Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Domů Historie Zaměření Personál Pracoviště Poradny Semináře Výuka Věda Kontakt

2019

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 22.5.2019 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

Geiger J, Veselý V.:

Transanální chirurgické výkony a karcinom rekta

 

Vodička J., Fichtl J., Špidlen V., Třeška V., Vejvodová Š., Mukenšnabl P., Krákorová G., Roušarová M.:

Chirurgická léčba plicních metastáz - výsledky 300 operací

 

Liška V., Kural T., Skalický T., Vyčítal O., Mírka H., Rosendorf J., Pálek R., Rupert K., Třeška V.:

Prekancerózy maligních onemocnění pankreatu 

 

Šulc R., Čertík B., Moláček J., Opatrný V., Duras P., Šlauf F., Buriánek V:

Trombolytická léčba u akutní končetinové ischémie

    Rosendorf J., Horáková J., Klíčová M., Pálek R., Červenková L., Kural T., Hošek P., Kříž T., Tégl V., Moulisová V.,Tonar Z.,Třeška V., Lukáš D., Liška V.:

Experimentální fortifikace intestinálních anastomóz nanomateriály

 

Fichtl J., Třeška V., Geiger J.:

Není divertikulitida jako divertikulitida

 

 

2018

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 30.5.2018 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

Šafránek J, Geiger J, Šebek J, Hošek P.:

Resekce jícnu, pooperační výsledky

 

Čertík B., Třeška V., Moláček J., Čechura M., Šulc R., Houdek K.:

Naše zkušenosti s levostranným retroperitoneálním přístupem při řešení výdutí břišní aorty

 

Moláček J., Čertík B., Opatrný V., Čechura M., Reischig T., Třeška V.:

Transplantace infantilních ledvin en-bloc dospělému příjemci - zkušenosti našeho centra

 

Liška V., Kural T., Skalický T., Korunková H., Daum O., Rupert K., Rosendorf J., Pálek R., Třeška V:

Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů pankreatu

 

Vejvodová Š., Šafránek J., Vodička J., Geigerová L., Janouškovcová H., Nasswetter J., Martínek J:

Angina na chirurgii aneb descendentní nekrotizující mediastinitídy na Chirurgické klinice v roce 2017

 

 

Fichtl J., Skalický T., Vodička J., Třeška V., Tupý R., Hes O.:

Solidní pseudopapilární tumor pankreatu

 

 

 

2017

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 30.5.2017 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

Třeška  V., Sklatický T., Liška V., Fichtl J., Skála M., Šebek J., Skalický A., Zoubková V., Doležal J.:

1600 operací jater od roku 2000

 

Šafránek J., Vejvodová Š., Zoubková V., Veselý V., Špidlen V.:

Tuberkulóza na chirurgii r. 2016

 

Moláček J., Třeška V., Čertík B., Šulc R., Čechura M., Houdek K., Baxa J., Duras P.:

Koplexní terapie disekce aorty Stanford B ve FN Plzeň

 

Ňaršanská A., Zedníková I., Třeška V., Hlaváčková M., Svoboda T.:

Karcinom prsu v těhotenstvní a v době kojení (gestační karcinom)

 

Brůha J., Liška V., Glanc D., Mírka H., Fichtl J., Špidlen V., Třeška V.:

RFA metastáz kolorektálního karcinomu do jater ve FN Plzeň

 

Houdek K., Zeithaml J., Třeška V.:

Kritická končetinová ischemie - možnosti léčby a výsledky využití aplikace autologních kmenových buněk

 

 

 

2016

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 13.5.2016 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

věnovaný významnému životnímu jubileu

doc. MUDr. Jiřího Klečky, Csc.

 

Třeška V.

Úvodní slovo

 

Třeška V., Skalický T., Liška V., Fichtl J., Brůha J.:

Embolizace větve portální žíly s amplikací autologních kmenových buněk pro zvýšení resekability jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

 

Vodička J., Vejvodová Š., Špidlen V., Doležal J., Pešta M., Mukenšnabl P.:

Zvýšení detekce mikrometastáz v regionálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů stanovením CK19 metodou RT-LAMP a imunohistochemií

 

Skalický T., Třeška V., Liška V., Fichtl J., Brůha J., Skalický A.:

Incidentální karcinom žlučníku po laparoskopické cholecystektomii

 

Šafránek J., Geiger J., Veselý V., Kubačková D.:

Operace žaludku na Chirurgické klinice v Plzni

 

Moláček J., Třeška V., Čertík B., Moláček J., Čechura M., Šulc R.:

Chirurgické řešení tumorů retroperitonea na Chirurgické klinice v Plzni (soubor 2011 – 2015)

 

Houdek K., Zeithaml J., Třeška V., Čertík B., Moláček J., Čechura M., Šulc R.:

Kmenové buňky – šance pro pacienty s kritickou končetinovou ischémií

 

 


2015

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 13.5.2015 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

Třeška  V.

Úvodní slovo

 

Opatrný V., Třeška V., Moláček J., Čertík B., Čechura M., Šulc R., Houdek K.:

Akutní končetinová ischémie – algoritmus diagnostiky a léčby

 

Fichtl J., Třeška V., Skalický T., Liška V., Duras P., Ferda J.:

TACE a TARE jako možnosti léčby u nemocných s primárně inoperabilními primárními a sekundárními nádory jater

 

Šmíd D., Skalický T., Doležal J., Kubačková D., Pešta M., Daum O.:

Karcinom žaludku – zkušenosti z naší kliniky

 

Brůha J., Liška V., Glanc D., Mírka H., Fichtl J., Špidlen V., Třeška V.:

RFA metastáz kolorektálního karcinomu do jater ve FN Plzeň

 

Doležal J., Vejvodová Š., Vodička J., Šafránek J., Špidlen V., Třeška V.:

Hrudní operace u polytraumatizovaných nemocných – naše zkušenosti za období let 2010-2014

 

Vyčítal O., Liška V., Geiger J.:

Diagnostika a léčba biliárního ileu

 

 

 

2014

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 2.4.2014 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

1.    Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Liška V., Fichtl J., Fínek J., Ferda J.  

Parenchym šetřící nebo velké jaterní resekce v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu?          

2.    Vodička J., Špidlen V., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J., Fichtl J., Mukenšnabl P., Roušarová M.

Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu - dvanáctileté výsledky 

3.         Skalický T., Třeška V., Sutnar A., Liška V., Fichtl J., Koželuhová J., Duras P.  

Obstrukční ikterus – pohled chirurga   

4.     Geiger J., Šafránek J.

Strategie léčby karcinomu jícnu na Chirurgické klinice FN Plzeň        

5.   Kural T., Vodička J., Špidlen V., Šafránek J., Šimánek V.

Naše zkušenosti s léčbou chylothoraxu  

6.   Moláček J., Třeška V., Čertík B., Čechura M., Šulc R., Houdek K., Šlauf F., Duras P.

Karotická endarterektomie - vývoj diagnostiky, indikačních kritérií i terapeutických možností 

7.                    Hasman D., Třeška V., Šulc R., Kasal E., Bosman R., Reischig T., Hes O., Trefil L.

Dárce s nebijícím srdcem - možnosti a limity

8.                    Liška V., Souček P., Vodička P., Hlavatá I., Pitule P., Vyčítal O., Brůha J., Slyšková J., Vodičková L., Pešta M., Daum O., Křížková V., Třeška V.

Farmakogenomika v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu  

 

2013

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 3.4.2013 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

věnovaný  významnému životnímu  jubileu

prof. MUDr. Jiřího Valenty, DrSc.

 

1.    Třeška V. 

  Úvodní slovo

 

2.    Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Liška V., Fínek J., Ferda J., Mírka H.

       Nové směry v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu                                                                                                                     

 

3.         Špidlen V., Vodička J., Altman P., Brůha F., Ferda J. 

                                                                                                                              Resekce trachey

                                                                                                                                                 

4.     Kural T., Brabec M., Hasman D., Kulda J., Novák P., Rupert K., Třeška V.

                                                                                                                              Intraabdominální tlak u těžké akutní pankreatitidy                                                               

                                                                                         

5.   Zedníková I., Černá M., Ňaršanská A., Vejvodová Š., Hlaváčková M., Hes O. 

                                                                                                 Chirurgická léčba karcinomu prsu - současné trendy                                                                                                                                                                                  

  

6.   Čertík B., Třeška V., Valenta J., Bílek J., Šimána J., Čechura M., Křižan J., Kuntscher V., Šulc R., Moláček J.

       Historie a přítomnost operačních výkonů na karotickém řečišti na Chirurgické klinice v Plzni

 

7.                    Hasman D., Třeška V., Šulc R., Kasal E., Bosman R., Reischig T., Hes O., Trefil L.

                                                                                                                              Dárce s nebijícím srdcem - možnosti a limity

8.                    Šafránek J., Geiger J., Klečka J., Skalický T., Špidlen V., Veselý V., Vodička J.                 Akutní mediastinitida    

  

 
2012 

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 4.4.2012 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

1.    Třeška V., Čertík B., Šulc R., Čechura M., Křižan J., Moláček J., Houdek K. 

                                                                                                                              Infekce cévních rekonstrukcí v aortoilické oblasti                                   

 

2.    Čertik B., Třeška V., Šlauf F., Šulc R., Čechura M., Křižan J., Moláček J. 

       Endovaskulární řešení výdutí břišní aorty – naše 11-ti leté zkušenosti                                                                                                                     

 

3.         Moláček J., Třeška V., Čertík B., Křižan J., Čechura M., Šulc R.

                                                                                                                              Simultánní výkony na karotickém řečišti a na srdci - benefit nebo neúměrné riziko

                                                                                                                                                   

4.    Šulc R., Kubačková D., Náhlík J.

                                                                                                                              Vývoj počtu vysokých amputací dolních končetin v 10-ti letém  odstupu                                                               

                                                                                         

5.  Čechura M., Novák P.

                                                                                                            Ojedinělá komplikace po operaci ruptury AAA a její raritní řešení                                                                                                                                                                                  

  

6.    Houdek K., Moláček J., Třeška V., Čertík B.

      Chirurgická léčba TOS                                                          

  
2011

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 6.4.2011 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

1.    Vodička J., Špidlen V., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J., Mukenšnábl P., Fichtl J., Roušarová M. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pozitivní role plicní metastázektomie v léčbě diseminovaného nádorového onemocnění                                                                                              

 

2.    Skalický T., Třeška V., Špidlen V., Vodička J., Šimánek V., Kravec M. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy na Chirurgické klinice         

  

3.    Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Liška V.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Karcinom žlučníku – je indikována radikální chirurgická léčba?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.    Šimánek V., Klečka J.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Polytrauma. Diagnostika, léčba, komplikace, TC FN Plzeň 2008 - 2010              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.    Sůvová B., Vachtová M., Zedníková I., Hes O.

                                                                                                                                                                                                                                                Karcinom prsu po estetické operaci                     

  

6.    Moláček J., Houdek K., Třeška V., Čertík B., Křižan J., Čechura M., Šulc R., Kuntscher V., Fichtl J., Ňaršanská A.

                                                                                                                                                                                                                                                Poranění cév u sportovních úrazů   

  

7.    Liška V., Třeška V., Mírka H., Beneš J., Skalický T., Sutnar A., Vyčítal O., Brůha J., Pitule P., Kobr J., Chlumská A., Racek J.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti                  

  

8.    Šmíd D., Novák P., Polák M.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Moderní trendy v léčbě infikovaných ran na našem pracovišti             


2010

Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Datum konání: 21.4.2010 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.    Třeška  V., Čertík B., Šulc R., Kuntscher V., Křižan J., Čechura M., Houdek K.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aneuryzma abdominální aorty – výsledky chirurgické kliniky za posledních 10 let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.    Kural T., Brabec M., Hasman D., Kulda J., Novák P., Třeška V.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Akutní pankreatitída – současné postupy                     

                                                                                                   

3.    Geiger J., Fichtl J.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Laparoskopická operatíva na chirurgické klinice                   

                                                                                                   

4.    Novák P., Liška V., Maňasová M.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidivu kolorektálního karcinomu                        

                                                                                                   

5.    Brabec M., Kural T.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Intraabdominální tlak v péči o kriticky nemocné v chirurgii                     

                                                                                                   

6.    Moláček J., Šulc R., Houdek K., Třeška V., Baxa J., Ferda J.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Posttraumatická  oboustranná disekce vnitřní karotídy jako následek strangulace   kazuistika                

                                                                                                   

7.    Veselý V., Třeška V., Moláček J., Šmíd D., Geiger J., Gottliebová L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NOTES – budoucnost chirurgie nebo slepá cesta?

                                                                                                                                                                                                                 
2009

„Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni"

věnovaný  významnému životnímu  jubileu

prof. MUDr. Jindřicha Šebora, CSc.

Datum konání: 8.4.2009 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

 1. Třeška V.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Úvodní slovo

   

 1. Špidlen V., Vodička J., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J.

                                                                                                                                                                                                        Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice v uplynulém desetiletí

   

 1. Vodička J., Špidlen V., Klečka J., Mukenšnabl P., Brůha F., Ferda J., Šimánek V.,   Šafránek J.

                                                                                                                  Chirurgická léčba plicních karcinoidů - osmileté zkušenosti

   

 1. Klečka J., Vodička J., Špidlen V., Šimánek V., Pradl R., Ferda J.

                                                                                                                                                                                                 Akutní hnisavá mediastinitis – diagnostika a léčba na Chirurgické klinice v Plzni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       v letech 2004 - 2008

   

 1. Šimánek V., Klečka J., Třeška V., Špidlen V., Vodička J., Šafránek J.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Téma: Castlemanova choroba

   

 1. Šafránek J., Špidlen V., Vodička J., Klečka J., Šimánek V., Haas M.

                               Plicní aspergilóza2008

Program Chirurgické kliniky FN Plzeň na spolek lékařů

Datum konání: 16.5.2008 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

 1. Třeška V., Skalický T., Ferda J., Sutnar A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hemangiomy jater - diagnostika a léčba    (8 min.)

   

 1. Vodička J., Špidlen V., Houdek K.

                                                                                                                                                                                                        Tracheostomie na Chirurgické klinice FN Plzeň – Lochotín v letech 2000-2006         (8 min.)

   

 1. Čertík B., Třeška V., Křižan J., Kuntscher V., Šulc R., Čechura M., Altman P., Novák M:

                                                                                                                                                                                                        Operace vnitřních karotid v lokoregionální anestézii na Chirurgické klinice v Plzni za  uplynulých 5 let  (8 min.)

   

 1. Hasman D., Třeška V., Kuntscher V., Reischig T., Bosman R., Hes O., Trefil V.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dárce s nebijícím srdcem, multimonitorace ledvin a přežití štěpů  (8 min.)

   

 1. Šafránek J., Špidlen V., Vodička J., Šimánek V., Klečka J., Blűmlová K.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Chirurgická léčba hyperhidróz – horní hrudní sympatektomie (8 min.)

   

 1. Kulda J., Kural T., Hasman D., Novák P., Brabec M.

                                                                                                                                                                                                                                                Péče o starší nemocné v podmínkách chirurgické JIP (8 min.)

2007

Večer Chirurgické kliniky FN Plzeň věnovaný památce na
as. MUDr. Josefa Kholla

Datum konání: 9.4.2007 - 18.00 hod.
Místo konání: LF UK Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Lochotín

 

1. Třeška V., Novák M., Čertík B., Šulc R., Vachtová M., Houdek K., Šmíd D.:         Hybridní výkony u ischemické choroby dolních končetin (8 min.)

2. Sůvová B.:                                                                                                     Co přineslo poslední desetiletí v diagnostice a léčbě karcinomu prsu?    (8 min.)

3. Klečka J., Šimánek V., Kasal E., Dvořák M., Špidlen V., Vodička J., Šafránek J., Mírka H.:                                                                                                              Kontuze plicní v letech 2005-2007  (8 min.)

4. Vacek V., Kutilová J., Huml P., Matas M.:                                                   Volvulus středního střeva – neobvyklý průběh (8 min.)

5. Moláček J.: Přehled experimentálních  výzkumných projektů prováděných lékaři Chirurgické kliniky FN v Plzni (8 min.)

6. Kulda J., Kural T., Novák P., Hasman D., Brabec M.:                                         Naše zkušenosti s léčením píštělí horní části GIT (8 min.)

7. Veselý V., Geiger J., Šebor J.:                                                                Neobvyklá endoskopie