Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Domů Historie Zaměření Personál Pracoviště Poradny Semináře Výuka Věda Kontakt

Historie Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni

 

Chirurgická klinika vznikla při založení Lékařské fakulty UK v Plzni v roce 1945 z chirurgického oddělení Městské nemocnice na Borech. Jejím prvním přednostou byl profesor V. David, který byl vynikajícím všeobecným a břišním chirurgem.

V roce 1950 převzal kliniku profesor J. Pavrovský, který byl známý rozvojem především neurochirurgických výkonů. Po jeho odchodu do Prahy na I.chirurgickou kliniku v roce 1954 byl prozatímním vedením chirurgické kliniky pověřen primář MUDr. R. Schmid, s jehož jménem je spjat  rozvoj dětské chirurgie.

V roce 1955 se chirurgická klinika rozdělila na dvě pracoviště - I.chirurgickou kliniku pod vedením profesora K. Domanského a II. chirurgickou kliniku pod vedením docenta J. Špinky. Profesor Domanský rozvíjel především hrudní chirurgii a kardiochirurgické výkony
 na zavřeném srdci (mitrální valvuloplastiky). Docent Špinka byl velmi zdatným břišním chirurgem, zejména v oblasti chirurgie žlučových cest. Zasloužil se rovněž o rozvoj hrudní chirurgie.

V roce 1961 odešel profesor Domanský na ortopedickou kliniku a docent Špinka převzal vedení opětovně sjednocené chirurgické kliniky. V této době došlo k rozvoji dětské chirurgie pod vedením primáře MUDr. Havla a plastické chirurgie pod vedením primáře MUDr. Hasmana. Rovněž se pod vedením asistenta MUDr. M. Schücka začala rozvíjet periferní cévní chirurgie, která se posléze stala jedním z pilířů chirurgické kliniky.

V roce 1967 převzal vedení chirurgické kliniky profesor A. Podzimek, který na klinice rozvinul především hrudní, břišní a transplantační chirurgii. V roce 1972 se pod jeho vedením uskutečnila první transplantace ledviny v Plzni. Profesor Podzimek byl významnou českou chirurgickou osobností, který se zásadní měrou zasloužil o vybudování vysoce kvalitní chirurgie ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UK v Plzni.

Po smrti profesora Podzimka v roce 1988 převzal vedení kliniky docent J. Klečka, který dále rozvíjel především chirurgii hrudníku.

Od roku 1990 vedl kliniku profesor J. Valenta, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj cévní a transplantační chirurgie, a také o prohloubení a zkvalitnění klinické výzkumné práce. Byl vynikajícím pedagogem, pod jehož vedením vyrostla celá řada kvalitních lékařů.

V listopadu 1999 se chirurgická klinika přemístila do nových moderních prostor lochotínského areálu Fakultní nemocnice v Plzni. Vedení kliniky současně převzal profesor V. Třeška. Klinika se zaměřila především na cévní chirurgii, chirurgii jater a žlučových cest, hrudní chirurgii, chirurgii gastrointestinálního traktu a experimentální chirurgii. V roce 2002 byla na chirurgické klinice, a to poprvé v České republice, provedena transplantace ledviny z tzv. nebijícího dárce. Chirurgická klinika se také stala významnou součástí nově založeného Traumatologického centra pro dospělé a děti, a svou velikostí a zaměřením patří k předním chirurgickým pracovištím v České republice.