Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Chirurgické oddělení
CHIRO - ambulance
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - ambulance
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - ambulance
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS ORT
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Bory
kuchař1,0jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžka
ošetřovatel - § 361,0nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžka
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - Akutní zóna
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Dětské a dorostové oddělení
lékař1,0nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
PŘÍJ - Oddělení příjmu Lochotín
Přijímací kancelář Lochotín
THP1,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka D
lékař1,0nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
nemocniční část lékárny FN Plzeň
THP1,0jednosměnný
Útvar náměstkyně pro OP
PŘÍJ - Oddělení příjmu Lochotín
Úseku péče o cizince
THP1,0jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - Dětské a dorostové oddělení
lékař1,0nepřetržitý
Odd. nákupu a distribuce SZM
SZM - Oddělení nákupu a distribuce SZM
Sklad
dělníci1,0jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Ambulance
porodní asistentka - § 61,0jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lékař1,0nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lékař1,0nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
lékař1,0jednosměnný
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka B
ORAK lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 2
praktická sestra - § 21b0,5nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
lékař1,0nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK lůžka ambulance, denní stacionář odběrová místnost
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Lochotín
Kuchyně
kuchař1,0jednosměnný
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Bory
pracovník stravovacího provozu0,5jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 50,747nepřetržitý
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - bistro U MILANA
Bistro U Milana - prodavačka
dělníci1,0jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Centrum klinických studií
THP - koordinátor klinických studií (koordinační, programový a projektový pracovník)
THP1,0jednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická laboratoř Lochotín
zdravotní laborant - § 91,0nepřetržitý
Provozní odbor
PO - VP - Úsek zahrady a manipulace B
dělníci1.00jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka video EEG
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
sanitář - § 421,0nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221.0jednosměnný
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - COVID RES
KCH RES
zdravotnický záchranář - § 181,0nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Transfuzní oddělení
TO - krevní sklad Lochotín
zdravotní laborant - § 98 hod,12 hod směnynepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
Akutní ambulance- ranní a denní směny
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
ambulance záchovná+pohotovostní provoz
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221.0jednosměnný
Šiklův ústav patologie
ŠÚP - Bioptická a nekroptická lab. Bory
ŠÚP - Bioptická a nekroptická laboratoř Bory
zdravotní laborant - § 91,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky pro výkony v LA i CA
všeobecná sestra - § 50,675jednosměnný
Odbor dopravy
OD - Oddělení autoservisu
Automechanik
dělníci1,0jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Dialýza lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - COVID RES
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,494nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Vedoucí Ústavní lékárny Lochotín Fakultní nemocnice Plzeň
farmaceut1,0jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Prakt. lékař pro dospělé 1
Rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství
lékař1,0jednosměnný
Oční klinika
OČNÍ - Ambulance
sítnicové centrum Oční kliniky
biomedicínský technik - § 201,0jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Lochotín nemocnice
Lékárna FN Lochotín
farmaceut1,0jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - ambulance
lékař0,6jednosměnný
Oddělení protetiky
PROT
Ortopedická protetika - vedoucí lékař
lékař1,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Režijní středisko
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni vyhlašují výběrové řízení
zubní lékař2,0jednosměnný
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK-stacionář
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
II. interní klinika
2IK - JIP
intenzivní péče
všeobecná sestra - § 50,297nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
standardní lůžková stanice
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKB Na Schodech
farmaceut0,5jednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - biochemie Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Režijní středisko
Národní onkologický registr - pozice vedoucího lékaře
lékař1,0jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
lékař0,025jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - ÚL Bory veřejnost
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Útvar náměstka LPP
Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221,0jednosměnný
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí L
měření a regulace
pracovník údržby1,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 220,4jednosměnný
Interní oddělení
INTO - ambulance
kardiologie
lékař1,0jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžková část 20 geriatrických lůžek
lékař0,875jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
Perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 251,0jednosměnný
Lůžka dlouhodobě nemocných
LDN - režijní středisko
lékař0,5nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
lékař0,2jednosměnný
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,253nepřetržitý
Geriatrické oddělení
lékař1,0jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,5jednosměnný
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékař1,0jednosměnný