CHIRURGICKÁ KLINIKA FN PLZEŇ
Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Domů Historie Zaměření Personál Pracoviště Poradny Semináře Výuka Věda Kontakt


Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2021


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v posluchárně Chirurgické kliniky ve 2. patře, vchod C, MOST

 

leden

MUDr. R. Šulc

Trombolýza akutních tepenných uzávěrů

MUDr. J. Šebek

Novinky z literatury

.

únor

as. MUDr. J. Geiger

Pseudocysty pankreatu

MUDr. P. Macan

Novinky z literatury

.

březen

as.MUDr. K. Houdek, PhD.

Periferní (mimoaortální) aneurysmata

MUDr. Ch. Stögerová

Novinky z literatury

.

duben

MUDr. D. Kubačková

NPB dětského věku

MUDr. V. Soukupová

Novinky z literatury

.

květen

MUDr. V. Opatrný, PhD.

AAA-EVAR versus otevřená resekce

MUDr. R. Polák

Novinky z literatury

.

červen

Večer chirurgické kliniky

.

září

as. MUDr. J. Fichtl, PhD.

Primární nádory jater

MUDr. M. Skála

Novinky z literatury

.

říjen

as.MUDr. P. Novák, PhD.

Karcinom rekta - diagnostické a léčebné postupy

MUDr. A. Švejdová

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. D. Kubačková

Kardiopulmonální resuscitace

MUDr. I. Říha

Novinky z literatury

.

 

 


Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2020


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v posluchárně Chirurgické kliniky ve 2. patře, vchod C, MOST

 

leden

MUDr. P. Pelnář

Sepse – současné léčebné postupy

MUDr. I. Říha

Novinky z literatury

.

únor

as. MUDr. J. Brůha, PhD.

Kmenové buňky v chirurgii

MUDr. T. Petráková

Novinky z literatury

.

březen

MUDr. J. Rosendorf

Rekonstrukce portální žíly v experimentu

MUDr. A. Švejdová

Novinky z literatury

.

duben

MUDr. R. Šulc

Trombolýza akutních tepenných uzávěrů

MUDr. J. Šebek

Novinky z literatury

.

květen

as. MUDr. J. Geiger

Pseudocysty pankreatu

MUDr. K. Procházková, PhD.

Novinky z literatury

.

červen

Večer chirurgické kliniky

.

září

MUDr. R. Pálek

Experimentální jaterní chirurgie

MUDr. M. Skála

Novinky z literatury

.

říjen

as.MUDr. K. Houdek, PhD.

Periferní (mimoaortální) aneurysmata

MUDr. Ch. Stögerová

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. D. Kubačková

NPB dětského věku

MUDr. V. Soukupová

Novinky z literatury

.

 

 

Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2019


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v posluchárně Chirurgické kliniky ve 2. patře, vchod C, MOST

 

leden

MUDr. J. Bierhanzlová

Kýly dětského věku - indikace k operaci, technika operace

MUDr. R. Polák

Novinky z literatury

.

únor

as. MUDr. V. Veselý

Karcinom žaludku - současné trendy léčby

MUDr. J. Rosendorf

Novinky z literatury

.

březen

MUDr. J. Fichtl, PhD.

Benigní nádory jater

MUDr. A. Švejdová

Novinky z literatury

.

duben

MUDr. P. Pelnář

Sepse - současné léčebné postupy

MUDr. I. Říha

Novinky z literatury

.

květen

Večer chirurgické kliniky

.

červen

MUDr. V. Opatrný, PhD.

Onemocnění karotid - indikace a možnosti léčby

MUDr. R. Pálek

Novinky z literatury

.

září

MUDr. J. Zeithamil

Novinky z literatury

.

říjen

MUDr. Š. Vejvodová

Pneumothorax - léčebné postupy

MUDr. J. Šebek

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. K. Rupert, PhD.

Karcinom pankreatu - současná multidisciplinární léčba

MUDr. K. Procházková, PhD.

Novinky z literatury

.

prosinec

Vánoční téma

 

Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2018


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v knihovně Chirurgické kliniky v 5. patře, vchod C

 

leden

MUDr. D. Šmíd, PhD.

Převazová technika - novinky

MUDr. M. Skála

Novinky z literatury

.

únor

as. MUDr. P. Novák, PhD.

Laparoskopické střevní resekce

MUDr. V. Zoubková

Poznatky ze zahraniční stáže

.

březen

MUDr. J. Kulda

Tracheostomie - indikace, technika, následná péče

MUDr. J. Zeithaml

Novinky z literatury

.

duben

prim. MUDr. I. Třešková, PhD.

Plastická chirurgie - možnosti spolupráce

MUDr. I. Říha

Novinky z literatury

.

květen

Večer chirurgické kliniky

.

červen

MUDr. J. Fichtl, PhD.

Primární nádory jater

MUDr. J. Rosendorf

Novinky z literatury

.

září

MUDr. R. Šulc

Trombolytická léčba AKI

MUDr. R. Pálek

Novinky z literatury

.

říjen

MUDr. J. Nosek

Gastrointestinální stromální tumor

MUDr. A. Skalický

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. D. Kubačková

Malrotace střev, Hirschprungova choroba, mekoniový ileus

MUDr. J. Šebek

Novinky z literatury

.

prosinec

Vánoční témaProgram seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2017


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v knihovně Chirurgické kliniky v 5. patře, vchod C

 

leden

MUDr. V. Veselý

Zánětlivá onemocnění tlustého střeva

MUDr. V. Opatrný, MUDr. J. Zeithaml

Poznatky ze stáže v Padově

.

únor

MUDr. A. Ňaršanská

Karcinom prsní žlázy – současné postupy

MUDr. V. Zoubková

Novinky z literatury

.

březen

MUDr. Š. Vejvodová

Karcinom plic – současné postupy

MUDr. M. Skála

Novinky z literatury

.

duben

MUDr. R. Šulc

Transplantace ledvin od DCD

MUDr. J. Doležal

Novinky z literatury

.

květen

Večer chirurgické kliniky

.

červen

MUDr. T. Kural

Akutní pankreatitida – současné postupy

MUDr. A. Skalický

Novinky z literatury

.

září

MUDr. J. Bierhanzlová

Ileózní stavy u dětí

MUDr. D. Kubačková

Novinky z literatury

.

říjen

MUDr. J. Geiger

Karcinom žaludku

MUDr. J. Zeithaml

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. K. Rupert

Enterální utrice

MUDr. O. Vyčítal

Novinky z literatury

.

prosinec

Vánoční téma

 

Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2016


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v knihovně Chirurgické kliniky v 5. patře, vchod C

 

leden

MUDr. D. Kubačková

NPB dětského věku

doc.MUDr. J. Moláček

Poznatky ze stáže ve Francii

.

únor

MUDr. V. Černý

Kolorektální karcinom - současné poznámky

MUDr. A. Skalický

NPoznatky z pobytu v USA

.

březen

MUDr. V. Opatrný

Hluboká žilní trombóza - prevence, profylaxe, léčba

MUDr. J. Brůha

Poznatky ze stáže v Anglii

.

duben

MUDr. J. Zeithaml

ICHDK a léčba kmenovými buňkami

MUDr. J. Geiger

Poznatky z pobytu v Turecku

.

květen

Večer chirurgické kliniky

.

červen

MUDr. J. Doležal

Traumatologie hrudníku

MUDr. A. Ňaršanská

Poznatky z kongresu v Austrálii

.

září

MUDr. Š. Vejvodová

OSNA a její klinické využití

MUDr. D. Šmíd

Poznatky ze stáže v Brazílii

.

říjen

MUDr. J. Fichtl

Benigní léze jater

MUDr. J. Pešl

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. O. Vyčítal

Nádory tenkého střeva

MUDr. I. Chacholos

Novinky z literatury

.

prosinec

Vánoční téma

 


Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2015


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v knihovně Chirurgické kliniky v 5. patře, vchod C

 

leden

MUDr. V. Veselý

Krvácení do GIT

MUDr. J. Náhlík

Novinky z literatury

.

únor

MUDr. K. Houdek

Transplantace ledvin - klinické aspekty

MUDr. J. Fichtl

Novinky z literatury

.

březen

MUDr. V. Liška

Novinky v léčbě nádorů jater

MUDr. J. Fichtl

Novinky z literatury

.

duben

MUDr. D. Šmíd

Onemocnění anorekta

MUDr. D. Kubačková

Novinky z literatury

.

květen

Večer chirurgické kliniky

.

červen

MUDr. J. Kulda

Sepse

MUDr. O. Vyčítal

Novinky z literatury

.

září

MUDr. K. Rupert

Karcinom pankreatu

MUDr. J. Zeithaml

Novinky z literatury

.

říjen

MUDr. R, Šulc

Disekce aorty

MUDr. J. Doležal

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. M. Brabec

Tekutinová bilance, acidobazická rovnováha

MUDr. A. Skalický

Novinky z literatury

.

prosinec

Vánoční téma
Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2014


Semináře se konají každý poslední pátek v měsíci 
od 14.00 hod. v knihovně Chirurgické kliniky v 5. patře, vchod C

 

leden

MUDr. M. Černá

Současné onkologické postupy v léčbě karcinomu prsní žlázy

MUDr. J. Moláček

Poznatky ze stáže v Centru vaskulární chirurgie, Padova, Itálie

.

únor

MUDr. Z. Rušavý, J. Kreuzbergová

Dietní systém u chirurgicky nemocných

MUDr. J. Náhlík

Novinky z literatury

.

březen

MUDr. V. Veselý

Laparoskopické střevní resekce

MUDr. V. Opatrný

Novinky z literatury

.

duben

Večer chirurgické kliniky

.

květen

MUDr. J. Nosek

Anální a perianální onemocnění

MUDr. V. Opatrný

Novinky z literatury

.

červen

MUDr. M. Čechura

Hybridní cévní výkony

MUDr. O. Vyčítal

Novinky z literatury

.

září

MUDr. J. Geiger

Nespecifické střevní záněty

MUDr. V. Liška, MUDr. J. Fichtl

Poznatky ze stáže v Centru HBB chirurgie, Milano, Itálie

.

říjen

MUDr. D. Šmíd

Moderní trendy v ošetřování ran

MUDr. J. Brůha

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. J. Bierhanzlová

NPB u dětí

MUDr. J. Doležal

Novinky z literatury

.

prosinec

Vánoční téma

Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2013

 

leden

MUDr. A. Sutnar    

Hepatocelulární karcinom

MUDr. J. Náhlík

Novinky z literatury

.

únor

MUDr. D. Hasman

Odběry orgánů, možnosti zvýšení odběrové aktivity

MUDr. V. Liška, MUDr. V. Šimánek

Poznatky ze stáže v Texas University, USA

.

březen

MUDr. R. Šulc

Akutní končetinová ischémie

MUDr. A. Ňaršanská

Novinky z literatury

.

duben

Večer chirurgické kliniky

.

květen

MUDr. V. Veselý

Karcinom žaludku

MUDr. Š. Vejvodová

Novinky z literatury

.

červen

MUDr. K. Houdek

Transplantace ledvin

MUDr. M. Polák

Novinky v medicíně

.

září

MUDr. K. Rupert

Karcinom pankreatu

MUDr. J. Doležal

Novinky z literatury

.

říjen

MUDr. J. Kulda

Principy tekutinové léčby u nemocných na CHJIP

MUDr. D. Kubačková

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. I. Zedníková

Karcinom prsu u žen v produktivním věku - multioborová spolupráce

MUDr. J. Fichtl

Novinky z literatury

.

prosinec

MUDr. J. Geiger

Morbus Crohn

MUDr. V. Opatrný

Novinky z literaturyProgram seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2012

 

leden

MUDr. D. Šmíd     

Nové převazové materiály a jejich použití

MUDr. J. Brůha

Novinky z literatury

.

únor

MUDr. J. Nosek

ATB v léčbě a profylaxi chir. onemocnění - problematika naší kliniky

MUDr. O. Vyčítal

Novinky z literatury

.

březen

MUDr. M. Černá

Zaměření a výsledky grantu, klinická aplikace

MUDr. J. Náhlík

Novinky z literatury

.

duben

Večer chirurgické kliniky - cévní témata

.

květen

MUDr. K. Houdek

Zaměření a výsledky grantu, klinická aplikace

MUDr. A. Ňaršanská

Novinky z literatury

.

červen

as. MUDr. J. Šafránek, PhD.

Hiátové kýly - diagnostika, léčba

MUDr. D. Kubačková

Novinky v medicíně

.

září

MUDr. J. Křižan

Tromboembolická nemoc

MUDr. A. Ňaršanská

Novinky z literatury

.

říjen

as. MUDr. J. Geiger

Indikace a využití stentů v chirurgii GIT

MUDr. J. Doležal

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. V. Veselý

NOTES - pro a proti

MUDr. J. Doležal

Novinky z literatury

.

prosinec

Volné témaProgram seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2011

 

leden

Prof. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D.     

Předoperační a pooperační péče o chirurgicky nemocného diabetika

MUDr. J. Fichtl

Novinky z literatury

.

únor

Doc. MUDr. J. Ferda, Ph.D.        

Nové metody v hybridním zobrazování

MUDr. M. Polák

Novinky z literatury

.

březen

Doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D.

Možnosti cílené onkologické léčby

MUDr. M. Vachtová

Novinky z literatury

.

duben

Večer chirurgické kliniky

.

květen

MUDr. J. Nosek

Onemocnění anorekta

MUDr. A. Ňaršanská

Novinky z literatury

.

červen

Doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D

Péče o chirurgicky nemocného pacienta na dětské JIP

MUDr. A. Ňaršanská

Novinky v medicíně

.

září

MUDr. M. Čechura

Infekce v cévní chirurgii

MUDr. D. Šmíd

Novinky z literatury

.

říjen

Prof. MUDr. O. Topolčan, CSc

Novinky v laboratorní diagnostice onkologických onemocnění

MUDr. J. Fichtl

Novinky z literatury

.

listopad

MUDr. J. Bierhanzlová

Péče o dětské popáleniny

MUDr. M. Polák

Novinky z literatury

.

prosinec

Volné témaProgram seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2010

 

leden

MUDr. R. Šulc

Nové trendy v léčbě varixů DK

MUDr. J. Fichtl

Novinky v medicíně

.

únor

MUDr. A. Sutnar, Ph.D.

Primární nádory jater

MUDr. M. Vachtová

Novinky v medicíně

.

březen

MUDr. J. Horský

Vředová choroba žaludku

MUDr. M. Vachtová

Novinky v medicíně

.

duben

Večer chirurgické kliniky 21.4.2010

.

květen

MUDr. J. Křižan

Hybridní výkony pro ICHDK a aneuryzmata tepenného systému

MUDr. A. Ňaršanská

Novinky v medicíně

.

červen

As. MUDr. V. Šimánek, Ph.D.

Traumatologie hrudníku

MUDr. K. Houdek

Novinky v medicíně

.

září

MUDr. I. Zedníková

Nádory prsní žlázy

MUDr. D. Šmíd

Novinky z literatury

.

říjen

As. MUDr. J. Geiger

Chirurgická endoskopie trávicího traktu

MUDr. J. Fichtl

Novinky v medicíně

.

listopad

MUDr. M. Brabec

Monitorace chirurgicky nemocných 

MUDr. M. Polák

Novinky v medicíně

.

prosinec

Volné téma

Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2009

 

leden

as. MUDr. T. Kral, PhD.

Fast-track surgery

MUDr. K. Houdek

"FAD" projekt

.

únor

as. MUDr. V. Veselý

NOTES - Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery

MUDr. M. Vachtová

Novinky v medicíně

.

březen

as. MUDr. J. Moláček

Právní aspekty chirurgických výkonů

MUDr. D.Šmíd

Novinky v medicíně

.

duben

as. MUDr. J. Šebor

Bariatrická chirurgie

MUDr. V. Liška

Novinky v medicíně

.

květen

MUDr. V. Liška, PhD.

Stomie - komplikace a jejich prevence

MUDr. A. Ňaršanská

Novinky v medicíně

.

červen

MUDr. D. Hasman

Psychologické změny v nemoci, zásady jednání s rodinami

MUDr. K. Houdek

Novinky v medicíně

.

září

MUDr. J. Bierhanzlová

Dětské kýly, operační techniky

MUDr. K. Houdek

Novinky z literatury

.

říjen

MUDr. K. Rupert, PhD.

Sepse v klinické praxi

MUDr. D. Šmíd

Novinky v medicíně

.

listopad

as. MUDr. P. Novák

Akutní pankreatitida - zásady konzervativní a chirurgické léčby

MUDr. Z. Matkovčík

Novinky v medicíně

.

prosinec

Volné témaProgram seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2008

 

25.1.2008

MUDr. J. Horský

Prekancerózy a malignity tenkého střeva

MUDr. D.Šmíd

Novinky z literatury

.

29.2.2008

MUDr. M. Čechura

Diabetická noha

MUDr. M. Vachtová

Novinky z literatury

.

28.3.2008

as. MUDr. V. Veselý

Krvácení do GIT - diagnostika a léčba

MUDr. K. Houdek

Novinky z literatury

.

25.4.2008

doc. MUDr. J. Klečka, CSc.

Drény v chirurgii

MUDr. V. Liška

Novinky z literatury

.

30.5.2008

MUDr. M. Brabec

Tekutinová terapie

MUDr. D. Šmíd

Novinky z literatury

.

27.6.2008

MUDr. J. Nosek

Diagnostika a léčba karcinomu rekta - současné trendy

MUDr. M. Vachtová

Novinky z literatury

.

26.9.2008

MUDr. V. Černý

Karcinom žaludku

MUDr. K. Houdek

Novinky z literatury

.

17.10.2008

MUDr. R. Šulc

Tromboembolická nemoc

MUDr. V. Liška

Novinky z literatury

.

28.11.2008

MUDr. J. Křižan

Cévní přístupy u hemodialyzovaných nemocných - indikační a léčebná strategie

MUDr. D. Šmíd

Novinky z literatury

.

19.12.2008

MUDr. M. Kravec

Benigní onemocnění štítné žlázy

MUDr. M. Vachtová

Novinky z literatury

 
Program seminářů chirurgické kliniky FN Plzeň v roce 2007

 

19.1.2007

as. MUDr. V. Šimánek

Poranění hrudníku - diagnostika a léčba

MUDr. D.Šmíd

Novinky z literatury

.

16.2.2007

as. MUDr. J. Moláček, PhD

Aneurysmata aorty - etiopatogeneze, diagnostika, léčba

MUDr. V.Liška

Novinky z literatury

.

16.3.2007

as. MUDr. J. Šafránek

Onkomarkery v chirurgické praxi

MUDr. M.Vachtová

Novinky z literatury

.

20.4.2007

as. MUDr. V. Kuntscher, PhD

Laparoskopie v cévní chirurgii

MUDr. J. Horský

Novinky z literatury

.

18.5.2007

MUDr. Šulc R.

Diabetická noha

MUDr. V.Černý

Novinky z literatury

.

15.6.2007

as. MUDr. J. Geiger

Krvácení do GIT - diagnostika a léčba

MUDr. M. Brabec

Novinky z literatury

.

21.9.2007

as. MUDr. T. Kural

Sepse v chirurgii - zásady léčby

MUDr. M. Kravec

Novinky z literatury

.

19.10.2007

MUDr. V. Liška

Experimentální práce v chirurgii - možnosti a limity

MUDr. D. Šmíd

Novinky z literatury

.

16.11.2007

as. MUDr. V. Veselý

Ileózní stavy - diagnostika a současné možnosti léčby

MUDr. D. Šmíd

Novinky z literatury

.

21.12.2007

Volné téma