocnice Plzeň
farmaceut1,0jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
Lékárna FN Lochotín
farmaceut1,0jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Oddělení protetiky
PROT
Ortopedická protetika - vedoucí lékař
lékař1,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Režijní středisko
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni vyhlašují výběrové řízení
zubní lékař1,0jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Režijní středisko
Národní onkologický registr - pozice vedoucího lékaře
lékař1,0jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
lékař0,025jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Bory veřejnost
farmaceutický asistent - § 190,5jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221,0jednosměnný
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí L
měření a regulace
pracovník údržby1,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 220,4jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžková část 20 geriatrických lůžek
lékař0,875jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 251,0jednosměnný
Odbor investiční výstavby
OIV - Oddělení stavebních oprav
THP1jednosměnný
Lůžka dlouhodobě nemocných
LDN - režijní středisko
lékař0,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - ambulance
lékař0,4jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka
lékař0,2jednosměnný
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Geriatrické oddělení
lékař1,0jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,5jednosměnný
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékař1,0jednosměnný