Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
II. interní klinika
2IK - Ambulance
specializované ambulance
THP1jednosměnný
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Bory
pracovník stravovacího provozu1,0jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
porodní asistentka - § 61nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - rehabilitace
ergoterapeut - § 71jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - Výdejna zdravotnických potřeb
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Operační sály lokální
porodní asistentka - § 60,5nepřetržitý
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Radiofarmaceutický úsek
farmaceutický asistent - § 190,5jednosměnný
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 1
lůžkové oddělení
pracovník v sociálních službách1nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - rehabilitace
detašovaná pracoviště
fyzioterapeut - § 241jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Porodní sál
porodní asistentka - § 61,0nepřetržitý
Odbor správy informačního systému
SIS - Odbor správy informačního systému
Oddělení vývoje a správy aplikací
THP1jednosměnný
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 251,0jednosměnný
Odbor investiční výstavby
OIV - Oddělení stavebních oprav
THP1jednosměnný
Útvar ekonomického náměstka
EN - Oddělení manažerských informací
Projektant informačních a komunikačních systémů
THP1,0jednosměnný
Provozní odbor
PO - ENER - Kotelna
PO- ENER - úsek energetiky Lochotín
pracovník kotelny1,0jednosměnný
Transfúzní oddělení
TO - krevní sklad Lochotín
laboratorní asistent - § 301,0jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 430,4jednosměnný
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
porodní asistentka - § 60,253nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín nemocnice
Lékárna Lochotín - nemocniční část
farmaceut1jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín nemocnice
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 430,8jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
Odd. klinické psychologie
psycholog - § 431jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
Odd. klinické psychologie
psycholog - § 430,75jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Stomatologická laboratoř
Stomatologická laboratoř - vedoucí úseku
zubní technik - § 161.0jednosměnný
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí B
pracovník údržby1jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín nemocnice
výdej léčiv na nemocnici
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný