Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieProvoz
Chirurgická klinika
lékařnepřetržitý
Stomatologická klinika
zubní lékařjednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
lékařjednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékařjednosměnný
Neurochirurgická klinika
lékařjednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
lékařnepřetržitý
Kardiologická klinika
lékařjednosměnný
Geriatrické oddělení
lékařjednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
lékařnepřetržitý
Chirurgická klinika
lékařjednosměnný
Chirurgická klinika
lékařjednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
lékařjednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
lékařjednosměnný
Chirurgická klinika
lékařjednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
lékařjednosměnný
Neonatologické oddělení
lékařnepřetržitý
Interní oddělení
FN Bory
lékařjednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékařnepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný
Interní oddělení
lékařjednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékařjednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická ambulance
lékařjednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
lékařnepřetržitý
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékařjednosměnný
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
lékařjednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékařjednosměnný