Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieProvoz
Odbor správy informačního systému
SIS - Odbor správy informačního systému
THPjednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 2.patro
standardní oddělení
sanitář - § 42nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 3.patro
standardní oddělení
sanitář - § 42nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
sanitář - § 42nepřetržitý
Chirurgická klinika
lékařnepřetržitý
Stomatologická klinika
zubní lékařjednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
lékařjednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Provozní odbor
PO - Oddělení administrativních čínn. L
dělnícijednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžka A
sanitář - § 42nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
všeobecná sestra - § 5jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Laboratoř
sanitář - § 42jednosměnný
Urologická klinika
UROL - operační sály
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka A - aloplastika
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek nukleární medicíny
radiologický asistent - § 8jednosměnný
Oddělení léčebné rehabilitace
RHC - Lůžka
lůžková část oddělení léčebné rehabilitace
sanitář - § 42dvousměnný
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékařjednosměnný
Odbor správy informačního systému
SIS - Odbor správy informačního systému
Oddělení vývoje a správy aplikací
THPjednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - Úsek fyziologických novorozenců
sanitář - § 42jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP I
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
lékařjednosměnný
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Ambulance
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
sanitář - § 42nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka C
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka E
sanitář - § 42jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka B
sanitář - § 42dvousměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka A
oddělení dětské a adolescentní psychiatrie
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Dentální hygiena
ambulance
dentální hygienistka - § 17jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín
Příprava lč. pro nemocnici
farmaceutický asistent - § 19jednosměnný
Odbor služeb
OSLUŽ - OLVaS Lochotín
Úsek kuhyně
pracovník stravovacího provozujednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka A
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
lékařnepřetržitý
Kardiologická klinika
lékařjednosměnný
Geriatrické oddělení
lékařjednosměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka C - dětská ortopedie
dospělá + dětská část
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka C
ORAK lůžka C
sanitář - § 42jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče
pracovník v sociálních službách na lůžkovém oddělení
dělník ve zdravotnickém zařízenínepřetržitý
Provozní odbor
PO - STS - Vzduchotechnika
Lochotín
pracovník údržbyjednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
sanitář - § 42jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékařnepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
sanitář - § 42nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
konzervační ambulance + pohotovostní provoz
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka C - dětská ortopedie
kombinované odd. dospělá a dětská část
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
všeobecná sestra - § 5jednosměnný
Chirurgická klinika
lékařjednosměnný
Chirurgická klinika
lékařjednosměnný
Chirurgická klinika
lékařjednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
lékařjednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
lékařjednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog - § 43jednosměnný
Oční klinika
OČNÍ - Ambulance
všeobecná sestra - § 5jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
sanitář - § 42nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka B
sanitář - § 42nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek kon. radiodiag. a ultrasonog.
radiologický asistent - § 8nepřetržitý
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - biochemie Lochotín
zdravotní laborant - § 9nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
sanitář - § 42nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka II.A
porodní asistentka - § 6nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžka A
ošetřovatel - § 36nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
lékařjednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - Neurorehabilitační lůžka
klinický logoped - § 23jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
sanitář - § 42nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka C
sanitář - § 42nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka C
sanitář - § 42nepřetržitý
Odbor služeb
OSLUŽ - OLVaS Bory detaš.
pracovník stravovacího provozujednosměnný
Odbor služeb
OSLUŽ - OLVaS Bory detaš.
pracovník stravovacího provozujednosměnný
Neonatologické oddělení
lékařnepřetržitý
Odbor údržby
OÚ - KOVO Bory
Instalatér-topenář
pracovník údržbyjednosměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Interní oddělení
FN Bory
lékařjednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
sanitář - § 42nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékařnepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - operační sály
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Interní oddělení
lékařjednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
praktická sestra - § 21bnepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek kon. radiodiag. a ultrasonog.
radiologický asistent - § 8nepřetržitý
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékařjednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
sanitář - § 42nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín
výdej léčiv na nemocnici
farmaceutický asistent - § 19jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS - ORT
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 22jednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Radiofarmaceutický úsek
farmaceutický asistent - § 19jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 22jednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická laboratoř Lochotín
zdravotní laborant - § 9nepřetržitý
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická ambulance
lékařjednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS Chirurgie
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - JIP
všeobecná interní JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
lékařnepřetržitý
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - biochemie Lochotín
biochemie Lochotín
zdravotní laborant - § 9nepřetržitý
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékařjednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS chirurgie
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lékařjednosměnný
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Radioterapie
Radiační onkologie
radiologický asistent - § 8jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 25jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS - Neurochirurgie
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Transfúzní oddělení
TO - Laboratoře
pracovní zařazení - bioanalytik
odborný pracovník v laboratorních metodách - § 26jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Laboratoř
zdravotní laborant - § 9nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 5nepřetržitý