Chirurg. propedeutika – IV.ročník všeob.směru – otázky ke ZK

A

1.      Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace

2.      Rány – rozdělení, hojení a poruchy hojení

3.      Rány - prozatímní a definitivní ošetření

4.      Diagnostika infekcí v chirurgii

5.      Základní metody léčby chirurgických infekcí

6.      Sepse

7.      Ranné infekce

8.      Anaerobní infekce

9.      Gramnegativní, mykotické a specifické infekce

10.  Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex

11.  Panaricia a hnisavá onemocnění ruky

12.  Nozokomiální infekce

13.  Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem

14.  Monitorace chirurgicky nemocného

15.  Hospodaření s vodou a ionty u chirurgicky nemocných

16.  Acidobazická rovnováha

17.  Parenterální nutrice v chirurgii

18.  Enterální nutrice v chirurgii

19.  Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění

20.  Anamnéza a fyzikální vyšetření chirurgicky nemocného

21.  Vyšetřovací postupy v angiologii

22.  Vyšetřovací postupy v gastroenterologii

23.  Vyšetření a prvotní zajištění nemocného s náhlou příhodou břišní

24.  Vyšetřovací postupy v mamologii

25.  Základní pravidla diagnostiky a iniciální léčby u poranění krku, hrudníku a břicha

26.  Příprava nemocného k operaci

27.  Základní pravidla pooperační péče

28.  Rehabilitace chirurgicky nemocných

29.  Transfuze – indikace, přípravky

30.  Transfuze – technika provedení, komplikace

 

 

B

1.      Obecné zásady chirurgické léčby

2.      Chirurgický výkon – obecná pravidla, terminologie základních operací

3.      Chirurgické instrumentarium

4.      Místní znecitlivění

5.      Řez, hemostáza a sutura v chirurgii

6.      Základní výkony obecné povahy – injekce, kanylace velkých žil, apod.

7.      Základní nekrvavé výkony obecné povahy – katetrizace močového měchýře, zavedení sondy do GIT, apod.

8.      Punkce a drenáž v chirurgii

9.      Chirurgické způsoby zajištění dýchacích cest

10.  Komplikace v oblasti operační rány

11.  Pooperační komplikace gastrointestinální

12.  Pooperační komplikace respirační

13.  Pooperační komplikace oběhové

14.  Pooperační komplikace tromboembolické

15.  Pooperační komplikace močové

16.  Pooperační komplikace alergické a hemostatické

17.  Pooperační komplikace neurologické a psychiatrické

18.  Šok – rozdělení, patofyziologie

19.  Šok – klinický obraz a léčba

20.  Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče

21.  Popáleniny – klasifikace, patofyziologie

22.  Popáleniny – první pomoc, lokální a celková léčba

23.  Chemická poranění

24.  Poranění el.proudem

25.  Poranění chladem

26.  Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou

27.  Základní charakteristiky válečné chirurgie, ošetření střelných a radiačních poranění

28.  Základy plastické a rekonstrukční chirurgie

29.  Obecná problematika onkochirurgie

30.  Základní pojmy v transplantologii