Lékárny FN Plzeň

Akce lékárny FN

Lékárny FN Plzeň na Borech a Lochotíně jsou součástí Obchodně lékárenského odboru, který prostřednictvím těchto ústavních lékáren zajišťuje plynulé zásobování zdravotnických pracovišť FN léčivými přípravky (infúzní roztoky, dialyzační roztoky, diagnostické a dezinfekční přípravky atd.) a výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pacientům. 

 

Lékárna FN Plzeň Lochotín

Otevírací doba:
Pondělí - pátek 7:30 - 17:00 hod.

Kontakty:
lékárníci 377 104 193, 377 104 187
kancelář 377 104 180
nemocniční část 377 103 766

prodejna zdravotnických potřeb 377 103 394
vedoucí 377 103 755

Lékárna FN Lochotín byla po rekonstrukci otevřena 28.11.2017

 

 

Lékárna FN Plzeň Bory (areál bývalé vojenské nemocnice)

Otevírací doba:
Pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hod.
Telefonní číslo: 377 402 551

Lékárna FN Bory byla otevřena 1.12.2020

 

Lékárna FN Plzeň Bory - Na Schodech

Otevírací doba:
Pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hod.
Telefonní číslo: 377 401 685

 

Odborná pracoviště

Odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek

Jedná se o poměrně mladé pracoviště lékárny Lochotín, které vyřizuje požadavky na přípravu léků s obsahem cytostatik včetně kontinuálních infuzí 7 dní v týdnu pro všechny příslušné kliniky a oddělení FN Plzeň. Denně probíhá více než 120 příprav a postupně dochází k dalšímu nárůstu spotřeby těchto léčivých přípravků. 
Obdobně jako na jiných obdobných zdravotnických pracovištích v České republice jsou také zde nejčastěji připravovány léky pro pacienty s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu, prostaty, plic, urogenitálními a gynekologickými nádory. 
Cílem pracoviště je kromě zabezpečení požadovaného počtu hotových přípravků především přispívat ke snížení rizik spojených s podáváním cytotoxických léčiv. 

Odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků bez protimikrobní přísady (parenterální výživy)

Oddělení přípravy parenterální výživy lékárny Lochotín je vysoce specializované pracoviště, které plně odpovídá nejnovějším požadavkům Státního ústavu pro kontrolu léčiv a moderním standardům aseptické práce. Kromě zásobování zdravotnických pracovišť poskytuje též poradenství týkající se enterální i parenterální výživy a školí studenty z Vyšších odborných škol zdravotnických a farmaceuty zařazené do specializačního vzdělávání.
Na pracovišti je připravována individuální výživa pro těžké, dětské a neonatologické pacienty každý všední den dle elektronicky specifikovaných požadavků lékařů. Složení roztoků je přizpůsobeno proměnlivým nutričním potřebám, vyplývajícím z laboratorních výsledků pacientů, a tyto roztoky proto nelze nahradit komerčními přípravky.
Mezi největší odběratele all-in-one vaků patří Neonatologické oddělení a Dětská klinika, chirurgická a metabolická JIP, Hematoonkologické oddělení a další.
Významnou část příprav tvoří vaky pro pacienty, kteří si parenterální výživu aplikují v domácím prostředí, a pro pacienty, kterým je výživa aplikována během dialýzy.

Česky