Onkologická a radioterapeutická klinika

Provoz ambulancí o letních prázdninách 2018

 

O nás:

Slovo nádor či rakovina je v myslích lidí často spojeno s bolestí, nevyléčitelnou nemocí bez východiska. A to přesto, že současná medicína dokáže mnohá nádorová onemocnění vyléčit, či alespoň člověku prodloužit plnohodnotný život. Pomáhat lidem postiženým nádorovým onemocněním je cílem nově otevřeného pavilonu Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. V příjemném prostředí, s nejmodernějším vybavením, s pohodlím pro pacienty.

Plzeňská Fakultní nemocnice zajišťuje léčbu nádorů nejen pro Plzeňský kraj, ale rovněž pro kraj Karlovarský.       O významu nového onkologického centra svědčí i skutečnost, že nám každý rok přibývá 3000 pacientů, znamená to, že k nám denně přichází 12 nových pacientů. Pro nutnost vybudovat nové onkologické pracoviště existovaly i další důvody. Fodermayerův pavilon v Plzni – Doudlevcích již prostorově nevyhovoval a přístrojové vybavení, které tvořily především dva lineární urychlovače, bylo na hranici své kapacity. Odloučenost Fodermayerova pavilonu znamenala především nutnost časté přepravy pacientů na další vyšetření, což komplikovalo práci lékařů a pohodlí pacientů. Přesídlení do nového centra znamená i usnadnění komunikace mezi lékaři, což v konečném důsledku přináší kvalitnější poskytnutou péči. V současné době v plné míře využíváme služeb Kliniky zobrazovacích metod umístěné v novém komplexu. Onkologie je totiž obor, který navazuje na předchozí vyšetření, zákroky či na hospitalizaci v naší FN. Přístrojové vybavení ve FN Plzeň patří vedle Masarykova onkologického ústavu v Brně k nejmodernějším a je srovnatelné s obdobnými zařízeními v zahraničí. Nová onkologie znamená změny též pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál. Soustředění péče o onkologicky nemocného přináší užší spolupráci s dalšími lochotínskými pracovišti. Využíváme pracoviště centrálního ředění cytostatik, kde přípravu léku zajišťují specialisté- farmaceuti. Pro pacienty to znamená záruku kvality, že dostanou přesně to, co pro svou léčbu potřebují.

Nová onkologie se sestává z ambulancí, radioterapeutické a lůžkové části. Rozmístění a režim jednotlivých ambulancí najdete v odkaze ordinační doba ambulancí. V současné době disponujeme dvěma lůžkovými stanicemi. Pokoje pro nemocné jsou maximálně třílůžkové, každý je vybaven vlastním sociálním zařízením. Pokud to celkový stav nemocného umožní, lze z větší části podávat cytostatickou léčbu ambulantně. Nemocní se tak mohou po podání léků vracet do svého domova, což zvýší jejich pocit pohodlí. Kapacita denního stacionáře se zvýšila z 11 na 25 míst, je tedy možné nabídnout ambulantní chemoterapii většímu počtu lidí.

 

Prevence na prvním místě:

V ČR se ročně léčí s nádory 67 tisíc lidí. V ČR každý třetí člověk dříve či později onemocní nádorovým onemocněním, každý čtvrtý na něj zemře. Přesto ale udělala medicína za poslední roky velký krok kupředu. „Dnešní onkologie je úplně jinde než před dvaceti lety. Za posledních deset let jsme zvýšili přežití nemocných s nádorovým onemocněním o deset procent. Pacient může řadu let žít plnohodnotným životem.“zdůrazňuje Doc. MUDr.Jindřich Fínek Ph.D., primář Onkologického a radioterapeutického oddělení FN Plzeň. Lékaři jsou schopni uzdravit až 60% nemocných s nádory, rozhodující je, aby člověk přišel včas. Řada nádorových onemocnění má prognózu lepší než mnohá onemocnění nenádorová, která takové obavy lidem nenahánějí. Mezi nádorová onemocnění, která lze trvale vyléčit patří například rakovina děložního čípku. Přes všechny preventivní programy oslovíme pouze 60% populace a to je třeba ve srovnání s Německem smutné číslo. Právě při pravidelných preventivních prohlídkách lze odhalit dispozice ke vzniku nádoru, či nádor v jeho nejranější, léčitelné fázi. Šance na vyléčení je podle primáře Fínka v těchto případech téměř stoprocentní. Důležitost prevence na západě republiky lze dokumentovat na statistikách. V Plzeňském kraji je diagnostikováno ve srovnání s ostatními regiony nejvíce nemocných v rané fázi, ale bohužel také nejvíce lidí, kteří přicházejí pozdě. Záleží tedy na každém z nás, zda se o své zdraví staráme, nebo nestaráme. „Zdravotnictví nemůže převzít zodpovědnost za vztah člověka ke svému zdraví“ uzavírá primář Fínek.

Přednosta

Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D.

FINEK@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Marie Votavová

VOTAVOVAM@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. MBA Simona ŠÍPOVÁ

SIPOVAS@fnplzen.cz

Vedoucí radiologický asistent

Bc. MBA Krasimir VASILEV

VASILEV@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Miluše Sovová
Tel.: 377 105 501
Fax: 377 105 545
sovova@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance – příjmová č.8

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 521
Úprava informací pro ambulanci : Ambulance – příjmová č.8 – dveře č. 1000
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 1 - radioterapeutická

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 512
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 2- konziliární

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 513
Úprava informací pro ambulanci : Ambulance č. 2- konziliární dveře č. 1000
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 3 – dispenzární chemo

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 514
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 4 – dispenzární radioterapeutická

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 515
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č. 6 – CHT

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 520
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance č.7

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 519
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Denní stacionář

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 525
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:3015:00
Úterý06:3015:00
Středa06:3015:00
Čtvrtek06:3015:00
Pátek06:3015:00

Odběrová místnost

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377 105 518
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:4514:30
Úterý06:4514:30
Středa06:4514:30
Čtvrtek06:4514:30
Pátek06:4514:30