Psychiatrická klinika

O NÁS

Psychiatrická klinika byla v Plzni zřízena v 50. letech minulého století. Od poloviny 80. let sídlí v areálu FN Lochotín. Poskytuje pomoc pacientům všech věkových skupin včetně dětí a věnuje se celému spektru duševních poruch. Usiluje o to, aby disponovala všemi standardními léčebnými postupy v oboru, které představuje nejen bohaté spektrum psychofarmak, ale také četné psychoterapeutické postupy. Právě vyváženost obou složek, která je pro pacienty kliniky individuálně volena, může být pokládána za prioritní snahu tohoto pracoviště. Předpokladem je kvalitní zdravotnický tým a proto věnujeme značnou pozornost výběru vhodných spolupracovníků (lékařů a sester) i jejich soustavnému vzdělávání.
Začlenění zdejší PK do komplexu budov FN Lochotín umožňuje v úzké návaznosti na somatické obory řešit složité akutní stavy se závažnými somatickými komplikacemi. Lze tak okamžitě na nejvyšší úrovni řešit intoxikace, somatické komplikace duševních poruch (např. u mentální anorexie) a naopak psychické komplikace somatických onemocnění. (např. při úrazech CNS).
Psychiatrická klinika vyniká také tím, že má možnost využívat špičkové zobrazovací metody, jimiž FN Plzeň disponuje a které jsou přímo v komplexu FN Lochotín. Díky tomu lze vyšetřit těmito metodami pacienty v akutním stavu a to by nebylo možné, kdyby bylo potřeba pacienty k těmto vyšetřením převážet. Je také maximální dostupnost specializovaných konziliárních vyšetření, jsou-li konziliáři přímo v komplexu FN Lochotín.
Výjimečná je též možnost poskytování komplexní psychiatrické péče, která je dána tím, že klinika má též oddělení dětské a dorostové psychiatrie a oddělení pro léčbu návykových nemocí s detoxifikační jednotkou.

PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Klinika je nyní akreditována jako vzdělávací pracoviště specializační průpravy lékařů v oboru psychiatrie, v oboru návykové nemoci a v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Tradičně se podílí na výuce studentů LF a spolupracuje s dalšími vysokými školami v Plzni při výuce studentů těchto škol. Pořádá soustavně semináře, které jsou součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester.
Na klinice probíhá také postgraduální studium v oboru psychiatrie. Klinika spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Výchova nástupců na klinice probíhá bez jakýchkoli nesnází. Mladí kolegové jsou publikačně aktivní, navštěvují hojně zahraniční kongresy, podílejí se na výuce a absolvují postgraduální studium.

Přednosta

Doc. MUDr. Jan Vevera Ph.D.

VEVERAJ@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jiří Hudeček

HUDECEKJ@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Andrea ČERMÁKOVÁ

CERMAKOVAA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Edita Tišerová
Tel.: 377 103 101
Fax: 377 103 956
tiserovae@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Sexuologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B , číslo dveří 91.0017
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 279
Ordinace ve čtvrtek od 1. 2. 2018
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý09:0012:00
Středa08:0013:00
Čtvrtek08:0013:00
Pátek09:0012:00

Ambulance dětská a dorostová

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 01.0017,18
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 277
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0012:00
Úterý09:0012:00
Středa10:0012:00
Čtvrtek10:0012:00
Pátek10:0012:00

Ambulance všeobecná

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 91.0021
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 276
Telefonní číslo: 377 103 142
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:3015:00
Úterý08:3015:00
Středa08:3015:00
Čtvrtek08:3015:00
Pátek08:3015:00