Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 50,3nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
trakt operačních sálů Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 50,875jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Psychiatrická klinika
PSYCH - Akutní oddělení
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
ambulance záchovná+pohotovostní provoz
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - ambulance
všeobecná sestra - § 50,8jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - Lůžka E
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky pro výkony v LA i CA
všeobecná sestra - § 50,675jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Metabolická JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Dialýza lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - COVID RES
KCH RES
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 50,6nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Standardní lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,747nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Standardní lůžka
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - ambulance
všeobecná sestra - § 51,0dvousměnný
Dětská klinika
DK - Ambulance a odborné poradny
endokrinologická ordinace
dětská sestra - § 50,5jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 2.patro
standardní oddělení se zaměřením na kardiovaskulární onemocnění
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - ambulance
RS centrum
všeobecná sestra - § 50,8jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK-stacionář
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
standardní lůžková stanice
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
Perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,253nepřetržitý