Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance, odběrová místnost, denní stacionář
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Operační sály lokální
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP I
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Ambulance
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Transfuzní oddělení
TO - výroba transfuzních přípravků
Stanice odběru a výroby transfuzních přípravků
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 2.patro
standardní oddělení se zaměřením na kardiovaskulární onemocnění
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS ORT
všeobecná sestra - § 51,000nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - neurorehabilitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika inf. nemocí a cestovní medicíny
INF - lůžka
Lůžka Isolace
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurologická klinika
NERV - Lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Operační sály lokální
dospávací pokoj
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Oční klinika
OČNÍ - Operační sály lokální
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
II. interní klinika
2IK - JIP
intenzivní péče
všeobecná sestra - § 50,55nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
standardní lůžková stanice
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka A
dětská sestra - § 51,0nepřetržitý
Centrální sterilizace Lochotín
CSL
Kompletace instrumentária a sterilizace ZP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,3nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka B
ORAK lůžka B
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka B
ORAK lůžka B
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 50,747nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP+lůžka
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Psychiatrická klinika
PSYCH - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
Perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Autologní JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Operační sály lokální
operační sály Stomatologické kliniky
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,25nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý