Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Domů Historie Zaměření Personál Pracoviště Poradny Semináře Výuka Věda Kontakt

Přednosta kliniky
telefon mail
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 377104270

treska@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči
telefon mail
Prim. MUDr. Vladimír Špidlen 377104272 spidlen@fnplzen.cz
Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost
telefon mail
Doc. MUDr. Josef Vodička, PhD. 377104277 vodicka@fnplzen.cz
Vrchní sestra
telefon mail
Mgr. Hana Šimandlová 377104273 simandlovah@fnplzen.cz
Sekretariát pro LF UK
telefon mail
Petra Koukolíčková, DiS 377104271 koukolickovap@fnplzen.cz
Sekretariát pro FN
telefon mail
Naděžda Trykarová 377104534 trykarova@fnplzen.cz
Jana Rorbachová 377104534 rorbachovaj@fnplzen.cz
Lékaři - pracovníci LF
telefon mail
As. MUDr. J. Brůha, PhD. 377104276 bruhaj@fnplzen.cz
Doc. MUDr. Bohuslav Čertík, PhD. 377104275 certik@fnplzen.cz
As. MUDr. Jakub Fichtl, PhD. 377104113 fichtlj@fnplzen.cz
Doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD. 377104278

skalicky@fnplzen.cz

As. MUDr. Jan Geiger 377104531 geiger@fnplzen.cz
As. MUDr. Tomáš Kural, PhD. 377104278 kural@fnplzen.cz
Prof. MUDr. Václav Lišąka, PhD. 377104274 liskav@fnplzen.cz
Prof. MUDr. Jiří Moláček, PhD. 377104275 molacek@fnplzen.cz
As. MUDr. Petr Novák, PhD. 377103246 novakp@fnplzen.cz
As. MUDr. Karel Rupert, PhD. 377104512 rupert@fnplzen.cz
Doc. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD. 377104274 safranek@fnplzen.cz
As. MUDr. Václav Šimánek, PhD. 377104512 simanek@fnplzen.cz
As. MUDr. Vladimír Veselý 377103247 vesely@fnplzen.cz
As. MUDr. Ondřej Vyčítal, PhD. 377104276 vycitalo@fnplzen.cz
Lékaři - pracovníci FN
telefon mail
MUDr. Jana Bierhanzlová 377104176 bierhanzlova@fnplzen.cz
MUDr. Karel Houdek, PhD. 377104512 houdekk@fnplzen.cz
MUDr. Daša Kubačková 377103245 kubackovad@fnplzen.cz
MUDr. Jan Kulda 377104113 kuldaj@fnplzen.cz
MUDr. Petr Macan 377103642

macanp@fnplzen.cz

MUDr. Josef Nosek 377103246 nosek@fnplzen.cz
MUDr. Václav Opatrný, PhD. 377104512 opatrnyv@fnplzen.cz
MUDr. Richard Pálek 377103642 palekr@fnplzen.cz
MUDr. Petr Pelnář 377104173 pelnar@fnplzen.cz
MUDr. Robert Polák 377104113 polakr@fnplzen.cz
MUDr. Kristýna Procházková, PhD 377103284 prochazkovak@fnplzen.cz
MUDr. Jáchym Rosendorf 377103642 rosendorfj@fnplzen.cz
MUDr. Ivan Říha 377103642 rihai@fnplzen.cz
MUDr. Martin Skála 377103642 skalama@fnplzen.cz
MUDr. Veronika Soukupová 377103284 soukupovaver@fnplzen.cz
MUDr. Christiana Stögerová 377103245 stogerovac@fnplzen.cz
MUDr. Jakub Šebek 377103642 sebekj@fnplzen.cz
MUDr. Aneta Švejdová 377103245 svejdovaa@fnplzen.cz
MUDr. Richard Šulc 377104512 sulc@fnplzen.cz
MUDr. Šárka Vejvodová, PhD. 377104176 vejvodovas@fnplzen.cz
MUDr. Ilona Zedníková, PhD. 377103245 zednikovai@fnplzen.cz