Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
praktická sestra - § 21b1nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.A
sanitář - § 421jednosměnný
Oddělení léčebné rehabilitace
RHC - Režijní středisko
Výběrové řízení na pozici: Primář Oddělení léčebné rehabilitace
lékař1,0jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - režijní středisko
Výběrové řízení na pozici: Přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie
lékař0,5jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Ambulance endokrinologie
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Ambulance diabetologie
všeobecná sestra - § 50,1jednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek nukleární medicíny
všeobecná sestra - § 50,85jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
sanitář - § 420,200nepřetržitý
Transfúzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
Stanice odběru a výroby TP
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
trakt operačních sálů Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 50,875jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - ambulance
kardiologie
lékař1,0jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka B
lékař1,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - ambulance
Elektrofyziologické laboratoře EMG a evokované potenciály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - Centrum vývojové péče
dětská sestra - § 50,500jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
Lůžková část
lékař0,025jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Alogenní JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - Úsek fyziologických novorozenců
všeobecná sestra - § 50,240nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - operační sály
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka D
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP I
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžková část 20 geriatrických lůžek
lékař1,0jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
lékař1jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 1
lůžkové oddělení
praktická sestra - § 21b1nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - rehabilitace
ergoterapeut - § 71jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Alogenní JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - COVID lůžka D
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - Výdejna zdravotnických potřeb
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Operační sály lokální
porodní asistentka - § 60,5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Radiofarmaceutický úsek
farmaceutický asistent - § 190,5jednosměnný
Interní oddělení
INTO - gastroenterologie
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Útvar ekonomického náměstka
EN - Centrum řízení kvality
THP1jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
sanitář - § 420,8nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - rehabilitace
detašovaná pracoviště
fyzioterapeut - § 241jednosměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka E - gerontotraumatologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
Perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka A
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Porodní sál
porodní asistentka - § 60,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 251,0jednosměnný
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Laboratoř
zdravotní laborant - § 91jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
všeobecná sestra - § 50,75nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1jednosměnný
Odbor investiční výstavby
OIV - Oddělení stavebních oprav
THP1jednosměnný
Útvar ekonomického náměstka
EN - Oddělení manažerských informací
Projektant informačních a komunikačních systémů
THP1,0jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
ambulance protetiky + pohotovostní provoz ÚPS
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka A
lékař1,0nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař1nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
KCH - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 430,4jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Prakt. lékař pro děti a dorost
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - Bory
lékař0,5jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - režijní středisko
lékař1nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka A
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 50,247nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - spánková laboratoř - lůžka
lékař0,8nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance
Ambulance centrálního příjmu - vedoucí lékař
lékař1jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 50,773nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 430,8jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař0,2jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
Odd. klinické psychologie
psycholog - § 431jednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek nukleární medicíny
lékař0,4nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,4nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
lékař0,2jednosměnný
Interní oddělení
INTO - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
sanitář - § 420,25nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,350nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
lékař1,0jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 50,76nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance, denní stacionář
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Stomatologická laboratoř
Stomatologická laboratoř - vedoucí úseku
zubní technik - § 161.0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Oddělení klinické farmakologie
OKF - lůžka
lékař0,8jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí B
pracovník údržby1jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,25nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
31008 - pedostomatologie
zubní lékař0,2jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
lékař1jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
lékař1jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékař0,178jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,25nepřetržitý
Neonatologické oddělení
lékař1nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,2jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,5jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
výdej léčiv na nemocnici
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická ambulance
lékař1,0jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
všeobecná sestra - § 50,2jednosměnný
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékař0,8jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,7jednosměnný