Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Oční klinika
OČNÍ - Operační sály lokální
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Neinvazivní kardiologie
odborná kardiologická ambulance
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
staniční sestra CHK - lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Iktová jednotka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 3.patro
standardní lůžkové oddělení
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
Bory
všeobecná sestra - § 50,4jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,24nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance diabetologie
všeobecná sestra - § 50,1jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka C
všeobecná sestra - § 50,6dvousměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka F
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky pro výkony v LA i CA
všeobecná sestra - § 50,875jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - COVID RES
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,494nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný