Nová metoda výrazně zpřesní diagnostiku

Od ledna 2018 je na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň zaváděn nový způsob diagnostiky nádorových onemocnění prostaty pomocí PET/CT a PET/MR. Odborníci  FN Plzeň jako první v České republice zavedli novinku, zobrazování peptidem značeným 68-galiem.  Jde o látku, která se váže přímo na buňky nádorové tkáně. V současnosti je prováděna výzkumná studie, která je financována z Institucionální podpory  výzkumu FN Plzeň, poskytována MZ ČR. Účelem výzkumné studie  je zobrazování karcinomu prostaty pomocí látky, která  se váže na  nádorovou tkáň a je označena radioaktivním izotopem galiem 68. Látka se nazývá 68-Ga-PSMA-11. Jde o peptid, který se váže na prostatický povrchový membránový antigen, který  je velice zmnožen na buněčné membráně prostatického karcinomu.  Metoda významně zpřesňuje staging karcinomu prostaty před zahájením léčby, a zejména pak napomáhá hodnocení rozsahu onemocnění v průběhu onkologické léčby. Výhodou radiofarmaka je, že se  může připravovat ad hoc  podle potřeby na místě v radiofarmaceutické laboratoři Kliniky zobrazovacích metod, neboť zdrojem radionuklidu je speciální zařízení  germanium-galiový  generátor.  Studie významně přispěje ke zpřesnění diagnostických posunů u nejvýznamnějšího jen mužům vlastního nádorového onemocnění zobrazením nádoru v předstojné žláze. Zvýšená hustota prostatického povrchového membránového antigenu je na obrázku  zobrazena červenou barvou.