NÁVŠTĚVY VE FN PLZEŇ

NÁVŠTĚVY VE FN PLZEŇ
Doporučené návštěvní hodiny jsou ve všední dny od 15 do 17 hodin, v sobotu, neděli a svátky od 14 do 16 hodin. Dle závažnosti pacientova zdravotního stavu lze dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě jiné, individuální hodiny návštěv, mimo tyto doporučené termíny.
  • Návštěva pacienta hospitalizovaného na JIP, pacienta imunosuprimovaného, pacienta lůžek LDN a klienta Pobytové sociální péče je možná pouze po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem, a to za přítomnosti max. 2 osob. Délka návštěvy nepřesáhne 30 minut.
  • Při návštěvách všech pacientů FN Plzeň žádáme o použití respirátoru typu FFP2 a dalších osobních ochranných prostředků, podle pokynů ošetřujícího personálu.
  • Při návštěvě pacientů na všech odděleních a klinikách FN Plzeň platí, že návštěvník nesmí být v izolaci kvůli infekci covid-19 ani po vědomém předchozím kontaktu s osobou s průkazem této infekce.
  • Prosíme, vždy respektujte pokyny ošetřujícího personálu.