Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Centrální sterilizace Lochotín
CSL
Příjem materiálu, rozvoz materiálu, zpracování materiálu z operačních sálů
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka B
ORAK lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
sanitář - § 421nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Dialýza lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - COVID RES
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Dětská klinika
Výrobna kojenecké stravy
dětská sestra - § 50,60jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
ošetřovatel - § 361,0nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - ambulance
všeobecná sestra - § 50,3jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 50,6nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Oční klinika
OČNÍ - Operační sály lokální
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Prakt. lékař pro dospělé Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Oddělení plastické chirurgie
OPCH - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0dvousměnný
Odbor služeb
OSLUŽ - PRAD Lochotín
880102 úsek krejčovna - švadlena
pracovník prádelny1jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Ambulance
příjmová ambulance
praktická sestra - § 21b1,0jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
ošetřovatel - § 361,0nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Standardní lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka II.A
porodní asistentka - § 61,0nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
porodní asistentka - § 61,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - spánková laboratoř - ambulance
lékař1,0jednosměnný
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Lochotín
Kuchyně
kuchař1jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 50,8nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Lůžka B
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Standardní lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
záchovná stomatologie
zubní lékař0,4dvousměnný
Urologická klinika
UROL - ambulance
všeobecná sestra - § 51,0dvousměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka B - traumatologie
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Vedoucí Ústavní lékárny Lochotín Fakultní nemocnice Plzeň
farmaceut1,0jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
standardní oddělení
ošetřovatel - § 361,0nepřetržitý
Dětská klinika
DK - Ambulance a odborné poradny
endokrinologická ordinace
dětská sestra - § 50,75jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Ambulance
sanitář - § 420,5nepřetržitý
Neonatologické oddělení
lékař1,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 2
pracovník v sociálních službách1,0nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Centrální sterilizace Lochotín
CSL
CS Lochotín - staniční sestra
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Prakt. lékař pro dospělé 1
Rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství
lékař1,0jednosměnný
Odbor údržby
OÚ - ELÚ Lochotín
Úsek elektroúdržby Lochotín
pracovník údržby1,000jednosměnný
Oční klinika
OČNÍ - Ambulance
sítnicové centrum Oční kliniky
biomedicínský technik - § 201,0jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - ambulance
lékař1,0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 2.patro
standardní oddělení se zaměřením na kardiovaskulární onemocnění
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS ORT
všeobecná sestra - § 51,000nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - neurorehabilitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - ambulance
RS centrum
všeobecná sestra - § 50,8jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Dentální hygiena
dentální hygienistka - § 170,4jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIP
lékař1,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
protetika
zubní lékař1jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
Lékárna FN Lochotín
farmaceut1,0jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek kon. radiodiag. a ultrasonog.
radiologický asistent - § 81nepřetržitý
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Lochotín
Kuchyně
kuchař1jednosměnný
Oddělení protetiky
PROT
Ortopedická protetika - vedoucí lékař
lékař1,0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Režijní středisko
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni vyhlašují výběrové řízení
zubní lékař1,0jednosměnný
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK-stacionář
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
standardní lůžková stanice
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - JIP
intenzivní péče
všeobecná sestra - § 50,3nepřetržitý
Odbor správy informačního systému
Oddělení infrastruktury Lochotín - Správce zálohování a obnovy serverů a stanic
THP1,0jednosměnný
Odbor správy informačního systému
Oddělení vývoje a správy aplikací - Správce aplikací
THP1,0jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 220,5jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,3nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka A
ORAK lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKB Na Schodech
farmaceut0,5jednosměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 50,747nepřetržitý
Oddělení léčebné rehabilitace
RHC - Lůžka
detašované pracoviště Lochotín
fyzioterapeut - § 241jednosměnný
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 1
lůžkové oddělení
pracovník v sociálních službách0,5nepřetržitý
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - biochemie Lochotín
odborný pracovník v laboratorních metodách - § 261,0jednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - biochemie Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Interní oddělení
INTO - rehabilitace
ambulance léčebné rehabilitace
lékař1,0jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Režijní středisko
Národní onkologický registr - pozice vedoucího lékaře
lékař1,0jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka D
lékař0,2jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
lékař0,025jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKB Na Schodech
farmaceut1,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221,0jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí L
měření a regulace
pracovník údržby1,0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - ambulance
kardiologie
lékař1,0jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžková část 20 geriatrických lůžek
lékař0,975jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
Perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 251,0jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín veřejnost
farmaceutický asistent - § 190,8jednosměnný
Lůžka dlouhodobě nemocných
LDN - režijní středisko
lékař0,5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog a klinický psycholog - § 220,8jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař0,2jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
lékař0,2jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Stomatologická laboratoř
Stomatologická laboratoř - vedoucí úseku
zubní technik - § 161,0jednosměnný
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,253nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Geriatrické oddělení
lékař1,0jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,4jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,5jednosměnný
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékař1,0jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,7jednosměnný