Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Domů Historie Zaměření Personál Pracoviště Poradny Semináře Výuka Věda Kontakt

Publikační činnost


 Granty

 

PUBLIKACE 2020

 

Čertík B, Opatrný V, Třeška V, Šebek J. Perioperační akutní trombóza vnitřní karotidy po všeobecném chirurgickém výkonu. Rozhl. Chir. 2020;99(3):136-139.

 

Fichtl J, Třeška V, Skalický T, Liška V, Vodička J, Duras P, Šebek J, Procházková K. Transarteriální chemoembolizace jako paliativní řešení primárních a sekundárních nádorů jater - soubor FN Plzeň 2013-2017; Onkologie. 2020;14(6):287-290.

 

Houdek K, Moláček J, Třeška V. Aorto-kavální píštěl - kazuistické sdělení. Rozhl. Chir. 2020;99(5):236-238.

 

Opatrny V, Treska V, Waloschek T, Molacek J. Littoral cell angioma of the spleen: A case report. SAGE Open Med Case Rep. 2020;8:1-4.

 

Pálek R, Rosendorf J, Malečková A, Vištejnová L, Bajcurová K, Mírka H, Tégl V, Brzoň O, Kumar A, Bednář L, Tonar Z, Hošek P, Moulisová V, Eberlová L, Třeška V, Liška V. Influence of Mesenchymal Stem Cell Administration on The Outcome of Partial Liver Resection in a Porcine Model of Sinusoidal Obstruction Syndrome. Anticancer Res. 2020;40(12):6817-6833. IF 1,994

 

Rosendorf J, Horakova J, Klicova M, Palek R, Cervenkova L, Kural T, Hosek P, Kriz T, Tegl V, Moulisova V, Tonar Z, Treska V, Lukas D, Liska V. Experimental fortification of intestinal anastomoses with nanofibrous materials in a large animal model. Sci Rep. 2020;10(1):1134. IF 3,998

 

Rosendorf J, Mírka H, Michal M, Pálek R, Šleisová G, Třeška V, Liška V. Benigní angiomyolipom jater. Rozhl Chir. 2020;99(2):91-94.

 

Rosendorf J, Liška V, Pálek R, Třeška V. Náhlé příhody břišní v těhotenství: retrospektivní studie gravidních pacientek hospitalizovaných pro bolesti břicha. Rozhl Chir. 2020;99(3):131-135.

 

Rupert K, Kural T, Skalický T, Zeithaml J, Hes O, Třeška V. Metastázy světlobuněčného karcinomu ledviny do pankreatu. Rozhl Chir. 2020;99(7):311-315.

 

Šafránek J, Třeška V, Skalický T, Kural T, Hošek P. Diferencovaný mikrokarcinom štítné žlázy - aktuální pohled. Rozhl Chir. 2020;99(11):497-501.

 

Švejdová A, Třeška V, Šafránek J, Geiger J, Bejček J. Morgagniho kýla – kazuistika. Rozhl Chir. 2020;99(7):323-325.

 

Treska V, Skala M, Prochazkova K, Svejdova A, Petrakova T, Sebek J, Riha I, Rosendorf J, Polak R, Skalicky T, Liska V. Long-term results of surgery for colorectal liver metastases in terms of primary tumour location and clinical risk factors. In Vivo. 2020;34(5):2675-2685. IF 1,541

 

Treska V, Bruha J, Liska V, Fichtl J, Prochazkova K, Petrakova T, Hosek P. Pros and cons of portal vein embolization with hematopoietic stem cells application in colorectal liver metastases surgery. In Vivo. 2020;34(5):2919-2925. IF 1,541

 

Třeška V. Chirurgická léčba hepatocelulárního karcinomu. Klin Onkol. 2020;33(Suppl 3):30-33.

 

Vodička J, Fichtl J, Šebek J, Procházková K, Skála M, Třeška V, Kormunda S, Vaňková B, Svatoň M, Topolčan O, Kučera R. Outcomes and Prognostic Factors Following Surgical Treatment of Pulmonary Metastases from Colorectal Carcinoma. Anticancer Res. 2020;40(12):7045-7051. IF 1,994

 

Vodicka J, Pesta M, Kulda V, Houfkova K, Vankova B, Sebek J, Skala M, Fichtl J, Prochazkova K, Topolcan O. Prognostic Significance of Lymph Node Examination by the OSNA Method in Lung Cancer Patients-Comparison with the Standard Histopathological Procedure. Cells. 2020;9(12):2611. IF 4,366

 

 

PUBLIKACE 2019

 

Brůha J, Treska V, Mírka H, Hosek P, Fichtl J, Skalický T, Bajcurová K, Ludvík J, Duras P, Lysák D, Liska:  V. Growth of colorectal liver metastases is not accelerated by intraportal administration of stem cells after portal vein embolization. Rozhl Chir. 2019;98(4):159-166.

Fichtl J, Třeška V, Vodička J, Skalický T, Liška V. : Léčba jaterních cyst – zkušenosti Chirurgické kliniky FN Plzeň 2009−2018. Rozhl Chir. 2019l;98(10):404-407.

Liška V, Moulisová V, Pálek R, Rosendorf J, Červenková L, Bolek L, Třeška V.  Cesta k novým játrům: Decelularizace prasečích jater a jejich znovuosídlení buňkami. Rozhl Chir. 2019;98(10):388-393.

Molacek J, Treska V, Zeithaml J, Hollan I, Topolcan O, Pecen L, Slouka D, Karlikova M, Kucera R.  Blood biomarker panel recommended for personalized prediction, prognosis, and prevention of complications associated with abdominal aortic aneurysm. EPMA J. 2019;10(2):125-135.     IF 4,661

Molacek J, Baxa J, Opatrný V, Treska V, Hollan I, Ferda J. Benefits of hybrid methods (PET/CT, PET MRI) in the diagnosis of abdominal aortic pathology. Rozhl Chir. 2019;98(11):450-456.

Molacek J, Treska V, Opatrny V, Houdek K, Certik B, Sulc R, Baxa J. Salmonella aortitis: a single center’s experience. Chirurgia 2019;32(4):160-165.

Palek R, Jonasova A, Rosendorf J, Mik P, Bajcurova K, Hosek P, Moulisova V, Eberlova L, Haidingerova L, Brzon O, Bednar L, Kriz T, Dolansky M, Treska V, Tonar Z, Vimmr J, Liska V. Allogeneic Venous Grafts of Different Origin Used for Portal Vein Reconstruction After Pancreaticoduodenectomy - Experimental Study. Anticancer Res. 2019;39(12):6603-6620.      IF 1,935

Procházková K, Vodička J, Fichtl J, Krákorová G, Šebek J, Roušarová M, Hošek P, Brookman May SD, Hes O, Hora M, Třeška V. Outcomes for Patients after Resection of Pulmonary Metastases from Clear Cell Renal Cell Carcinoma: 18 Years of Experience. Urol Int. 2019;103(3):297-302.  IF 1,401

Rosendorf J, Mírka H, Boudová L, Liška V, Třeška V. Pseudolymfom jater: překvapivý nález u pacienta s předpokládanou generalizací plicního karcinomu. Rozhl Chir. 2019;98(11):469-472.

Rosendorf J, Pálek R, Mírka H, Třeška V, Liška V. Traumata tenkého a tlustého střeva. Rozhl Chir. 2019;98(8):315-320.

Říha I, Třeška V, Nosek J, Šmíd D, Slunečko R. Vzácné příčiny akutní apendicitidy.  Rozhl Chir. 2019;98(5):189-193.

Skála M, Liška V, Třeška V. Mezenteriální divertikly tenkého střeva jako příčina náhlé příhody břišní. Rozhl Chir. 2019;98(1):27-30.

Skalický A, Vištejnová L, Dubová M, Malkus T, Skalický T, Troup O. Mixed neuroendocrine-non-neuroendocrine carcinoma of gallbladder: case report. World J Surg Oncol. 2019;17(1):55.       IF 1,966

Skalický T, Skalický A. Ruptura jater po kolapsu při akutním infarktu myokardu, resuscitaci a akutní revaskularizaci myokardu. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2019;86(6):444-446.   IF 0,456

Šafránek J, Vejvodová Š, Nasswetter J, Martínek J. Descendentní nekrotizující mediastinitida. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2019;68(1):36-40.

Třeška V, Brůha J, Skalický T, Liška V, Fichtl J, Mírka H, Korčáková E. Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Rozhl Chir. 2019;98(10):399-403.

Vyčítal O, Horský O, Rosendorf J, Liška V, Skalický T, Třeška V. Léčba poranění jater v traumacentru Fakultní nemocnice Plzeň. Rozhl Chir. 2019;98(12):488-491.

Vycital O, Pitule P, Hosek P, Kriz T, Treska V, Liska V. Expression of Serpin B9 as a Prognostic Factor of Colorectal Cancer. Anticancer Res. 2019;39(11):6063-6066.            IF 1,935

Vyčítal O, Liška V, Hadravská Š, Třeška V. Hemangiomatóza velkého omenta – kazuistika. Rozhl Chir. 2019;98(4):178-180.

Zoubková V, Třeška V, Rupert K. Madelungova choroba – kazuistika. Rozhl Chir. 2019;98(6):260-264.

 

PUBLIKACE 2018

 

Čertík B, Třeška V, Moláček J, Čechura M, Šulc R, Houdek K. Naše zkušenosti s levostranným retroperitoneálním přístupem při řešení výdutí břišní aorty. Rozhl Chir. 2018;97(2):88-93.

           

Doležal J, Vejvodová Š, Vodička J, Špidlen V. Empyém pleurální dutiny – evaluace výsledků jednoho pracoviště. Rozhl Chir. 2018;97(8):379-383.

 

Doležal J, Vodička J, Šimánek V, Šmíd D, Třeška V. Splenektomie u pacientů starších 65 let - evaluace výsledků jednoho pracoviště. Rozhl Chir. 2018;97(12):546-550.

 

Fichtl J, Skalický T, Vodička J, Třeška V, Tupý R, Hes O. Solidní pseudopapilární tumor pankreatu – vzácné onemocnění 20leté ženy. Klin Onkol. 2018;31(5):376-379.

 

Houdek K, Zeithaml J, Třeška V. Současné poznatky o regeneraci ischemických tkání a zlepšení prokrvení pomocí kmenových buněk – možnosti využití u nerevaskularizovatelné kritické končetinové ischemie. Rozhl Chir. 2018;97(9):408-413.

 

Liška V, Třeška V, Mírka H, Vyčítal O, Brůha J, Haidingerová L, Beneš J, Tonar Z, Pálek R, Rosendorf J. Možnosti experimentálního ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s ligací větví portální žíly. Rozhl Chir. 2018;97(5):239-245.

 

Moláček J, Opatrný V, Třeška V, Matějka R, Hes O. Možnosti zlepšení vlastností ledvinných štěpů od dárců s rozšířenými kritérii – experimentální studie. Rozhl Chir. 2018;97(5):193-201.

 

Molacek J, Houdek K, Opatrny V, Fremuth J, Sasek L, Treskova I, Treska V. Serious Complications of Intraosseous Access during Infant Resuscitation. European J Pediatr Surg Rep. 2018;6(1):e59-e62.

 

Moláček J, Třeška V, Čertík B, Baxa J. Indikace k otevřené chirurgické revaskularizaci viscerálního řečiště v endovaskulární éře. Rozhl Chir. 2018;97(11):487-492.       

 

Opatrny V, Molacek J, Treska V, Matejka R, Hes O. Perfusion of a kidney graft from a donor after cardiac death based on immediately started pulsatile machine perfusion – an experimental study on a small animal. Transplant Proc. 2018;50(5):1544-1548. IF 0,806

 

Pálek R, Liška V, Eberlová L, Mírka H, Svoboda M, Haviar S, Emingr M, Brzoň O, Mik P, Třeška V. Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete. Rozhl Chir. 2018;97(5):222-228.

 

Pálek R, Liška V, Třeška V, Rosendorf J, Emingr M, Tégl V, Králíčková M, Bajcurová K, Jiřík M, Tonar Z. Sinusoidální obstrukční syndrom indukovaný monokrotalinem v experimentu na velkém zvířeti – pilotní studie. Rozhl Chir. 2018;97(5):214-221.

           

Prochazkova K, Mirka H, Travnicek I, Pitra T, Kolar J, Rousarova M, Hosek P, Bajcurova K, Ferda J, Staehler M, Brookman May SD, Hes O, Hora M. Cystic appearance on imaging methods (Bosniak III-IV) in histologically confirmed papillary renal cell carcinoma (pRCC) is mainly characteristic of pRCC type 1 and might predict a relatively indolent behaviour of pRCC. Urol Int. 2018;101(4):409-416.    IF 1,508

 

Šafránek J, Geiger J, Šebek J, Hošek P. Přežití po resekci karcinomu jícnu. Prakt Lék. 2018;98(2):69-72.

 

Šmíd D, Zatloukal J, Kural T, Fichtl J, Opatrný V, Moláček J. Využití viskoelastických metod v chirurgii. Rozhl Chir. 2018;97(5):229-233.

 

Třeška V. Chirurgie jater pro metastázy kolorektálního karcinomu. Rozhl Chir. 2018;97(4):149-155.

 

Třeška V. Experimentální chirurgie – historie a současnost. Rozhl Chir. 2018;97(5):191-192.

 

Treska V, Topolcan O, Zoubkova V, Treskova I, Narsanska A, Kucera R. Perioperative Tumour Marker Levels as Prognostic Factors for Surgical Treatment of Breast Cancer Liver Metastases. Anticancer Res. 2018;38(6):3647-3652.   IF 1,865         

 

Treska V, Fichtl J, Ludvik J, Bruha J, Liska V, Treskova I, Kucera R, Topolcan O, Lysak D, Skalicky T, Ferda J. Portal Vein Embolization (PVE) Versus PVE with Haematopoietic Stem Cell Application in Patients with Primarily Non-resectable Colorectal Liver Metastases. Anticancer Res. 2018;38(9):5531-5537.      IF 1,865

Vodicka J, Mukensnabl P, Vejvodova S, Spidlen V, Kulda V, Topolcan O, Pesta M. A more sensitive detection of micrometastases of NSCLC in lymph nodes using the one-step muclein acid amplification (OSNA) method. J Surg Oncol. 2018;117(2):163-170  IF 2,886

           

Vodička J, Vejvodová Š, Pešta M, Mukenšnabl P, Špidlen V, Kulda V, Houfková K, Topolčan O. Může vyšetření lymfatických uzlin metodou One-Step Nucleic Acid Amplification zpřesnit staging plicních nádorů? Rozhl Chir. 2018;97(8):373-378.

 

Vycital O, Dubova M, Palek R, Hosek P, Branzovsky J, Treska V, Daum O, Liska V. The Impact of Immune Interaction on the Metastatic Infiltration of Colorectal Carcinoma to Lymph Nodes. Anticancer Res. 2018;38(7):4159-4167           IF 1,865

 

Zeithaml J, Třeška V, Moláček J, Havel V. Aneuryzma vnitřní pánevní tepny – kazuistika. Rozhl Chir. 2018;97(11):518-521.

PUBLIKACE 2017

 

Liska V, Treska V, Skalicky T, Fichtl J, Bruha J, Vycital O, Topolcan O, Palek R, Rosendorf J, Polivka J, Holubec L. Evaluation of Tumor Markers and Their Impact on Prognosis in Gallbladder, Bile Duct and Cholangiocellular Carcinomas - A Pilot Study. Anticancer Res. 2017;37(4):2003-2009.    IF 1,895

 

Moláček J, Třeška V, Čertík B, Čechura M, Šulc R, Opatrný V, Reischig T. Klady a rizika duální transplantace ledvin. Cas Lek Cesk. 2017;156(7):361-363.

Moláček J, Třeška V, Čertík B, Čechura M, Šulc R, Opatrný V, Reischig T. Duální transplantace ledvin - zkušenosti jednoho centra. Rozhl Chir. 2017;96(7):291-295.

 

Opatrný V, Šulc R, Moláček J, Třeška V, Čertík B, Houdek K, Zeithaml J. Aneuryzma vena poplitea. Rozhl Chir. 2017;96(2):88-91.

 

Šafránek J, Růžičková Kirchnerová O. Atypická tuberkulóza (Mycobacterium kansasii). Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2017;14(1):14–15.

 

Šafránek J, Krákorová G, Kolařík J, Chovanec Z, Hanke I, Schutzner J. Tuberkulóza na chirurgii 2016. Stud. Pneumol. Phthiseol. 2017;77(2):89-93.

 

Safranek J, Bruha J, Sebek J. Morgagni Hernia; the Advantages and Disadvantages of Laparoscopy. OAJ Case Reports. 2017;1(1):005.

 

Treska V, Daum O, Svajdler M, Liska V, Ferda J, Baxa J. Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma - a Rare Tumor and Diagnostic Dilemma. In Vivo. 2017;31(4):763-767.  IF 0,832

 

Třeška V, Skalický T, Liška V, Fichtl J, Brůha J, Skála M, Šebek J, Duras P. Hemangiomy jater - kdy indikovat invazivní léčbu. Rozhl Chir. 2017;96(4):151-155.

 

Treska V, Fichtl J, Bruha J, Liska V, Kormunda S, Finek J. Liver Resections for Colorectal Metastases in Patients Aged Over 75 Years. Anticancer Res. 2017;37(3):1529-1533.  IF 1,895

 

Vejvodova S, Spidlen V, Mukensnabl P, Krakorova G, Molacek J, Vodicka J. Solitary Fibrous Tumor - Less Common Neoplasms of the Pleural Cavity. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2017;23(1):12-18. IF 0,674

 

Vodička J, Špidlen V, Třeška V, Vejvodová Š, Doležal J, Židková A, Škorpil J. Penetrující poranění hrudníku - zkušenosti Traumacentra FN Plzeň. Rozhl Chir. 2017;96(11):463-468.

 

Vodička J, Špidlen V, Třeška V, Vejvodová Š, Doležal J, Židková A, Škorpil J. Traumatický pneumotorax – diagnostika a léčba 322 případů v pětiletém období. Rozhl Chir. 2017;96(11):457-462.

 

Zedníková I, Ňaršanská A, Hes O, Metelková A, Fiala O, Svoboda T. Nový pohled na exenteraci axily při metastáze v sentinelové uzlině. Rozhl Chir. 2017;96(8):346-352.

 

 

PUBLIKACE 2016

Brůha J, Liška V, Třeška V, Skalický T, Fichtl J, Hes O. Granulomatózní záněty v diferenciální diagnostice malignit hepatobiliárního traktu. Rozhl Chir. 2016;95(1):40-4

Brůha J, Liška V, Pálek R, Mírka H, Hošek P, Korčáková E, Bajcurová K, Fichtl J, Skalický T, Třeška V. Porovnání perkutánní a otevřené radiofrekvenční ablace metastáz kolorektálního karcinomu ve FN Plzeň v letech 2001-2015. Rozhl Chir. 2016;95(3):107-11

Černá M, Opatrný V, Nosek J, Geiger J, Třeška V, Boudová L, Buriánek V. Koincidence lymfomu tračníku a biliárního ileu – kazuistika. Rozhl Chir. 2016;95(9):377-382

Čertík B, Třeška V, Bierhanzlová J, Matějka J, Zeman J, Matějka T. Traumatická trombóza renální tepny při seat-belt injury. Acta Chir. Orthoped. Traum. Čech. 2016;83(4):274-8 IF 0,552

Fichtl J, Třeška V, Vodička J, Šulc R, Hes O, Tupý R. Castlemanova choroba – neobvyklý nález při operaci tumoru retroperitonea u mladého nemocného. Rozhl Chir. 2016;95(2):91-4

Fichtl J, Treska V, Lysak D, Mirka H, Duras P, Karlikova M, Skalicky T, Vodicka J, Topolcan O. Predictive Value of Growth Factors and Interleukins for Future Liver Remnant Volume and Colorectal Liver Metastasis Volume Growth Following Portal Vein Embolization and Autologous Stem Cell Application. Anticancer Res. 2016;36(4):1901-7 IF 1,895

Fichtl J, Vodička J, Třeška V, Skalický T, Tupý R, Šmíd D. Vzácné maligní nádory apendixu: léčba metastáz do jater – kazuistiky. Rozhl Chir. 2016;95(11):409-12

Liška V, Emingr M, Skála M, Pálek R, Troup O, Novák P, Vyčítal O, Skalický T, Třeška V. Jaterní metastázy karcinomů colon a rekta z pohledu rozdílů v klinických parametrech. Rozhl Chir. 2016;95(2):69-77

Liška V et al. Experimental surgery. Plzeň, NAVA, 2016, 544 s.

Moláček J, Brůha J, Baxa J, Opatrný V, Třeška V. Extragenitální maligní Mülleriánský karcinosarkom infiltrující dolní dutou žílu - kazuistika. Rozhl Chir. 2016;95(1):45-7

Moláček J, Třeška V, Baxa J, Kural T, Duras P. Poranění cévního systému. Plzeň, NAVA, 2016, 130 s.

Molacek J, Opatrny V, Matejka R, Baxa J, Treska V. Retrograde Oxygen Persufflation of Kidney - Experiment on an Animal. In Vivo. 2016;30(6):801-5 IF 0,832

Novák P, Vacek V, Vondráková R. Primární torze omenta u dívek předškolního věku – kazuistika. Rozhl Chir. 2016;95(5):200-2

Opatrný V, Třeška V, Moláček J, Tupý R. Gigantické aneuryzma abdominální aorty a pánevních tepen. Rozhl Chir. 2016;95(3):123-5

Šafránek J, Zdrhová L, Daum O. Bronchogenní cysta jícnu. Gastroent Hepatol. 2016;70(4):310-2

Šafránek J, Třeška V, Skalický T, Špidlen V, Doležal J, Kubačková D, Zeithaml J, Skála M, Hošek P. Karcinom štítné žlázy, desetiletý soubor. Rozhl Chir. 2016;95(11):394-7

Smid D, Kulda V, Srbecka K, Kubackova D, Dolezal J, Daum O, Kucera R, Topolcan O, Treska V, Skalicky T, Pesta M. Tissue microRNAs as predictive markers for gastric cancer patients undergoing palliative chemotherapy. Int J Oncol. 2016;48(6):2693-703 IF 3,018

Šmíd D, Kubačková D, Doležal J, Fichtl J, Pešta M, Kulda V, Daum O, Třeška V, Skalický T. Prediktivní a prognostické faktory karcinomu žaludku. Rozhl Chir. 2016;95(4):156-61

Šmíd D, Skalický T, Fichtl J, Kubačková D, Doležal J, Novák P, Svoboda T, Slouka D. Vliv paliativní chemoterapie na kvalitu života nemocných s karcinomem žaludku. Klin Onkol. 2016;29(4):279-86

Šmíd D, Novák P. Miniinvazivní výkony v chirurgii a jejich využití v dnešní době. Plzeň. lék. Sborn. 2016;82:107–11

Treska V, Certik B, Molacek J. Management of aortic graft infections – the present strategy and future perspectives. Bratisl Lek Listy. 2016;117(3):125-32 IF 0,345

Treska V. Methods to Increase Future Liver Remnant Volume in Patients with Primarily Unresectable Colorectal Liver Metastases: Current State and Future Perspectives. Anticancer Res. 2016;36(5):2065-71 IF 1,895

Třeška V, Reischig T, Hasman D, Čertík B, Moláček J, Šulc R, Čechura M, Kielberger L, Houdek K, Opatrný V. Dárce ledvin po nezvratné zástavě oběhu (DCD) - zkušenosti jednoho centra. Rozhl Chir. 2016;95(4):147-50

Treska V, Ferda J, Daum O, Liska V, Skalicky T, Bruha J. Intrahepatic biliary cystadenoma – diagnosis and treatment options. Turk J Gastroenterol. 2016;27(3):252-6 IF 0,400

Třeška V, Kolářová L, Mírka H, Daum O, Matějů J, Liška V, Koubová A, Sedláček D. Alveolární echinokokóza – vzácné onemocnění s problematickou diferenciální diagnostikou. Rozhl Chir. 2016;95(6):240-4

Třeška V, Skalický T, Třešková I, Liška V, Fichtl J, Brůha J, Korčáková E. Jaterní metastázy maligního melanomu – mají resekce nebo radiofrekvenční ablace smysl? Rozhl Chir. 2016;95(10):350-3

Vodička J, Doležal J, Vejvodová Š, Šafránek J, Špidlen V, Třeška V. Poranění hrudníku a jeho operační léčba u polytraumatizovaných nemocných v pětiletém období. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2016;83(2):123-6 IF 0,552

Vodicka J, Vejvodova S, Smid D, Fichtl J, Spidlen V, Kormunda S, Hostynek J, Molacek J. Do Weather Phenomena Have Any Influence on the Occurrence of Spontaneous Pneumothorax? Arch Bronconeumol. 2016:52(5):239-43 IF 1,771

Vyčítal O, Liška V, Geiger J, Třeška V. Diagnostika a léčba biliárního ileu. Rozhl Chir. 2016;95(2):83-6

 

 

 

PUBLIKACE 2015

Brůha J, Vyčítal O, Tonar Z, Mírka H, Haidingerová L, Beneš J, Palek R, Skala M, Třeška V, Liška V. Monoclonal antibody against transforming growth factor Beta 1 does not influence liver regeneration after resection in large animal experiments. In Vivo. 2015;29(3):327-40 IF 0,974

Černá M, Zedníková I, Ňaršanská A, Svoboda T, Hes O, Záhlava J, Hlaváčková M. Vynechání disekce axily u karcinomu prsu při pozitivní sentinelové uzlině – pilotní studie. Rozhl Chir. 2015;94(3):117-25

Černá M, Třeška V, Krčma M, Daum O, Šlauf F. Arteriovenous malformation of the thyroid gland as a very rare cause of mechanical neck syndrome: a case report. J Med Case Rep. 2015;9:3

Černá M, Novák P, Třeška V, Mukenšnabl P, Hudec A. Endometrióza apendixu s projevy akutní apendicitidy – kazuistika. Rozhl Chir. 2015;94(5):211-5

Čertík B, Třeška V, Moláček J, Šulc R. How to proceed in the case of a tumour trombus in the inferior vena cava with renal cell carcinoma. Cor et Vasa. 2015;57(2):e95-e100

Fichtl J, Třeška V, Vodička J, Skalický T, Sutnar A, Šmíd D. Současná léčba pyogenního abscesu jater – zkušenosti Chirurgické kliniky FN Plzeň. Prakt. Lék. 2015;95(1):12-5

Houdek K, Třeška V, Čertík B, Mírka H, Korčáková E, Moláček J, Šulc R, Čechura M. Initial experience of follow up of patients after the endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms using contrast-enhanced ultrasound. Cor et Vasa. 2015;57(2):e121-6

Kubačková D, Nosek J, Třeška V, Vacek V, Pizingerová K. Střevní volvulus způsobený požitím magnetických kuliček: neočekávané riziko u dětí. Rozhl Chir. 2015;94(5):204-6

Moláček J, Třeška V, Čertík B, Baxa J, Houdek K, Opatrný V. An aortoenteric and a graft-enteric fistula – a severe acute abdominal event. Cor et Vasa. 2015;57(2):e108-14

Rupert K, Třeška V. Maligní mezoteliom v peritoneální dutině – kazuistika. Rozhl Chir. 2015;94(4):166-9

Šafránek J, Špidlen V, Šimánek V, Vodička J, Široký J, Doležal J, Šmíd D. Zlomeniny sterna, operační léčba. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2015;82(1):76-9. IF 0,415

Šafránek J, Geiger J, Veselý V, Kubačková D, Šmíd D. Operace žaludku v současnosti. Prakt. Lék. 2015;95(6):249-52

Šmíd D, Skalický T, Doležal J, Kubačková D, Fichtl J. Surgical treatment of gastric cancer. Bratisl Lek Listy. 2015;116(11):666-70.

Šmíd D, Novák P, Fichtl J, Slouka D. Využití vlhké terapie při řešení komplikace kolostomie. Léčba ran. 2015;2(4):20-2

Třeška V, Černá M, Třešková I, Kydlíček T. Prognostic factors of breast cancer liver metastasis surgery. Arch Med Sci. 2015;11(3):683-5 IF 2,030

Třeška V. České chirurgické kongresy. Rozhl Chir. 2015;94(9):347-8

Vodička J. et al. Traumatologie hrudníku. Praha, Galén, 2015, 241 s.

Zedníková I, Černá M, Hlaváčková M, Hes O. Fyloidní nádory prsu. Rozhl Chir. 2015;94(1):4-7

Zedníková I, Černá M, Ňaršanská A, Svoboda T, Hes O. Nový pohled na opakované chirurgické výkony u karcinomu prsu se zaměřením na pozitivitu resekčních okrajů. Onkologie. 2015; 9(2):67-9

Zeithaml J, Třeška V, Moláček J, Heidenreich F. Cysta ductus choledochus. Rozhl Chir. 2015;94(9):379-82

 

PUBLIKACE 2014

 

Čertík B, Třeška V. Proč je tumor karotického glomu nebezpečný? Rozhl Chir. 2014;93(10):512-515

Liška V, Pálek R, Třeška V, Glanc D, Svobodová M. Analýza komplikací a klinicko-patologických faktorů ve vztahu k laparoskopické cholecystektomii. Rozh Chir. 2014;93(3):123-131

Moláček J, Mareš J, Třeška V, Houdek K, Baxa J. Proteomic analysis of the abdominal aortic aneurysma wall. Surg Today. 2014;44(1):142-151 IF 1,208

Moláček J, Třeška V, Baxa J, Opatrný V. Neurogenní tumory retroperitonea. Rozh Chir. 2014;93(5):274-277

Moláček J, Třeška V, Baxa J, Čertík B, Houdek K. Acute Conditions Caused by Infectious Aortitis. Aorta. 2014;2(3):93-99

Šafránek J, Geiger J, Veselý V, Vodička J, Třeška V. Esophageal stents for less invasive treatment of mediastinitis. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014;9(1):1-5 IF 0,757

Šimánek V, Klečka J, Třeška V, Ohlídalová K, Mírka H. Radiofrequency ablation of non-resectable lung tumors. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014;158(3):451-4 IF 1,661

Šmíd D, Skalický T, Doležal J, Kubačková D, Fichtl J, Pešta M, Windrichová J, Svoboda T, Kulda V,  Daum O. Karcinom žaludku – komplexní pohled na nemocného. Practicus. 2014;13(2):14-17

Šmíd D, Novák P, Fichtl J, Opatrný V, Bludovský D. Cerebral salt wasting syndrom (CSWS) – nezvyklá kazuistika z chirurgického pracoviště. Rozhl Chir. 2014;93(11):549-553

Třeška V, Šafránek J, Lysák D, Mírka H, Skalický T, Šlauf F, Hes O. A complex oncosurgical approach to increasing the resectability of colorectal cancer metastases – a case report. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014;158(1):154 -157 IF 1,661

Třeška V, Duras P, Mírka H, Skalický T, Vyčítal O, Brůha J, Opatrný V, Liška V, Sutnar A. Transarteriální chemoembolizace pomocí „drug eluting beads (TACE DEB)“ u nemocných s radikálně neodstranitelným hepatocelulárním karcinomem (HCC). Rozhl Chir. 2014;93(1):63-69

Třeška V, Černá M, Liška V, Třešková I, Ňaršanská A, Brůha J. Surgery for Breast Cancer Liver Metastases – Factors Determining Results, Anticancer Res. 2014;34(3):1281-1286 IF 1,872

Třeška V, Hora M, Čertík B, Moláček J, Houdek K, Náhlík J, Stránský P. Jednodobý výkon u aneuryzmatu břišní aorty a renálního karcinomu. Rozhl Chir. 2014;93(8):424-427

Třeška V, Skalický T, Ferda J, Fínek J, Liška V. Resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu – současnost a perspektivy. Rozhl Chir. 2014;93(12):568-570

Třeška V, Liška V, Fichtl J, Lysák D, Mírka H, Brůha J, Duras P, Třešková I, Náhlík J, Šimánek V, Topolčan O. Portal Vein Embolisation with Application of Haematopoietic Stem Cells in Patients with Primarily or Non-resectable Colorectal Liver Metastases. Anticancer Res. 2014;34(12):7279-7286 IF 1,872

Vejvodová Š, Vodička J. Spontánní pneumomediastinum (Hammanův syndrom). Rozhl Chir. 2014;93(8):436-438

Vodička J, Špidlen V, Šimánek V, Šafránek J, Fichtl J, Mukenšnabl P, Roušarová M. Plicní metastázy – dvanáctileté zkušenosti s chirurgickou léčbou. Rozhl Chir. 2014;93(4):194-201

Vodička J, Špidlen V, Fichtl J, Mukenšnabl P, Šefrhansová L, Roušarová M, Hora M. Role plicní metastazektomie v léčbě diseminovaného světlobuněčného renálního karcinomu. Ces Urol. 2014;18(2):112-118

Vodička J a kol. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha, Karolinum, 2014, 317 s.

Vodička J, Špidlen V, Třeška V, Fichtl J, Šimánek V, Šafránek J, Vejvodová Š, Mukenšnabl P, Topolčan O. Surgical Treatment of Colorectal Cancer Pulmonary Metastases: 12-year Results. Anticancer Res. 2014;34(8):4239-4245 IF 1,872

Zedníková I, Šafránek J, Hlaváčková M, Hes O, Svoboda T. Sarkom hrudní stěny po ozáření pro karcinom prsu – kazuistika. Rozhl Chir. 2014;93(7):396-400

 

 

 

PUBLIKACE 2013

 

Čertík B, Třeška V, Moláček J, Šulc R, Čechura M. Operace na vnitřních karotidách v lokoregionální anestezii na Chirurgické klinice v Plzni za uplynulých 10 let (2002-2011). Rozhl Chir. 2013;92(4):185-189

 

Čertík B, Třeška V, Šlauf F, Šulc R, Čechura M, Moláček J. Pozdní selhání endovaskulárního řešení aneuryzmatu abdominální aorty – diagnostika a léčba. Rozhl Chir. 2013;92(8):443-449

 

Fichtl J, Třeška V, Vodička J, Tupý R. Duplikatura žlučníku – vzácný nález. Rozhl Chir. 2013;92(4):209-211

 

Houdek K, Moláček J, Třeška V, Křížková V, Eberlová L, Boudová L, Nedorost L, Tolinger P, Kočová J, Kobr J, Baxa J, Liška V, Witter K, Tonar Z. Focal histopathological progression of porcine experimental abdominal aortic aneurysm is mitigated by atorvastatin. Int Angiol. 2013;32(3):291-306   IF 1,652

 

Liška V, Rosenberg J, a kol. Experimentální chirurgie – nové technologie v medicíně. 1. díl. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, 2013

 

Liška V, Rosenberg J, a kol. Experimentální chirurgie – nové technologie v medicíně. 2. díl. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, 2013

 

Moláček J, Třeška V, Baxa J, Ferda J, Křižan J, Houdek K. Primární aortoduodenální píštěl (PADF). Rozhl Chir. 2013;92(1):27-30

 

Moláček J, Třeška V, Kasík M, Houdek K, Baxa J. Correlation between atmospheric pressure changes and abdominal aortic aneurysm rupture. Surg Today. 2013;43(9):1003-1007   IF 0,963

 

Rupert K, Nosek J, Polák M, Třeška V. Chronické bolesti břicha s raritní příčinou. Rozhl Chir. 2013;92(10):569-572

 

Šafránek J, Geiger J, Klečka J, Skalický T, Špidlen V, Veselý V, Vodička J. Mediastinitida po perforaci jícnu. Rozhl Chir. 2013;92(4):195-200

 

Šimánek V, Klečka J, Třeška V, Pešek M, Bednářová V. Kombinovaný výkon plicní resekce a radiofrekvenční ablace nádorů plic – kazuistiky. Rozhl Chir. 2013;92(4):205-208

 

Třeška V, Skalický T, Sutnar A, Václav L, Fichtl J, Kinkorová J, Vachtová M, Ňaršanská A. Prognostic importance of some clinical and therapeutic factors for the effect of portal vein embolization in patients with primarily inoperable colorectal liver metastases, Arch Med Sci. 2013;9(1):47-54   IF 1,214

 

Třeška V, Čertík B, Čechura M, Moláček J, Šulc R, Houdek K. Lerichův syndrom. Rozhl Chir. 2013;92(4):190-193

 

Třeška V, Koza V, Lysák D, Šlauf F, Mírka H, Sutnar A, Skalický T, Fichtl J, Ferda J. Portal vein embolization and application of autologous stem cells in patients with primary unresectable liver tumours. Bratisl Lek Listy. 2013;114(7):389-393   IF 0,345

 

Třeška V, a kol. Traumatologie břicha a retroperitonea. Plzeň, NAVA, 2013

 

Třeška V, Vodička J, Špidlen V, Skalický T, Fichtl J, Šimánek V, Šafránek J, Sutnar A, Brůha J. Jaterní a plicní metastázy kolorektálního karcinomu – zkušenosti Chirurgické kliniky FN v Plzni. Rozhl Chir. 2013;92(9):488-493

 

Třeška V, Fichtl J, Lysák D, Šlauf F, Liška V, Sutnar A, Skalický T, Ferda J, Duras P, Brůha J, Fínek J. Nové možnosti jaterní chirurgie u primárně neoperabilních nádorů jater. Onkologie 2013;7(5):231-235

 

Vodička J, Špidlen V, Šimánek V, Šafránek J, Skalický T, Fichtl J, Mukenšnabl P, Roušarová M. Surgical therapy of pulmonary metastases - 10-year results. Bratisl Lek Listy. 2013;114(4):218-224   IF 0,345

 

PUBLIKACE 2012

  

Černá M, Šulc R, Kacerovská D. Kýla v jizvě po laparoskopii komplikovaná perforovanou gangrenózní apendicitidou – kasuistika. Rozhl Chir. 2011;90(9):519-522

               

Houdek K. Farmakologické ovlivnění modelového aneuryzmatu břišní aorty – experiment na zvířeti, prvotní výsledky. Rozhl Chir. 2012;91(9):475-480

Liška V, Sutnar A, Holubec L jr, Vrzalová J, Třeška V, Skalický T, Pešta M, Kormunda S, Fínek J, Roušarová M, Topolčan O. Matrix metalloproteinases and their inhibitors in correlation to proliferative and classical tumour markers during surgical therapy of colorectal liver metastase. Bratisl Lek Listy. 2012;113(2):108-113   IF 0,345

Liška V, Třeška V, Sutnar A, Holubec L jr, Skalický T, Pešta M, Kormunda S, Fínek J, Roušarová M, Topolčan O. Matrix metalloproteinases and their inhibitors in correlation to proliferative and classical tumour markers during surgical therapy of colorectal liver metastase. Gastroenterologie a hepatologie. 2012;66(1):44-50

Liška V, Třeška V, Mírka H, Kobr J, Sýkora R, Skalický T, Sutnar A, Brůha J, Fiala O, Vyčítal O, Pitule P, Chlumská A, Holubec L jr, Kormunda S, Trefil L, Racek J, Matějovič M. Administration of bisphosphonates for malignant hepatic tumor with hypercalcemia. Hepatogastroenterology. 2012;59(114):496-500   IF 0,677

Liška V, Třeška V, Mírka H, Kobr J, Sýkora R, Skalický T, Sutnar A, Vyčítal O, Brůha J, Pitule P, Chlumská A, Racek J, Beneš J, Holubec L jr. Inhibition of transforming growth factor beta-1 augments liver regeneration after partial portal vein ligation in a porcine experimental model. Hepatogastroenterology. 2012;59(113):235-240   IF 0,677

Liška V, Vyčítal O, Daum O, Novák P, Třeška V, Brůha J, Pitule P, Holubec L jr. Infiltration of colorectal carcinoma by S100+ dendritic cells and CD57+ lymphocytes as independent prognostic factors after radical surgical treatment. Anticancer Res. 2012;32(5):2129-2132   IF 1,656

Liška V, Třeška V, Mírka H, Beneš J, Vyčítal O, Brůha J, Pitule P, Skalický T, Sutnar A, Chlumská A, Racek J, Trefil L, Fínek J, Holubec L jr. Immediately preoperative use of biological therapy does not influence liver regeneration after large resection – porcine experimental model roth monoclonal antibody against epidermal growth factor. In vivo. 2012;26(4):683-691   IF 1,264

Moláček J, Houdek K, Baxa J, Třeška V, Ferda J. Favoriserbare chirurgische Therapie von Varizen der unteren Extremitäten bei Patienten mit Klippel-Trenaunay-Syndrom. Zentralbl Chir. 2012;137(5):491-494   IF 1,023

Moláček J, Třeška V, Houdek K, Baxa J, Čertík B, Křižan J. Poranění cévního systému. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2012;79(5):451-454

Novák P, Liška V, Třeška V, Kopalová J, Vyčítal O, Brůha J. Klinické prognostické faktory kolorektálního karcinomu po jeho radikální léčbě. Rozhl Chir. 2012;91(4):219-222

Rupert K, Kural T, Skalický T, Třeška V, Duras P. Pancreatic metastases from renal cell carcinoma. Pancreatic Dis Ther 2012;2(2):103-107

Skalický T, Třeška V. Fatální komplikace cholecystektomie. Interní Med. 2012;14(6 a 7):264-266

Šafránek J, Špidlen V, Skalický T, Vodička J, Martínek J, Andrle P. Descendentní nekrotizující mediastinitida – chirurgická léčba. Rozhl Chir. 2012;91(7):362-367

Šmíd D, Moláček J, Veselý V, Třeška V. Natural oriffice transluminal endoscoping surgery – transgastric approach, Bratisl Lek Listy. 2012;113(8):459-464   IF 0,345

Třeška V, Hynek M, Fichtl J, Liška V, Skalický T, Sutnar A. Effects of liver tumor and post-ablation necrosis volume on the result of radiofrequency ablation. Hepatogastroenterology. 2012;59(117):1537-1540   IF 0,677

Třeška V, Liška V, Skalický T, Sutnar A, Třešková I, Ňaršanská A, Černá M. Non-colorectal liver metastases: surgical treatment options. Hepatogastroenterology. 2012;59(113):245-248   IF 0,677

Třeška V, Skalický T, Liška V, Sutnar A, Ferda J, Mírka H, Šlauf F, Kreuzberg B, Fichtl J. Prognostic value of the number and volume of liver tumours on portal vein embolization outcomes. Hepatogastroenterology. 2012;59(114):448-452   IF 0,677

Třeška V, Šlauf F, Čertík B, Šulc R, Čechura M, Moláček J, Hájek T, Houdek K. Traumatická ruptura  hrudní aorty. Rozhl Chir. 2012;91(10):535-538

Třeška V, Čertík B, Moláček J, Houdek K, Čechura M, Šulc R, Fichtl J, Doležal J, Polák M. Infekce cévních rekonstrukcí v aortofemorální oblasti. Rozhl Chir. 2012;91(11):597-600

 

Veselý V, Třeška V, Moláček J, Šmíd D. Laparoskopie čistým transgastrickým NOTES přístupem v porovnání s klasickou laparoskopií. Rozhl Chir. 2012;91(2):77-80

Vodička J, Špidlen V, Šimánek V, Šafránek J, Třeška V, Skalický T, Sutnar A, Fichtl J, Mukenšnabl P. Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu – desetileté výsledky. Rozhl Chir. 2012;91(2):81-86

Vodička J, Špidlen V, Bierhanzlová J, Kuntscher V, Kastner J, Svoboda K. Penetrierende laryngotracheale Verletzung beim Suizid. Unfallchirurg. 2012;115(7):649-652   IF 0,610

Vodička J, Špidlen V, Klečka J, Šafránek J, Šimánek V, Fichtl J. Katameniální pneumotorax – kazuistiky z vlastního pracoviště v období 10 let. Rozhl Chir. 2012;91(10):554-557

Zedníková I, Třešková I, Schmiedhuber P, Hes O. Komplikace augmentace – kasuistika. Rozhl Chir. 2012;91(8):435-437

 

PUBLIKACE 2011

 

Černá M, Šulc R, Kacerovská D. Kýla v jizvě po laparoskopii komplikovaná perforovanou gangrenózní apendicitidou – kasuistika. Rozhl Chir. 2011;90(9):519-522    

Černá M, Ňaršanská A, Třeška V, Kučera R, Topolčan O. IGF1 a nádorové markery ve stádiích nádoru prsu. Rozhl Chir. 2011;90(12):688-694

                   

Čertík B, Třeška V, Horský J. Vysoký chronický ileus a výduť subrenální aorty – zajímavá kasuistika. Rozhl Chir. 2011;90(9):496-498

                   

Liška V, Holubec L jr, Třeška V, Vrzalová J, Skalický T, Sutnar A, Kormunda S, Brůha J, Vyčítal O, Fínek J, Pešta M, Pecen L, Topolčan O. Evaluation of tumour markers as differential diagnostic tool in patients with suspicion of liver metastases from breast cancer. Anticancer Res. 2011;31(4):1447-1451   IF 1,656

                   

Liška V, Třeška V, Mírka H, Vyčítal O, Brůha J, Pitule P, Skalický T, Sutnar A, Beneš J, Kobr J, Chlumská A, Racek J, Trefil L. Liver parenchyma regeneration in connection with extended surgical procedure – experiment on large animal. ScienceMED 2011;2(5):461-467

                   

Moláček J, Třeška V, Kobr J, Houdek K, Holubec L jr, Baxa J. Determination of adhesion molecules as a marker for inflammatory response in animal serum with experimentally created abdominal aortic aneurysma (AAA). Cardiovascular Continuum 2011;2:9-13

                   

Moláček J, Baxa J, Houdek K, Třeška V, Ferda J. Assessment of abdominal aortic aneurysm wall disensibility with electrocardiography - gated computed tomography. Ann Vasc Surg. 2011;25(8):1036-1042   IF 1,332

                   

Ňaršanská A, Třeška V, Mírka H, Mukenšnabl P, Chlumská A. Caroliho nemoc – dilatace intrahepatálních žlučových cest. Rozhl Chir. 2011;90(5):281-284

                   

Novák P, Liška V, Kural T, Brabec M, Kulda J, Třeška V. Hodnocení prognózy těžké sekundární peritonitidy. Rozhl Chir. 2011;90(10):543-548

                   

Rupert K, Špidlen V, Duras P. Poranění slinivky břišní. Rozhl Chir. 2011;90(9):499-503

                   

Skalický T, Třeška V, Sutnar A, Liška V, Duras P, Šlauf F, Koželuhová J. Nenádorové stenózy žlučových cest. Rozhl Chir. 2011;90(8):446-449

                   

Skalický T, Třeška V, Šnajdauf J, Kala Z, a kol. Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha, Maxdorf, 2011

                   

Sutnar A, Liška V, Pešta M, Třeška V, Topolčan O, Skalický T, Kormunda S, Holubec L. jr. New clinical scoring system for prognosis of early recurrence of colorectal liver metastases after surgical treatment. Hepatogastroenterology. 2011;58(109):1286-1290   IF 0,68

                   

Šmíd D, Novák P, Liška V, Třeška V. Pilonidální sinus – chirurgická léčba na našem pracovišti. Rozhl Chir. 2011;90(5):301-305

                   

Šafránek J, Špidlen V, Vodička J. Mediastinální cysty, chirurgické řešení. Rozhl Chir. 2011;90(5):277-280

                   

Šafránek J, Klečka J, Chytra I, Altman P, Brůha F. Tracheální ruptura po endotracheální inkubaci. Praktický lékař 2011;91(4):218-221

                   

Třeška V, Topolčan O, Vrzalová J, Skalický T, Sutnar A, Liška V, Fichtl J, Ňaršanská A, Ferda J, Třešková I, Mírka H, Kreuzberg B. Predictive Value of Serum Biomarkers in Patients After Portal Vein Embolization (PVE): A Pilot Study. Anticancer Res. 2011;31(1):339-344   IF 1,656

                   

Třeška V, Topolčan O, Kočová J, Moláček J, Houdek K, Tonar Z, Vrzalová J, Třešková I, Křížková V, Boudová L. Plazmatické hladiny prozánětlivých cytokinů u aneuryzmatu abdominální aorty. Rozhl Chir. 2011;90(1):4-13

                   

Třeška V, Topolčan O, Vrzalová J, Šlauf F, Liška V, Skalický T, Sutnar A, Fichtl J, Ňaršanská A, Vachtová  M. Mohou nádorové markery předpovídat výsledek embolizace větve portální žíly u nemocných s primárně inoperabilním nádorem jater? Rozhl Chir. 2011;90(5):285-289

                   

Třeška V, Sutnar A, Mukenšnabl P, Maňáková T, Sedláček D, Mírka H, Ferda J. Liver abscess in human toxocariasis. Bratisl Lek Listy. 2011;112(11):644-647   IF 0,345

                   

Třeška V. Etapové výkony zvyšují resekabilitu jaterních metastáz. Medicína a umění 2011;4(17):34-35

                   

Vacek V. Nejčastější kýly v dětském věku. Vox pediatriae 2011;3(11):22-24

                   

Vodička J, Špidlen V, Šimánek V, Šafránek J, Fichtl J, Mukenšnabl P, Fínek J, Roušarová M. Možnosti a výsledky chirurgické léčby plicních metastáz světlobuněčného (konvenčního) renálního karcinomu. Klin Onkol. 2011;24(4):293-297

                   

Vodička J, Špidlen V, Klečka J, Šimánek V, Šafránek J, Mukenšnabl P. Chirurgische Behandlung von Lungenkarzinoiden – Zehnjahresergebnisse. Zentralbl Chir. 2011;136(6):598-603   IF 0,817             

                   

Vodička, J. Je něco nového v léčbě spontánního pneumotoraxu? Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 11, s. 625-630.

                   

Zedníková I, Sůvová B, Hlaváčková M, Hes O. Obtížná diagnostika karcinomu prsu. Rozhl Chir. 2011;90(7):419-424

 

 

 

PUBLIKACE 2010                  

 

Čertík B, Třeška V, Křižan J, Šulc R, Čechura M, Kuntscher V, Moláček J. Operace na vnitřních karotidách v lokoregionální anestezii na chirurgické klinice v Plzni za uplynulých 7 let. Diskuse nad AHA a ESVS guidelines. Rozhl Chir. 2010;89(1):4-8

                     

Kulda J, Kural T, Hasman D, Novák P, Brabec M. Léčba píštělí orální části gastrointestinálního traktu na chirurgické jednotce intenzivní péče. Rozhl Chir. 2010;89(7):421-426

                     

Liška V, Novák P, Třeška V, Holubec L, Maňasová M. Moderní algoritmy diagnostiky a léčby anorektálních píštělí na klinickém pracovišti – kasuistiky. Rozhl Chir. 2010;89(3):208-214

                     

Moláček J, Houdek K, Baxa J, Čertík B, Třeška V. Infekční onemocnění aorty a velkých tepen způsobené bakterií Salmonella enteritidis. Cor Vasa. 2010;52(1-2):67-70

                     

Moláček J, Baxa J, Houdek K, Ferda J, Třeška V. Bilateral Pos-Traumatic Carotid Dissection as a Result of a Strangulation Injury – Case Report. Ann Vasc Surg. 2010;24(8):1133.e9-1133.e11   IF 1,169

                     

Novák P, Liška V, Třeška V, Maňasová M. Opakované chirurgické výkony jako zásadní součást léčby recidivujícího kolorektálního karcinomu – kasuistika. Rozhl Chir. 2010;89(2):130-134

                     

Rupert K, Třeška V, Houdek K, Nosek J, Duras P. Invaginace tenkého střeva v dospělosti. Rozhl Chir. 2010;89(7):417-420

                     

Skalický T, Třeška V, Špidlen V, Vodička J, Sutnar A, Liška V, Klečka J, Šimánek V, Šafránek J, Fichtl J, Polák M. Chirurgická léčba jaterních a plicních metastáz kolorektálního karcinomu. Rozhl Chir. 2010;89(4):253-255

                     

Šafránek J, Špidlen V, Klečka J, Vodička J, Mukenšnabl P, Šafránková Z. Chirurgická léčba plicní aspergilózy, vybrané případy. Stud Pneumol Phthiseol. 2010;70(2):76-80

                     

Třeška V, Liška V, Skalický T, Sutnar A, Šmíd D, Ňaršanská A, Vachtová M, Třešková I, Brůha J, Vyčítal O. Jaterní metastázy jiného než  kolorektálního původu. Rozhl Chir. 2010;89(3):202-207

                     

Třeška V, Čertík B, Kuntscher V, Šulc R, Moláček J, Houdek K, Šlauf F, Novák M, Třešková I, Ňaršanská A. Aneuryzma abdominální aorty – dlouhodobé výsledky léčby. Rozhl Chir. 2010;89(5):300-305

                     

Třeška V, Skalický T, Sutnar A, Liška V, Ferda J, Mírka H, Šlauf F, Duras P, Kreuzberg B. Problematika embolizace větve portální žíly u nemocných s primárně neoperabilními nádory jater. Rozhl Chir. 2010;89(9):456-460

                     

Třeška V, Čertík B, Šlauf F, Kuntscher V, Šulc R, Houdek K, Třešková I, Ňaršanská A. Hybridní výkony u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin. Vaskulární medicína 2010;2(3):116-119

 

Zedníková I, Kuntscher V, Schmiedhuber P, Daum O. Mucinózní adenokarcinom apendixu – kasuistika. Rozhl Chir. 2010;89(11):682-684

 

PUBLIKACE 2009

                           

Houdek K., Šulc R., Třeška V., Moláček J.: Náhodný nález maligního onemocnění při operačním řešení nezvyklé příčiny střevní obstrukce u pacientky po transplantaci ledviny, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 4, s. 189-191

                           

Klečka J., Šimánek V., Vodička J., Špidlen V., Pradl R., Ferda J.: Akutní mediastinitis – optimální diagnostická a léčebná opatření, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 5, s. 253-258

                           

Liška V., Slowik P., Eggenhofer E., Třeška V., Renner F., Popp F.C., Mírka H., Kobr J., Sýkora R., Schlitt H.J., Holubec L.jr., Chlumská A., Skalický T., Matějovič M., Dahlke M.H.: Importal Injection of Porcine Multipotent Mesenchymal Stromal Cells Augments Liver Regeneration after Portal Vein Embolization, In Vivo, Řecko, 2009, 23, s. 229-236  IF 1,2

                           

Liška V., Třeška V., Mírka H., Kobr J., Sýkora R., Skalický T., Sutnar A., Brůha J., Fiala O., Vyčítal O., Chlumská A., Holubec L.jr., Matějovič M.: Interleukin-6 Augments Activation of Liver Regeneration in Porcine Model of Partial Portal Vein Ligation, Anticancer Research, 2009, 29, 2371-2378           IF 1,7

                           

Liška V., Třeška V., Skalický T., Mírka H., Kobr J., Sýkora R., Sutnar A., Brůha J., Vyčítal O., Fiala O., Chlumská A., Holubec L.jr., Matějovič M: Cytokines and liver regenertion after partial portal vein ligation in porcine experimantal model, Bratislava Medical Journal, 2009, 110, 0006-9248/2009, s. 447-453   IF 0,05

                           

Liška V., Třeška V., Holubec L.jr., Mírka H., Skalický T., Sutnar A., Fínek J., Topolčan O.: Dispenzární péče o nemocné po chirurgické léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu, Referátový výběr z onkologie, 2009, 3, 4, s. 63-70

                           

Moláček J., Třeška V., Kobr J., Čertík B., Skalický T., Kuntscher V.: Optimization of the Model of Abdominal Aortic Aneurysm – Experiment in an Animal Model, Journal of Vascular Research, Švýcarsko, 2009, 46, s. 1-5   IF 2,505

                           

Moláček J.: Ošetření najčastějších úrazů v ordinaci praktického lékaře, Medicína pro praxi, 2009, 6, 4, s. 200-201

                           

Rupert K., Holubec L.jr., Nosek J.,Houidek K., Topolčan O.: Význam cytokeratinového markeru TPS v pooperačním sledování nemocných s kolorektálním karcinomem, Rozhledy v chirurgii, 2009,  88, 8, s. 428-433

                           

Skalický T., Třeška V., Sutnar A., Liška V.: Laparoskopické postupy v chirurgii jaterních metastáz, Referátový výběr z onkologie, 2009, 3, 4, s. 57-59

                           

Skalický T., Třeška V., Sutnar A., Liška V.: Komplexní léčba sekundárních nádorů jater, Referátový výběr z onkologie, 2009, 3, 4, s. 52-56

                           

Skalický T., Třeška V., Sutnar A.: Radiofrekvenční ablace sekundárních jaterních tumorů, Referátový výběr z onkologie, 2009, 3, 4, s. 60-62

                           

Skalický T., Třeška V., Sutnar A., Liška V., Horský J., Ferda J., Mírka H.: Cystadenom jater, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 12, s. 730-734

                           

Sutnar A., Třeška V., Liška V., Šmíd D., Skalický T.: Vývoj laparoskopie v chirurgii jater, Postgraduální medicína, 2009, 11, 8, s. 837 - 842

                           

Šafránek J., Pešta M., Holubec L.jr., Kulda V., Dreslerová J., Vrzalová J., Topolčan O., Pešek M., Fínek J., Třeška V.: Expression of MMP-7, MMP-9, TIMP-1 and TIMP-2 mRNA in Lung Tissue of Patients with Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) and Benign Pulmonary Disease, Anticancer Research, 2009, 29, 7, s. 2513-2517        IF 1,7                                                                  

                           

Šimánek V., Třeška V., Klečka J., Špidlen V., Vodička J.: Pozdně diagnostikovaná ruptura bránice – kazuistika, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 5, s. 262-263

                           

Šmíd D., Skalický T., Třeška V.: Přínos ultrasonografie břicha v diagnostice akutní apendicitídy – naše zkušenosti, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 8, s. 466-468

                           

Třeška V., Kobr J., Hasman D., Racek J., Trefil L., Reischig T., Hes O., Kuntscher V., Moláček J., Třešková I.: Ischemicko-reperfúzní poškození ledvin transplantovaných z nebijícího dárce (NHBD) – mají antioxidanty nebo protizánětlivé léky význam v jeho prevenci? Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 2, s. 65-68

                           

Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Liška V.: Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 2, s. 69-74

                           

Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Kuntscherová J.: Hepatolitiáza – vzácné onemocnění v naší populaci, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 31, 115-118

                           

Třeška V., Topolčan O., Kormunda S., Liška V., Holubec L.jr.: Preoperative Tumor Markers as Prognostic Factors of Colorectal Liver Metastases, Hepato-Gastroenterology, 2009, 56, s. 317 – 320    IF 0,756

                           

Třeška V., Hes O., Němcová J.: Liver tuberculoma, Bratislavské Lekárske Listy, 2009, 110, 6, s. 363-365

                           

Třeška V., Hora M., Ferda J., Hes O., Ňaršanská A., Matkovčík Z.: Nádorový trombus dolní duté žíly u karcinomu ledviny, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 4, s. 196-199

                           

Třeška V., Kobr J., Hasman D., Racek J., Trefil L., Reischig T., Hes O., Kuntscher V., Moláček J., Třešková I.: Ischemia-reperfusion injury in kidney transplantation from non-heart-beating donor – do antioxidants or antiinflammatory drugs play any role? Bratislavské Lékarske Listy, 2009, 110, 3, s. 133-136

                           

Třeška V., Skalický T.: Chirurgická léčba jaterních metastáz, Referátový výběr z onkologie, 2009, 1-2, s. 76-83

                           

Vachtová M., Třeška V., Sůvová B., Hes O., Ebelenderová D.: Karcinom prsu u nemocné po transplantaci ledviny – kazuistika, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 11, s. 687-690

                           

Vodička J., Špidlen V., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J.: Využití KLS Martin Nd: YAG laseru MY 40 1.3 v plicní chirurgii, Rozhledy v chirurgii, 2009, 88, 5, s. 248-252

                           

Vodička J., Špidlen V., Kravec M., Ferda J., Mukenšnábl P.: Oboustranný spontánní pneumotorax – chybný léčebný postup, Časopis lékařů českých, 2009, 148, 7, s. 323-325

                           

 

 

                           

PUBLIKACE  2008

Čertík B, Třeška V, Moláček J. Ruptura aneuryzmatu břišní aorty do dolní duté žíly. Rozhl Chir. 2008;87(6):301-3

      

Čertík B, Třeška V, Kuntscher V, Moláček J. Chirurgické řešení synchronního výskytu aneuryzmatu břišní aorty a nádorů ledvin na Chirurgické klinice FN v Plzni v letech 2006-2007. Rozhl Chir. 2008;87(12):639-42

 

Čertík B, Třeška V, Křižan J, Kuntscher V, Šulc R, Čechura M, Moláček J, Altman P, Novák M. Internal carotid artery surgery in regional anaesthesia at the clinic of surgery in Pilsen during the past 5 years. Angiol Sosud Khir. 2008;14(1):93-8

 

Kuntscher V, Třeška V, Novák M, Šlauf F, Čertík B, Křižan J, Šulc R, Moláček J. Hybrid Procedures in the Treatment of Pseudoaneurysms of the Aortic Arch – Case Report. Rozhl Chir. 2008;87(7):384-7

 

Kuntscher V, Kural T, Třeška V, Štěpán M, Ferda J. Poranění pankreatu IV./V. stupně. Rozhl Chir. 2008;87(12):651-83

 

Liška V, Třeška V, Mírka H, Skalický T, Sutnar A, Ferda J. Strategie léčby neparazitárních benigních cyst jater. Rozhl Chir. 2008;87(10):512-6

 

Moláček J, Třeška V, Baxa J, Duras P, Veselý V. Plegmasia cerulea dolens as a complication of a severe form of acute hemorrhagic-necrotizing pankreatitis. Blood Coagul Fybrinolysis. 2008;19(1):98-100

 

Moláček J, Třeška V, Čertík B, Křižan J, Kuntscher V, Novák M, Duras P, Hes O. Řešení aneuryzmat lienální tepny na Chirurgické klinice v Plzni v letech 2002-2007. Rozhl Chir. 2008;87(3):141-4

 

Novák P, Brabec M, Novák I, Maňasová M. Oboustranný pleurální výpotek jako komplikace zavedení centrálního žilního katétru – kasuistika. Rozhl Chir. 2008;87(2):65-7

Skalický T, Třeška V, Martínek K, Mukenšnábl P, Sutnar A, Liška V, Špidlenová A. Alveolární hydatidóza – vzácný případ jaterního postižení v České republice. Čes a Slov Gastroent a Hepatol. 2008;62(1):30-3

 

Skalický T, Třeška V, Ferda J, Mírka H. Diagnostika nádorů jater. Onkologie 2008;25(4):215-7

 

Skalický T, Třeška V, Liška V, Fínek J, Votavová M, Holubec L jr. Chirurgická léčba po úspěšném downstagingu původně inoperabilních jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Referátový výběr z onkologie. 2008;25(1-2):46-9

 

Sutnar A, Skalický T, Třeška V, Hes O, Mírka H, Michal M, Novák P, Liška V. Cystadenom jater s ovariálním stromatem – kasuistika. Rozhl Chir. 2008;87(5):259-62

 

Šafránek J, Vodička J, Špidlen V, Klečka J, Šimánek V, Houdek K. Výskyt a řešení prolongovaného úniku vzduchu po plicní lobektomii. Rozhl Chir. 2008;87(4):176-9

 

Šafránek J, Liška V. Využití přípravku TachoSil k ošetření plicní lacerace. Medical Tribune 2008;4(34):A15

 

Třeška V, Skalický T, Houdek K, Šmíd D. Diagnosis and treatment of liver injury – the experience of the University Trauma Center. Bratisl Lek Listy. 2008;109(1):10-3

 

Třeška V, Skalický T, Sutnar A, Liška V. Karcinom žlučníku – současné možnosti chirurgické léčby. Rozhl Chir. 2008;87(10):503-6

 

Třeška V, Hasman D, Reischig T, Hes O. Transplantace ledvin od nebijících dárců. Praha, Maxdorf, 2008.

 

Třeška V. Chirurgická léčba nádorů jater. Onkologie 2008;25(4):219-22

 

Třeška V, Houdek K, Vachtová M, Šmíd D, Kormunda S. Management of the prosthetic vascular graft infections – the  influence of predictive factors on treatment resulsts. Bratisl Lek Listy. 2008;109(12):544 -50

 

Vodička J, Špidlen V. Miniinvazivní chirurgie spontánního pneumotoraxu – indikace a operační technika. Rozhl Chir. 2008;87(6):284-6

   

Vodička J, Špidlen V, Ferda J, Mukenšnábl P, Šafránek J, Šimánek V. Elektivní videotorakoskopie jako prevence vzniku primárního spontánního pneumotoraxu – ano či ne? Rozhl Chir. 2008;87(5):228-32

 

Vodička J. Miniinvazivní chirurgie spontánního pneumotoraxu. Plzeňský lékařský sborník, Suppl. 81. Praha, Karolinum, 2008.

 

PUBLIKACE 2007

Čertík B, Třeška V, Novák M. Resekce subrenální aorty u disekcí hrudní aorty technikou aortální fenestrace. Rozhl Chir. 2007;86(1):4-10

                                  

Čertík B, Třeška V, Křižan J, Šulc R. Ruptury aneuryzmatu abdominální aorty u nemocného vysokého věku – závažnost Hardmanova indexu. Rozhl Chir. 2007;86(12):666-70

                                   

Kuntscher V, Třeška V, Racek J, Kobr J, Hes O. Does the administration of antioxidants as scavengers of reactive oxygen species in kidney transplantation really have sense? Bratisl Lek Listy. 2007;108(9):385-7

                                   

Liška V, Třeška V, Mírka H, Novák M, Šlauf F, Skalický T, Sutnar A, Kormunda S. Embolizace portální žíly – zvýšení resekability jater pro maligní onemocnění. Rozhl Chir. 2007;86(2):97-101

                                   

Liška V, Třeška V, Brůha J, Fiala O, Vyčítal O. Regenerace jater. Vesmír 2007;86(8):518-9

                                   

Liška V, Holubec L jr, Třeška V, Skalický T, Sutnar A, Topolčan O, Kormunda S, Fínek J. Tumor markers as useful predictors of survival rate after exploratory laparotomy for liver malignancies. Anticancer Res. 2007;27(4A):1887-91

                                   

Liška V,Holubec L jr, Třeška V, Skalický T, Sutnar A, Kormunda S, Pešta M, Fínek J, Roušarová M, Topolčan O. Dynamics of serum levels of tumour markers and prognosis of recurrence and survival after liver surgery for colorectal liver metastase. Anticancer Res. 2007;27( 4C ):2861-4

                                   

Liška V, Třeška V, Holubec L jr, Kormunda S, Skalický T, Sutnar A,  Topolčan O. Recurrence of Colorectal Liver Metastases after Surgical Treatment: Multifactorial Study. Hepatogastroenterology 2007;54(78):1741-4

                                   

Liška V, Třeška V, Korabečná M. Nádorová kmenová buňka – nový pohled v onkochirurgii? Rozhl Chir. 2007;86(10):548-52

Moláček J, Třeška V, Čertík B, Kuntscher V. Das rupturierte Bauchaortenaneurysma – eine multifaktorielle Studie. Zentralbl Chir. 2007;132(1):6-9

                                   

Moláček J, Třeška V. Mnohočetná divertikulóza tenkého a tlustého střeva. Rozhl Chir. 2007;86(1):35-6

                                   

Skalický T, Třeška V, Liška V, Sutnar A, Moláček J, Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K. The rare benign liver tumors, Bratisl Lek Listy 2007;108(4-5):229-32

                                   

Skalický T, Třeška V, Špidlen V, Vodička J, Šimánek V, Wirthová M, Cambal M. The surgical anatomy of the nervus laryngeus recurrens. Bratisl Lek Listy 2007;108(6):269-70

                                   

Sutnar A, Pešta M, Liška V, Třeška V, Skalický T, Kormunda S, Topolčan O, Černý R, Holubec L jr. Clinical relevance of the expression of mRNA of MMP-7, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 and CEA tissue samples from colorectal liver metastase. Tumor Biology 2007;28(5):247-52

                                   

Šafránek J, Holubec L jr, Topolčan O, Pešta M, Klečka J, Vodička J, Fínek J, Kormunda S, Pešek M. Expression of mRNA MMP-7 and mRNA TIMP- in Tumorous Tissue of Non Small Cell Lung Cancer. Anticancer Res. 2007;27(4C):2953-6

                                   

Šafránek J, Topolčan O, Holubec L jr, Pešek M, Třeška V, Klečka J, Špidlen V, Vodička J, Šimánek V. Predikce recidivy nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) po radikální operaci využitím onkomarkerů. Stud Pneumol Phtiseol. 2007;67(5):194-8

                                   

Šimánek V, Třeška V, Klečka J, Kasal E, Špidlen V, Vodička J, Altmann P, Šafránek J. Ventilátorová bronchopneumonie – fatální komplikace konzervativní léčby závažných poranění hrudníku. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 2007;4(2):12-4

                                   

Šimánek V, Třeška V, Kasal E, Špidlen V, Klečka J, Vodička J, Šafránek J, Altman P. Nestabilní hrudník – závažné komplikace konzervativní léčby (vnitřní pneumatická dlaha). Úraz. Chir. 2007;15(3):90-2

                                   

Třeška V, Ferda J, Skalický T, Sutnar A, Liška V. Hemangiomy jater – strategie diagnostiky a léčby. Rozhl Chir. 2007;86(1):28-31

                                   

Třeška V, Skalický T, Liška V, Mírka H, Šmíd D, Vachtová M. Pyogenní abscesy jater. Rozhl Chir. 2007;86(6):284-7

                                   

Třeška V. Technika jaterních resekcí – současné možnosti. Rozhl Chir. 2007;86(7):333-5

                                   

Třeška V, Skalický T, Liška V, Ferda J. Repeated Procedures for Colorectal Liver Metastase. Hepatogastroenterology 2007;54(78):1775-8

                                   

Třeška V, Kočová J, Boudová L, Topolčan O, Moláček J, Tonar Z. Tissue levels of interleukins 6, 8 and of tumor necrosis factor alpha in the wall of ruptured and asymptomatic abdominal aortic aneurysma. Eur Surg. 2007;39(5):307-10

                                   

Vodička J, Špidlen V, Šafránek J, Šimánek V, Klečka J, Altmann P, Ferda J. Penetrující poranění hrudníku – sedmileté zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Rozhl Chir. 2007;86(3):120-5

                                   

Vodička J, Šafránek J, Špidlen V, Veselý V, Ferda J, Louda J. Die Rekonstruktion eines zentrűmmerten Brustskeletts mithilfe des Implantats HI-TEX® PARP NT. Unfallchirurg 2007;110(3):255-8

                                   

Vodička J a kol. Spontánní pneumotorax. Praha, Maxdorf, 2007, 266

                                   

Vodička J, Špidlen V, Šafránek J, Šimánek V, Altmann P. Schwerwiegende Brustkorbverletzungen - Erfahrungen mit der operativen Behandlung. Zentralbl Chir. 2007;132(6):542-6

 

 

 

 

PUBLIKACE  2006

       

1.      Čertík, B., Třeška, V., Novák, M., Čechura, M., Křižan, J., Kuntscher, V., Šulc, R., Šlauf, F. Cévní chirurgie nebo endovaskulární léčba? Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 12, s. 607-610.

                                           

2.      Liška, V., Třeška, V., Holubec, L. jr., Skalický, T., Sutnar, A., Topolčan, O., Fínek, J. Časná recidiva metastatického procesu kolorektálního karcinomu po operaci jater – multifaktoriální studie. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 2, s. 86-89.

       

3.      Liška, V., Třeška, V., Holubec, L., Skalický, T., Sutnar, A., Topolčan, O., Fínek, J. Prognostické faktory časné recidivy metastatického procesu jater u kolorektálního karcinomu a jejich použití v klinické praxi. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 4, s. 163-168.

       

4.      Moláček, J., Třeška, V., Šulc, R. Neobvyklý mechanismus vzniku aneuryzmatu brachiální tepny – kasuistika. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 5, s. 223-225.

       

5.      Moláček, J., Třeška, V. Screening aneuryzmatu abdominální aorty u praktického lékaře. Medicína pro praxi, 2006, roč. 3, č. 3, 140-142

       

6.      Skalický, T., Třeška, V. Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů. Praha: Maxdorf, 2006. 87 s.

       

7.      Šafránek, J., Špidlen, V., Vodička, J., Čertík, B., Mírka, H. Chylotorax. Kazuistika a literární přehled. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 12, s. 602-606.

       

8.      Šafránek, J., Třeška, V., Moláček, J., Černý, V. Chirurgické řešení objemných skrotálních kýl. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 3, s. 139-142.

       

9.      Šimánek, V., Třeška, V., Mukenšnabl, P., Fikrle, A., Klečka, J., Skalický, T., Sutnar, A., Špidlen, V., Vodička, J., Šafránek, J. Metastáza sterna jako první projev hepatocelulárního karcinomu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2006, roč. 3, č. 2-3, s. 24-27.

                                           

10.  Třeška, V., Wirthová, M., Hadravská, Š., Mukenšnabl, P., Lisá, L., Kozák, L. Ein bilaterales Riesenmyelolipom der Nebennieren in Kombination mit kongenitaler adrenaler Hyperplasie. Zentralbl. Chir., 2006, roč. 131, č. 1, s. 80-83.

       

11.  Třeška, V., Novák, M. Rupture of abdominal aortic aneurysma – factors of mortality. Bratisl. Lek. Listy, 2006, roč. 107, č. 1-2, s. 22-25.

       

12.  Třeška, V., Geiger, J., Šebor, J., Houdek, K., Chvojka, J. Krvácení do gastrointestinálního traktu – zkušenosti Chirurgické kliniky FN v Plzni. Bulletin hepato-pankreato-biliární chirurgie, 2006, roč. 14, č. 1-2, s. 41-43.

       

13.  Třeška, V., Skalický, T., Šimánek, V., Houdek, K., Chvojka, J., Ferda, J. Diagnostika a léčba poranění jater. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 4, s. 159-162.

       

14.  Třeška, V., Moláček, J., Kobr, J., Racek, J., Trefil, L., Hes, O. Ischemic Training and Immunosuppressive Agents Redukce the Intensity of Ischemic Reperfusion Injury after Kidney Transplantation. Exp. Clin. Transplant., 2006, roč. 4, č. 1, s.439-444.

       

15.  Třeška, V., Čertík, B., Čechura, M., Novák, M. Ruptured abdominal aortic aneurysma – university center experience. Interact. CardioVasc. Thorac. Surg., 2006, roč. 5, č. 6, s. 721-723.

       

16.  Třeška, V., Skalický, T., Sutnar, A., Ferda, J., Fínek, J. Ruptura jater po radiofrekvenční ablaci recidivy hepatocelulárního karcinomu. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 11, s. 549-553.

       

17.  Veselý, V., Veselý, V. jr. Nový autotransfuzní postup – příprava autologního fibrinového tkáňového lepidla. Transfuze a hematologie dnes, 2006, roč. 12, č. 3, s. 191-192.

       

18.  Veselý, V., Černý, V., Geiger, J., Šebor, J. Resekce tlustého střeva podle Hartmanna – metoda stále živá. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 6, s. 277-279.

       

19.  Vodička, J. a kol. Speciální chirurgie. Praha: Karolinum, 2006. 313 s.

       

20.  Vodička, J., Špidlen, V. Spontánní pneumotorax. Čas. Lék. Česk., 2006, roč. 145, č. 8, s. 611-615.

       

21.  Vodička, J., Špidlen, V., Klečka, J., Šimánek, V., Šafránek, J. Spontánní pneumotorax – jedenáctileté zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Stud. Pneumol. Phtiseol., 2006, roč. 66, č. 6, s. 239-247.

       

22.  Vodička, J., Houdek, K. Spontánně oddělený žlučník jako raritní příčina střevní obstrukce – kasuistika. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 9, s. 475-476.

 

 

 

 

< name="GRANTY">< name="GR"> SEZNAM GRANTŮ ŘEŠENÝCH NA CHIRURGICKÉ KLINICE FN PLZEŇ