Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
RES
všeobecná sestra - § 50,25nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance diabetologie
všeobecná sestra - § 50,1jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Transfúzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
Stanice odběru a výroby TP
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
trakt operačních sálů Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 50,875jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - ambulance
Elektrofyziologické laboratoře EMG a evokované potenciály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - Centrum vývojové péče
dětská sestra - § 50,500jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - Úsek fyziologických novorozenců
všeobecná sestra - § 50,240nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Alogenní JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP I
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka D
dětská sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - COVID lůžka D
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Alogenní JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - gastroenterologie
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka E - gerontotraumatologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
Perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka D - jednodenní artroskopie
všeobecná sestra - § 50,694nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
všeobecná sestra - § 50,75nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
ambulance protetiky + pohotovostní provoz ÚPS
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
KCH - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka A
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 50,247nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 50,773nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,4nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,350nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 50,76nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,25nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,25nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
všeobecná sestra - § 50,2jednosměnný