IV. roč. - Zubní lékařství - 2013/2014

 

 

Přednášky:

Čtvrtek   16.50 - 18.30 hod.

AULA

 

Přednášející:

Doc. MUDr. B. Čertík, Ph.D.

As. MUDr. J. Geiger

Prim. MUDr. H. Hladová

Prim. MUDr. J. Hrabák    

As. MUDr. T. Kural, Ph.D.

As. MUDr. P. Novák

Doc. MUDr. T. Skalický, PhD.

As. MUDr. A. Sutnar, Ph.D.

As. MUDr. J. Šafránek, Ph.D.

As. MUDr. V. Veselý

 

3.10.

10.10.

 

17.10.

24.10.

31.10.

7.11.

14.11.

21.11.

28.11.

5.12.

12.12.

19.12.

2.1.

9.1.

 

Obor chirurgie, jeho historie, postavení a náplň

Vyšetřovací postupy v chirurgii, základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění

Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace; krevní transfuze Infekce v chirurgii

Chirurgický výkon, základní zásady chirurgické léčby

Předoperační příprava a pooperační péče

Pooperační komplikace

Poranění tepelná, tlakovou vlnou, střelná, apod.

Rány – rozdělení, hojení, komplikace, ošetřování

Šok a intenzivní péče v chirurgii

Výživa v chirurgii, vnitřní prostředí chirurgicky nemocného

Transplantologie

Rehabilitace chirurgických nemocných

Ortopedická protetika, obvazy

Veselý

Novák

 

Sutnar

Skalický

Veselý

Geiger

Čertík

Sutnar

Šafránek

Kural

Kural

Čertík

Hladová

Hrabák

 

Praktika:

 

 

Pondělí

 

8.00  -  9.40 hod.

10.00 - 11.40 hod.

1. skupina

2. skupina

Čertík, Šafránek

Kural, Novák