Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
lékař0,2jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - režijní středisko
Výběrové řízení na pozici: Přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie
lékař0,5jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka B
lékař1,0nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - ambulance
kardiologie
lékař1,0jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie B
Lůžková část
lékař0,025jednosměnný
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžková část 20 geriatrických lůžek
lékař1,0jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
lékař1jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékař1,0jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka A
lékař1,0nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař1nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Prakt. lékař pro děti a dorost
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - Bory
lékař0,5jednosměnný
Interní oddělení
INTO - režijní středisko
lékař1nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - spánková laboratoř - lůžka
lékař0,8nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance
Ambulance centrálního příjmu - vedoucí lékař
lékař1jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař0,2jednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek nukleární medicíny
lékař0,4nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
lékař0,2jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
lékař1,0jednosměnný
Oddělení klinické farmakologie
OKF - lůžka
lékař0,8jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
31008 - pedostomatologie
zubní lékař0,2jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
lékař1jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
lékař1jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékař0,178jednosměnný
Neonatologické oddělení
lékař1nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,2jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,5jednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická ambulance
lékař1,0jednosměnný
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékař0,8jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,7jednosměnný