Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
ambulance KPL
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 50,507nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka Isolace
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Transfuzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Transfuzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Dialýza lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Lůžka B
ORL lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance gastroenterologie
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Ambulance
všeobecná sestra - § 51,0dvousměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 50,267nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - ambulance
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - bronchologie
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP I
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - COVID lůžka D
neurorehabilitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
RES
všeobecná sestra - § 50,25nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance diabetologie
všeobecná sestra - § 50,1jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
trakt operačních sálů Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 50,875jednosměnný
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - ambulance
Elektrofyziologické laboratoře EMG a evokované potenciály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka D
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - COVID lůžka D
neurorehabilitační lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
KCH - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka A
Bory
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 50,773nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,4nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 50,76nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,8nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,25nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý