Kongresy a semináře

11.1.2019 - Psychologické aspekty každodenní praxe lékaře - doc. MUDr. J. Beran, CSc.

14.12.2018 - Kořeny evropských etických hodnot - Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

13.12.2018 - Léčba depresivní poruchy a EEG predikce odpovědi na antidepresiva - doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

6.12.2018 - Práce se stresem pomocí Mindfulness - Ing. Mgr. Jaroslav Chýle; Proč být mladým psychiatrem - MUDr. Pavel Trančík

30.11.2018 - Vývojová psychologie - Mgr. D. Chmelařová

29.11.2018 - Neurobiologické základy schizofrenie a horizonty její léčby - MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

20.11.2018 - STOP dekubitům - pozvánka

15. - 16.11.2018 - 5. Sympozium ke Světovému dni AIDS - pozvánka

16.11.2018 - Práva pacientů a informovaný souhlas - JUDr. J. Nováková

15.11.2018 - Volba léčby a osud pacientů se schizofrenií - MUDr. Michal Risler

9.-10.11.2018 – 15. Plzeňské pracovní dny zubních lékařů a NELZP - pozvánka

8.-10.11.2018 – IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP & XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny - informace

6.11.2018 - 4. Plzeňský den karcinomu prostaty - program

2.11.2018 - Psychologické zdroje moci a etika - prof. MUDr. C. Höschl DrSc. FRCPsych

1.11.2018 - Muzikoterapie - Mgr. Jana Fojtíčková; Využití virtuální reality - MUDr. Světlana Levorová

25.-26.10.2018 – X. národní kongres společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii - pozvánka

19.10.2018 - Psychologické a etické výzvy na misích Lékařů bez hranic - MUDr. J. Trachta

18.10.2018 - Prelaps 2018 - MUDr. Lucie Kališová (Hotel u Pramenů, Na Roudné 212 od 18 hod.)

11.10.2018 - Vzpomínka na doc. MUDr. Václava Mikotu, CSc.

5.10.2018 - Burnout syndrom v lékařských profesích - psychologické a etické kontexty - doc. PhDr. R. Ptáček, Ph.D.

25.9.2018 - VIII. Plzeňský den karcinomu prsu - program

20. - 21.9.2018 - 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu - pozvánka

12.6.2018 - 3. Plzeňský den karcinomu ledviny - program

3.5.2018 - 1. Plzeňský den imunoterapie v onkologii - pozvánka - program

18.4.2018 – Perspektivy léčby chronické bolesti - pozvánka

28.3.2018 - Večer KOTPÚ - pozvánka

8.3.2018 - Kardioden - pozvánka

9.-10.11.2017 - 4.Sympozium ke Světovému dni AIDS - pozvánka

6.10.2017 - Česko-americké klinické sympozium - program

27.9.2017 - VII. plzeňský mammární den - program

21.9.2017 - Seminář kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň, připravený ve spolupráci s Odborem služeb - oddělením prádelny FN Plzeň - pozvánka

19.7.2017 - Beseda o reformě psychiatrie a zkušenosti z PNB - pozvánka

21.-23.6.2017 - 22. interdisciplinární toxikologickou konference TOXCON 2017

10.5.2017 - Večer Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni - pozvánka

2.5.2017 - 3.Plzeňský kolorektální den - pozvánka

21.3.2017 - 2.Plzeňský den karcinomu ledviny - pozvánka, program

9.3.2017 - Kardioden - pozvánka

15.11.2016 - 2.Plzeňský den karcinomu prostaty - pozvánka

15.11.2016 - SEMINÁŘ PLZEŇSKÉHO TRANSPLANTAČNÍHO CENTRA - program

2.-4.11.2016 - Výroční kongres neurochirurgické společnosti - program

12.-15.10.2016 - 33. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů - program

10.-12.10.2016 - navštíví Chirurgickou kliniku prof.Franco Grego - pozvánka

23.9.2016 - 9.hematologický den - program

21.9.2016 - VI. plzeňský mammární den - program

8.-9.9.2016 - 18.česká konference klinické farmakologie, 22.česká konference TDM, 20.Česká konference DURG - program

17.5.2016 - II.plzeňský kolorektální den - program

30.3.2016 - Večer Neurochirurgické kliniky - program

9.3.2016 - Večer Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň - program

27.1.2016 - Přednáškový večer Neonatologického oddělení FN Plzeň - program

1.12.2015 - 2.sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS - program
4.11.2015 - Kardioden - program
3.11.2015 9:00-16:30 - Aula ORAK, FN Plzeň-Lochotín - 1.Plzeňský den karcinomu prostaty - program
9.-10.10.2015 - 14.Pracovní schůze sekce dětské ortopedie při ČSOT - program
30.9.2015 - Současnost a perspektivy imunoanalýzy ve FN Plzeň - program
24.9-26.9.2015 - XXII.kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - pozvánka
23.9.2015 - 5.Plzeňský den karcinomu prsu - program
18.9.2015 - 8.hematologický den - program
26.6.2015 - Českoamerický neurologický seminář - program
17.6.2015 - Večer gynekologicko-porodnické kliniky - pozvánka
15.-16.6.2015 - 7.kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu - pozvánka
20.5.2015 - NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY – DIAGNOSTIKA A LÉČBA - program
28.4.2015 - Seminář o bolesti „CHRONICKÁ BOLEST A LÉČBA OPIOIDY“ - program
22.4.2015 - Večer Kliniky pracovního lékařství FN Plzeň - pozvánka
21.4.2015 - 1.plzeňský kolorektální den - program
12.-14.4.2015 - XXXVI. Imunoanalytické dny s mezinárodní účastí 2015 
18.2.2015 - Večer Ústavu soudního lékařství v Plzni - program
7. - 9.12.2014 - 12.konference pracovní skupiny akutní kardiologie - program
1.12.2014 - Sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS - program
22.11.2014 - Pracovní setkání gynekologů - program
20.11.2014 - Jsem sestra a na kvalitní péči mi záleží - program
3. - 7.11.2014 - Týden vědy a techniky - program
16.-17.10.2014 - XXII.Západočeské pneumoonkologické dny - program
10.-11.10.2014 - Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi - program
2.-4.10.2014 - XXXI.konference České společnosti pro hypertenzi - program
2.10.2014 - Aktuální otázky nejen z urologie - program
24.9.2014 - 4.plzeňský mammární den - program
19.9.2014 - 7.hematologický den - program
18.-20.6.2014 - XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech - pozvánka
23.5.2014 - XVI. Minářův den - program
24.4.2014 - Seminář revmatologů západočeské aglomerace - pozvánka zde
10.-12.4.2014 - XI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA - pozvánka zde
6.-8.4.2014 - XXXV. IMUNOANALYTICKÉ DNY - hotel Primavera v Plzni
21.2.2014 - odborný seminář Výkumného programu 2 - pozvánka
7.-8.11.2013 - Klinika Pneumologie a ftizeologie pořádá XXI. Západočeské pneumoonkologické dny v Darové - pozvánka
2.11.2013 se konal XII. Plzeňský den radiologických asistentů . - informace zde
18. - 19.10.2013 - 21.pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy - pozvánka
24. - 25.10.2013 – symposium Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Artroskopické rekonstrukční výkony na ramenním kloubu - program zde