Onkologická a radioterapeutická klinika

Česky

Pro pacienty objednané ke konziliárnímu vyšetření:

Cca týden před termínem konziliárního vyšetření na naší ambulanci je nutné doručit veškerou zdravotnickou dokumentaci pořízenou mimo FN Plzeň( např. propuštění zprávu z hospitalizace, histologické vyšetření, grafická vyšetření…)
Toto je možné :

 

Onkologická a radioterapeutická klinika je Komplexním onkologickým centrem  zabývajícím se nákladnou onkologickou léčbou, poskytuje jak léčbu lokální (zevní radioterapie brachyterapie), tak systémovou (chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, cílená léčba, léčbou na základě genetického vyšetření nádoru).  Zajišťuje specializovanou a superspecializovanou léčbu nádorových onemocnění nejenom pro obyvatele Plzeňského, ale i Karlovarského kraje. To řadí kliniku mezi největší onkologická zařízení v České republice a z hlediska počtu nemocných je vůbec nejzatíženějším pracovištěm.

Kompletně vybavené pracoviště využívá pouze moderní ozařovací techniky včetně stereotaktického ozařování, které jsou ke tkáním maximálně šetrné. Veškerá léčba, pokud to zdravotní stav nemocných dovolí, je prováděna ambulantně.

U vybraných diagnóz (jaterní metastázy, nádory prostaty) ve spolupráci s klinikou zobrazovacích metod provádí i léčbu otevřenými zářiči.

Lékaři kliniky se podílejí jak na výchově studentů LF UK v Plzni, doktorandů, tak lékařů před atestací. Přednosta kliniky je současně děkanem této fakulty.

Vědeckým zaměřením pracoviště s praktickým dopadem pro léčbu nemocných je individualizace poskytované léčby na základě znalosti genetického profilu nádorů, zejména v oblasti nádorů plic, zažívacího traktu a prsu. Lékaři kliniky pravidelně publikují v zahraničních časopisech a jsou vyzýváni k přednáškám.

Přednosta

Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D., MHA

FINEK@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Marie Votavová

VOTAVOVAM@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. MBA Simona ŠÍPOVÁ

SIPOVAS@fnplzen.cz

Vedoucí radiologický asistent

Bc. MBA Krasimir VASILEV

VASILEV@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Martina Lodrová
Tel.: 377 105 501
Fax: 377 105 545
lodrovama@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance – příjmová č.8

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 521
Úprava informací pro ambulanci : Ambulance – příjmová č.8 – dveře č. 1000
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 1 - radioterapeutická

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 512
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 2- konziliární

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 513
Úprava informací pro ambulanci : Ambulance č. 2- konziliární dveře č. 1000
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 3 – dispenzární chemo

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 514
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 4 – dispenzární radioterapeutická

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 515
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 6 – CHT

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 520
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č.7

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 519
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Denní stacionář

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 525
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:3015:00
Úterý06:3015:00
Středa06:3015:00
Čtvrtek06:3015:00
Pátek06:3015:00

Odběrová místnost

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 518
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:4514:30
Úterý06:4514:30
Středa06:4514:30
Čtvrtek06:4514:30
Pátek06:4514:30