Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Neonatologické oddělení
NEON - Centrum vývojové péče
dětská sestra - § 50,250jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
Staniční sestra ambulantního traktu PNE
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka D
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka Isolace
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek intervenční radiologie
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka B
všeobecná sestra - § 50,6nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Režijní středisko
edukace
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka video EEG
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
ambulance záchovná+pohotovostní provoz
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky pro výkony v LA i CA
všeobecná sestra - § 50,675jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 50,3nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - COVID RES
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,494nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
standardní lůžková stanice
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - JIP
intenzivní péče
všeobecná sestra - § 50,297nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 50,753nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
Perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,253nepřetržitý