Otázky ke SRZ z chirurgie - všeobecné lékařství

 

Obecná chirurgie

1.      Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace

2.      Rány – rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření

3.      Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii

4.      Sepse

5.      Anaerobní a smíšené infekce

6.      Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex

7.      Panaricia a hnisavá onemocnění ruky

8.      Nozokomiální infekce

9.      Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem

10.  Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce

11.  Problematika výživy v chirurgii

12.  Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění

13.  Obecné zásady chirurgické léčby

14.  Příprava nemocného k operaci

15.  Chirurgický výkon – obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium

16.  Základní chirurgické výkony obecné povahy    

17.  Základy plastické a rekonstrukční chirurgie

18.  Základní pravidla pooperační péče

19.  Komplikace v oblasti operační rány

20.  Pooperační komplikace gastrointestinální

21.  Pooperační komplikace respirační

22.  Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické

23.  Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické

24.  Transfuze krve

25.  Šok

26.  Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče

27.  Tepelná poranění

28.  Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou

29.  Základní charakteristiky válečné chirurgie

30.  Obecná problematika onkochirurgie

 

Speciální chirurgie

 1. Chirurgie štítné žlázy
 2. Chirurgie příštítných tělísek
 3. Pleurální syndromy
 4. Primární a sekundární nádory plic
 5. Poranění hrudníku
 6. Záněty a nádory mediastina
 7. Záněty a nádory prsu
 8. Kýly zevní a vnitřní
 9. Nenádorová onemocnění jícnu
 10. Vředová choroba gastroduodenální
 11. Nádory jícnu a žaludku
 12. Crohnova choroba
 13. Zánětlivá onemocnění tlustého střeva
 14. Nenádorová onemocnění anorekta
 15. Kolorektální karcinom
 16. Benigní a maligní nádory jater
 17. Poranění jater a sleziny
 18. Cholecystolitiáza a její komplikace
 19. Diferenciální diagnostika obstrukčního ikteru
 20. Nádory pankreatu
 21. Krvácení do gastrointestinálního traktu
 22. Akutní apendicitida
 23. Zánětlivé náhlé příhody břišní
 24. Ileózní náhlé příhody břišní
 25. Ischemická choroba dolních končetin
 26. Diabetická noha
 27. Aneurysma aorty a periferních tepen
 28. Akutní končetinová ischémie
 29. Orgánové transplantace
 30. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku

 

 

 

Neurochirurgie, kardiochirurgie

 1. Diagnostika, operační metody a perioperační péče v neurochirurgii
 2. Syndrom nitrolebeční hypertenze
 3. Chirurgie vrozených a vývojových vad nervového systému
 4. Kraniocerebrální poranění
 5. Poranění páteře a míchy
 6. Intrakraniální expanze (nádorové a nenádorové expanze, cévní léze, zánětlivé procesy)
 7. Expanze v kanálu páteřním, míšní afekce, kompresivní syndromy míšní
 8. Chirurgie periferních nervů
 9. Funkční neurochirurgie (chirurgická léčba bolesti, epilepsie, pohybových poruch, lezionální funkční neurochirurgie)
 10. Chirurgická léčba mozkové ischémie (karotická endarterektomie, EC-IC bypass, dekompresivní kraniektomie)
 11. Krvácivá cévní onemocnění mozku (aneuryzmata, AVM, kavernomy, hypertonické krvácení...)
 12. Nezhoubné intrakraniální nádory
 13. Zhoubné intrakraniální nádory
 14. Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře
 15. Hydrocefalus
 16. Základní principy mimotělního oběhu
 17. Základní principy a příklady podpůrných srdečních systémů
 18. Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční
 19. Komplikace ischemické choroby srdeční a jejich chirurgická léčba
 20. Získané chlopenní vady srdce a jejich chirurgická léčba
 21. Chirurgická léčba fibrilace síní
 22. Nejčastěji se vyskytující vrozené vady srdce a principy chirurgické léčby
 23. Diagnostika a léčba onemocnění ascendentní aorty a aortálního oblouku
 24. Akutní disekce aorty (diagnostika a léčba)
 25. Transplantace srdce
 26. Pooperační péče o kardiochirurgického pacienta
 27. Nepenetrující poranění srdce
 28. Penetrující poranění srdce
 29. Diagnostika a léčba tamponády srdeční
 30. Nejčastější nádory srdeční, jejich diagnostika a léčba