INFORMACE PRO PACIENTY K PLÁNOVANÉ HOSPITALIZACI

S platností od 10. 5. 2022 již není vyžadován PCR test před plánovanými hospitalizacemi / výkony.

Výjimkou jsou pacienti:

  • s hemato-onkologickým onemocněním
  • s imunosupresivní terapií vyžadující léčbu na specializovaném pracovišti
  • s radioterapií nebo chemoterapií
  • po transplantaci solidních orgánů
  • podstupující rozsáhlý operační výkon s plánovanou pooperační péčí na pracovišti typu ARO/JIP.

Toto testování indikuje lékař daného pracoviště.

Nedefinováno