PODÁVÁNÍ MONOKLONÁLNÍCH LÁTEK (PROTILÁTEK) - INFORMACE PRO PACIENTY

OBJEDNÁNÍ

Tuto léčbu indikuje výhradně praktický lékař, popř. jiný ambulantní specialista, pokud pacient splňuje indikační kritéria.

Monoklonální protilátky REGN-COV2 jsou novou možností léčby a prevence onemocnění COVID-19.

Lék se podává jednorázově a ambulantně bez nutnosti hospitalizace.

KAM SE DOSTAVIT?

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (pavilon č. 2), areál FN Plzeň Bory, telefon: 377401339

 

JAK APLIKACE PROBÍHÁ?

Pacient je uložen na lůžko nebo na křeslo a léčba je podávána formou intravenózní infúze, délka aplikace cca 1 hodinu. Následně je pacient zhruba další hodinu přítomen pro kontrolu případných nežádoucích reakcí.

 

CO SI VZÍT S SEBOU?

• kartičku pojištěnce

• doklad totožnosti

• lékovou žádanku a vyplněný indikační list od indikujícího lékaře.

• respirátor FFP2 nebo FFP3

 

JAK SE DO/Z NEMOCNICE DOPRAVIT?

• Pro cestu do nemocnice i zpět domů prosíme ideálně využijte vlastní dopravu (např. osobní vozidlo v doprovodu osoby blízké)

• V žádném případě nevyužívejte městskou hromadnou dopravu.

• Pokud nemáte možnost zajistit si vlastní dopravu, můžete využít služeb infekčních sanitních vozů (v případě odvozu z nemocnice však upozorňujeme, že kapacity sanitních vozů mohou být v danou chvíli plné a doba čekání se tak může prodloužit i na několik hodin po dokončení aplikace léku)

Nedefinováno