Zákaz návštěv na plicní klinice

Od 28.2.2018 jsou zakázané návštěvy na celém pracovišti Kliniky pneumologie a ftizeologie  vzhledem k navyšujícímu se  počtu infekčních návštěv. Zákaz platí do odvolání.