Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Domů Historie Zaměření Personál Pracoviště Poradny Semináře Výuka Věda Kontakt

Zaměření Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni

     

Chirurgická klinika FN Plzeň je akreditované pracoviště, které zajišťuje diagnostickou a ambulantní léčebnou péči v celém rozsahu. Využívá nejmodernější chirurgické metody v rámci multimodální léčby. Provádí širokou operativu v rámci výkonů jednodenní chirurgie.

Zabývá se kompletní břišní operativou (při které využívá miniinvazivních postupů), operacemi jícnu a endokrinních orgánů, především štítné žlázy. Věnuje se rovněž kompletní operativě onemocnění prsu. Významnou součástí činnosti kliniky je oblast hrudní chirurgie, cévní chirurgie a transplantace ledvin.  

  Disponuje nejmodernějším technickým zázemím a špičkovými operačními sály, což jí umožňuje provádět vysoce specializované a náročné chirurgické výkony na nejvyšší současné úrovni. Poskytuje diagnosticko-léčebnou péči v ambulancích i na lůžkách.

V rámci České republiky, ale i v evropském měřítku Chirurgická klinika FN Plzeň vyniká zejména v chirurgii jater, slinivky břišní a žlučových cest. Obdobně velkých úspěchů dosahuje i v oblasti cévní chirurgie.

Ve své činnosti intenzivně spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti FN Plzeň: v cévní a jaterní chirurgii s Klinikou zobrazovacích metod, v oblasti transplantace ledvin s I. interní klinikou, při řešení primárních a sekundárních plicních nádorů s Klinikou pneumologie a ftizeologie. Při operacích onemocnění prsu klinika spolupracuje s Oddělením plastické chirurgie a Klinikou zobrazovacích metod.  

Chirurgická klinika je školícím centrem v oboru všeobecné, speciální, cévní, hrudní chirurgie a onkochirurgie a významně se podílí na výuce pre- a postgraduálních studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Důležitou součástí činnosti kliniky je i výzkum. Věnuje se především oblasti onkochirurgie, kde má prioritní postavení výzkum nádorových onemocnění jater a cévní chirurgie s výzkumem výdutí břišní aorty. Výsledky výzkumu jsou prezentovány nejen na českých, ale především na evropských a světových konferencích.